Gelijke kansen op stage en werk

Het doel van 'Gelijke kansen op stage en werk'

De kansen op succes bij het vinden van een stage- of afstudeerplek en het behalen van een hbo-diploma, zijn nog altijd niet gelijk voor hogeropgeleide jongeren met en zonder migratieachtergrond, ook als deze laatste groep in Nederland is geboren. Het doel van ons onderzoek is daarom inzicht bieden in:

  • (bewuste en onbewuste) uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt;
  • de wijze waarop hbo-instellingen studenten voorbereiden en gericht zijn op academische en professionele binding;
  • de carrièreverwachtingen en weerbaarheid van jongeren met een migratieachtergrond;
  • en de wijze waarop jongeren vanuit huis worden voorbereid op het participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Met deze inzichten kunnen interventies worden ontwikkeld gericht op het werkveld, op hbo-instellingen en op studenten zelf. Dit zal leiden tot een eindrapport met heel concrete en praktische aanbevelingen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We zijn als lectoren samen gestart om onderzoek te doen naar dit belangrijke thema. Na een eerste studie (zie de publicatie) hebben twee BBS-studenten een vervolgstudie uitgevoerd in het economisch domein.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Naast inzicht in de problematiek en achterliggende werkende principes (invloed van diverse kapitaalvormen) leveren de vervolgstudies diverse concrete aanbevelingen op voor onze hogeschool en de BBS opleiding in het bijzonder.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Organisaties die stage- of afstudeerplekken aanbieden voor studenten, zijn bij het onderzoek betrokken en bevraagd of beeldvorming van studenten en hun ervaringen met hbo-studenten tijdens stage en/of afstuderen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Zie de publicatie. De eerste studie leverde inzicht op in de vraag of er sprake is van ongelijkheid. Dat bleek het geval. De vervolgstudies bij BBS laten een minder helder beeld zien, maar brengen wel duidelijkheid over welke vormen van kapitaal volgens de theorie van Bourdieu een rol spelen.

Uit de afstudeerrapporten van de studenten kunnen concrete interventies worden gehaald gericht op docenten, opleidingsmanagers en Inholland. Dat gaat dan met name over de voorlichting/voorbereiding op stage en afstuderen, het helpen ontwikkelen van een netwerk voor studenten die niet over een netwerk beschikken en het helpen ontwikkelen van vereiste vaardigheden om goed te kunnen functioneren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

"Waar studenten tegenaan lopen bij het vinden van een stage, kun je zien als het voorportaal van waar zij tegenaan zullen lopen bij het vinden van een baan."

Rutger Kappe, lector Studiesucces

 

Soundos El Ahmadi presenteert Liever dan Fatima.er Fleur  Een documentaire over stagediscriminatie waarin ze tien studenten volgt in hun zoektocht naar een stage. Waar lopen zij tegen aan? Welke rol speelt hun naam en afkomst? Ook spreken deskundigen in de documentaire vanuit hun expertise en ervaringen over dit thema. Aan het woord zijn: Machteld de Jong, Karim Amghar, Charifa Soulami, Bram Lancee, Mourad el Moussati, William Polm en Gijs Bijlstra.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Studenten, docenten en diverse bedrijven

Werk samen met Rutger en Machteld

Kom in contact en stel je vragen

Rutger Kappe
Rutger Kappe
Rutger Kappe
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Machteld de Jong
Machteld de Jong
Machteld de Jong
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail