FIXAR

Lectoraat
Composiet
Duur
oktober 2019 t/m oktober 2021
Locatie
Delft / Alkmaar
Contact
Rogier Nijssen

Het doel van het project FIXAR

Het project FIXAR, wat staat voor Future Improvements for Composite Sustainable Automated Repair, richt zich op het beantwoorden van de vraag hoe de luchtvaart- en windenergiesector composietenreparaties middels geautomatiseerde technologieën economisch verantwoord kan maken. Deze vraag komt voort uit eerdere ervaringen in RAAK-mkb projecten op het gebied van composietfabricage, oriëntatie op de nationale en internationale markt en uit de feedback van het betrokken mkb.

Het midden- en kleinbedrijf staat voor de uitdaging kennis en ervaring met automatiseringsoplossingen op te doen en nieuwe inspectietechnologieën in te voeren, wil het de groeiende behoefte aan composietenreparaties het hoofd bieden. De doelstelling van het project is het door praktijkgericht onderzoek ontwikkelen van geautomatiseerde methoden voor duurzame geautomatiseerde composietenreparaties die technisch en economisch haalbaar zijn. Om dit doel te bereiken werkt  Inholland samen met een aantal kennisinstituten en mkb-partners.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het project is opgebouwd rondom vier deelonderzoeken. Hiermee zijn alle aspecten van composietenreparaties gedekt:

  • Hulpmiddelen voor geautomatiseerde reparaties;
  • Inspectie en validatie;
  • Materiaalonderzoek;
  • Opleiding van medewerkers.

Gelet op de state of the art-kennis, ligt de focus op luchtvaart en windenergie; de twee sectoren die het meest van elkaar kunnen profiteren. Binnen de deelonderzoeken komen zaken aan bod als drones en augemented reality.

Wat is het belang voor het onderwijs?

In het onderwijs komen stage- en afstudeerplekken beschikbaar voor de studenten van de deelnemende hogescholen. De projectresultaten en bevindingen worden ook gebruikt om nieuw ‘duurzaam’ onderwijsmateriaal te realiseren voor de opleidingen Luchtvaarttechnologie, Werktuigbouwkunde en Technische Informatica

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Een deel van het onderzoek speelt zich op de werkvloer af, zodat deelnemende bedrijven direct kunnen profiteren van de resultaten van het onderzoek. Het project heeft een blijvende impact op de beroepspraktijk omdat het deelnemende mkb met de resultaten uit dit project hun kennis van reparatieprocessen op hoger niveau brengt.

Wat is het (verwachte) resultaat?

  • Het ontwikkelen van nieuwe, economisch verantwoorde manieren voor het mkb om beschadigde composieten in de luchtvaart- en windenergiesector te repareren; 
  • Het ontwikkelen van nieuw, 'duurzaam' onderwijsmateriaal voor de betrokken opleidingen;
  • Hoger kennisniveau van reparatieprocessen binnen het mkb.

"De huidige manieren van onderhoud, reparatie en revisie van vliegtuigen zijn vaak niet snel genoeg of gedateerd. Het is daarom hoog tijd om naar nieuwe manieren te zoeken om beschadigde composieten te repareren."

 

Antoine Gerritse, opleidingsmanager Luchtvaarttechnologie 

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit FIXAR:

Kom in contact en stel je vragen

Rogier Nijssen
Rogier Nijssen
Rogier Nijssen
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Arnold Koetje
Arnold Koetje
Arnold Koetje
docent onderzoeker
Telefoon
E-mail