Ideal Research Greenhouse Lab

Het doel van Ideal Research Greenhouse Lab

Binnen het Ideal Research Greenhouse Lab werken studenten samen aan diverse projecten. Het doel van de projecten is onder andere om Big Data-toepassingen in de tuinbouw en agribusiness te ontwikkelen en zo oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken in deze sectoren. In dit soort projecten staat de vraag centraal hoe de waarde van Big Data gerealiseerd kan worden aan de hand van geavanceerdere software, grotere rekencapaciteit en wiskundige of statistische modellen. 

Het lab wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Europese project Evergreen van Greenport Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in Noord-Holland Noord te behouden en waar mogelijk te versterken ten opzichte van de steeds sterker wordende internationale concurrentie.

Het Ideal Research Greenhouse Lab is gevestigd op Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk (compartiment No. 18). Het lab is een van de vijf Europese projecten van de Digital Innovation Hubs TRACK. Bekijk de link om te zien hoe het lab Nederland vertegenwoordigt door middel van Greenport West Holland. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In het Ideal Research Greenhouse Lab kunnen mbo-, hbo- en wo-studenten uit verschillende landen aan de slag met praktijkgericht onderzoek. Zij werken samen aan diverse projecten en passen vervolgens de opgedane kennis toe in de praktijk. 

 Wat is het belang voor het onderwijs?

Het Ideal Research Greenhouse Lab biedt nieuwe mogelijkheden voor Inholland-studenten van de technische en groene opleidingen van Inholland die praktijkgericht onderzoek willen doen in de glastuinbouw. Er is ruimte voor dertig studenten van opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen & Informatica en Agri, Food & Life Sciences. 

Hoe betrekken we het werkveld?

Het Ideal Research Greenhouse Lab is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Inholland, 2Grow, Lentiz Onderwijsgroep, Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit en Universiteit Gent. Het lab is gevestigd bij het World Horti Center, hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Het is een platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 40.000 internationale vakmensen wordt bezocht. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Resultaten van onderzoeken vanuit Ideal Research Greenhouse Lab

Machine Learning om de sapstroom van tomatenplaten te voorspellen

De sapstroom van tomatenplanten geeft een duidelijk beeld van hun waterbehoefte aan. Dit geeft boeren een helder inzicht in het waterverbruik van een plant. Op basis van deze informatie kan het waterbeheer worden verbeterd. Deze studie richtte zich op het voorspellen van de tomatensapstroom in relatie tot verschillende klimaat- en irrigatievariabelen.

De onderzoekspublicatie

Meer weten over dit onderzoek? 

Download publicatie

Meting van sapstromen en voorspellen kopdikte van gewassen

Het doel van dit onderzoek was om een integraal gewasbeheersingsmodel te ontwikkelen, in lijn met ‘Het Nieuwe Telen’. Op basis van de vochtbalans van het gewas in de plant werden er algoritmes ontwikkeld. Met het model kunnen teeltprocessen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd voor gewasgroeimanagement en gewasontwikkeling. Tegelijkertijd wordt uitval en verspilling door menselijk handelen geminimaliseerd of voorkomen.

 

De onderzoekspublicatie

Meer weten over dit onderzoek? 

Download publicatie

"Bij het vakgebied big data denk je eerder aan een baan in de beveiliging, de telecom of de financiële sector, maar minder snel aan de agrarische sector. Terwijl me nu wel duidelijk is dat daar ook echt een toekomst ligt.”

Jeroen van den Bulk, student Informatica

Samenwerkingspartners van Ideal Research Greenhouse Lab

Nieuws vanuit Ideal Research Greenhouse Lab

Werk samen met Amora

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0624614628