Een nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse popmuzieksector

Dit project is afgerond in juli 2023.

Lectoraat
Innovation in the International Music Industry
Lectoraat
Design Thinking
Duur
Juli 2022 t/m juli 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Koos Zwaan

Het doel van het onderzoek

Na de COVID-19 pandemie was het tijd om een nieuwe impuls te geven aan de muziekindustrie. Het stilleggen van de live popmuziek tijdens de pandemie heeft grote gevolgen gehad voor makers, organisaties en medewerkers in deze branche. Het heeft daarnaast de aandacht gevestigd op al langer lopende vraagstukken, zoals een eerlijke vergoeding voor makers, de kwetsbare arbeidssituatie van medewerkers en onregelmatige werktijden. Tegelijkertijd dwong de pandemie de industrie ook te experimenteren met nieuwe verdienmodellen, waaronder hybride en online optredens.

Nu de podia, clubs en festivals weer open zijn, is er een groot tekort aan personeel. Hierdoor is de werkdruk nog hoger geworden, terwijl maatschappelijke kwesties zoals inclusie, diversiteit, klimaatverandering en digitale ontwikkelingen blijven spelen.

Onderzoekers van Hogeschool Inholland hebben in samenwerking met de Popcoalitie een nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda opgesteld voor de popmuzieksector. Hierin zijn de meest urgente thema’s en vragen vanuit de sector in kaart gebracht, waar onderzoek gewenst is en waar innovaties nodig zijn.

Hoe pakte Inholland het onderzoek aan?

Leden van de Popcoalitie en andere belanghebbenden in de popmuzieksector zijn tijdens een viertal sessies bij elkaar gebracht om na te denken over onderwerpen en vragen die op de agenda moesten komen. Ook bezochten we drie congressen om vanuit alle lagen uit de popsector input op te halen. Dit alles is verwerkt tot een onderzoeks- en innovatieagenda met hierin de meest urgente thema's en concrete vragen waar deze sector nu mee worstelt. 

De resultaten van het onderzoek

Met de input van alle betrokkenen hebben we een onderzoeks- en innovatieagenda geformuleerd waarin de meest urgente thema’s en vragen staan. De acht hoofdthema’s uit de agenda zijn:

  1. talentonwikkeling
  2. professionalisering
  3. inclusie & diversiteit
  4. nieuwe businessmodellen
  5. mentaal & fysiek welzijn
  6. maatschappelijk impact
  7. klimaatimpact
  8. internationalisering

 

Bekijk volledige innovatieagenda

"Vanwege de grote maatschappelijke impact van muziek heeft de popsector een voorbeeldfunctie voor andere sectoren, bijvoorbeeld door de klimaatimpact van optredens en festivals te verminderen, of door inclusief te programmeren."

- Koos Zwaan,  associate lector Innovation in the International Music Industry 

Hoe betrokken we het werkveld?

Belangrijkste werkveldpartner in dit project is de Popcoalitie, een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, alle belangrijke partijen uit de popmuzieksector, waaronder muziekauteurs, muzikanten, live-podia/-festivals en producenten zijn hierin verenigd. Alle leden van de Popcoalitie zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de agenda. Daarnaast konden bezoekers van de vakconferenties Congres Podia, Festivals en Evenementen, No Man’s Land en Eurosonic Noorderslag meedenken over welke onderwerpen op de agenda moesten komen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten zullen een rol spelen in de uitvoering van het onderzoek en de ontwikkeling van concepten in de projecten die naar aanleiding van deze agenda worden opgezet. Dit gebeurt binnen de context van het International Music Industry Lab (IMI Lab), dat gekoppeld is aan het lectoraat.

Nieuws over dit project

Samenwerkingspartner van Hogeschool Inholland

Werk samen met Koos

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0651016495