KIEM 21st Century Skills

Lectoraat
Robotica
Duur
februari 2017 t/m oktober 2017
Locatie
Alkmaar
Contact
Cock Heemskerk

Het doel van 'KIEM 21st Century Skills'

Het project KIEM 21st Century Skills is onderdeel van het onderzoeksproject KIEM Extramuraal, dat Inholland uitvoerde in samenwerking met het Horizon College (mbo) Alkmaar. Het doel van het project is om antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Hoe kan een robot helpen in het dagelijks leven van zorgbehoevende mensen?
  • Kan de robot een rol spelen bij sociale contacten?
  • Draagt het praktijkgerichte rollenspel van studenten bij aan de zogenaamde 21st century skills, zoals kritisch kijken naar je eigen functioneren en dat van je collega’s?

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Aan het praktijkonderzoek deden studenten mee vanuit Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI),  Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) en de opleiding Verpleegkunde. Zij testten zorgrobot Rose door verschillende rollen uit de thuissituatie na te bootsen; cliënt, zorgmedewerker, mantelzorger, robotoperator en observator. Door het gebruik van een geriatrisch pak, een aangepaste bril en een koptelefoon kon de student in de rol van de cliënt net zo moeilijk lopen, zien en horen als een echte zorgbehoevende.

 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door vanuit verschillende domeinen samen te werken, hebben de studenten geleerd over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Daarnaast hebben ze ondervonden dat de robot geen bedreiging is, maar hen juist kan helpen bij hun werk. Alle studenten zijn zich bewust dat ze zich op de komst van robots moeten voorbereiden. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De studenten concludeerden dat Rose in de praktijk heel goed eenvoudige handelingen kan verrichten (ADL- en HDL-taken). Een robot kan vooral mensen met een beperking en ouderen helpen om de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Hierdoor hoeft er minder beroep op verplegend personeel gedaan te worden. 

Verrassend was dat de studenten ook een rol zagen voor de robot in het stimuleren van sociale interactie. De robot heeft de tijd om een praatje te maken, een aspect waar de verpleegkundige vaak te weinig tijd voor heeft. Tijdens de bijeenkomst Robots en Zorg op 2 november 2017 in het Slimste Huis in Alkmaar presenteerde lector Cock Heemskerk de resultaten van dit onderzoek.

"Het is zeker niet de bedoeling dat robots het werk van mensen overnemen. Ze gaan vooral helpen bij praktische dingen."

Peter Mulder, derdejaarsstudent Technische Informatica

De onderzoekers van KIEM 21st Century Skills:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit KIEM 21st Century Skills:

Werk samen met Cock

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651340966