Evaluatie van online onderwijsmodule eHealth-toepassingen

Het doel van 'Evaluatie van online onderwijsmodule eHealth-toepassingen'

De opleiding Sportkunde ontwikkelt – gefinancierd met een subsidie – een online onderwijsmodule ‘Begeleiden van leefstijl- en gedragsverandering met behulp van eHealth-toepassingen’. Zij doen dit in samenwerking met de lectoraten Kracht van Sport en Medische Technologie. Deze online eHealth-module is bedoeld om een flexibel onderwijsaanbod te creëren voor derde- en vierdejaars studenten van de opleiding Sportkunde. Natuurlijk willen we weten of deze module een positieve bijdrage aan het onderwijs heeft. Is de module bruikbaar en effectief? Deze evaluatie voeren we als Teaching, Learning & Technology uit.

Hoe pakt Hogeschool Inholland dit onderzoek aan?

Het ontwerp van de online eHealth-module wordt gemaakt in het eerste semester van het studiejaar 2019-2020. In het tweede semester testen we in de praktijk en evalueren we de module. Teaching, Learning & Technology heeft een adviserende rol in de ontwerpfase. Hierbij richten we ons op een beredeneerde inzet van technologie ter ondersteuning van online leren en instructie. Vervolgens voeren we een evaluatie uit vanuit de vraag naar de ervaren bruikbaarheid van deze online module en de verwachte en ervaren effectiviteit.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek draagt bij aan praktijkkennis over betekenisvolle, effectieve inzet van technologie om online leren te ondersteunen en flexibilisering van onderwijs te versterken.

"Online leren maakt plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk maar vraagt een beredeneerd ontwerp van de leeromgeving gericht op het bevorderen van de betrokkenheid en het leren van de student."

Mohammed Ally, auteur 'Foundations of educational theory for online learning'

De onderzoekers van Evaluatie van online onderwijsmodule eHealth-toepassingen:

Werk samen met Jeroen

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449678