Pop-up research

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
Januari 2023 t/m December 2023
Locatie
Den Haag, Rotterdam
Projectleider
Marjolijn Bodewes

Het doel van Pop-up research

Aanleiding voor het onderzoeksproject Pop-up research (PURe) is de toenemende regeldruk die voor banken geldt na afloop van de laatste grote financiële crisis. Banken zijn verplicht om betere balanscijfers in het oog te houden. Ze hebben dus een groter belang bij eigen vermogen dan bij investeren. Hierdoor zijn ze minder goed in staat om een rol te spelen als financier van bedrijven en daarmee de (regionale) bedrijvigheid en samenleving te versterken.

Ook ontstaat bij banken een toenemende druk op het efficiënter inrichten van processen, waardoor ze meer diensten digitaal aanbieden en bankfilialen sluiten. Hierdoor zijn banken minder toegankelijk voor consumenten.

Het doel van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van deze regeldruk op de veerkracht van de samenleving.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het PURe is voor één jaar opgericht binnen het lectoraat Finance & Accountancy door dr. Nahied Rezwani. Zij gaat in deze pop-up samenwerken met onderzoekers, docenten, studenten van Business studies, het bankwezen en het bedrijfsleven. Binnen dit onderzoeksproject laten zij de (macro-)economische effecten van de regeldruk zien en brengen ze mogelijke oplossingsrichtingen in kaart die de financiering van bedrijvigheid in de samenleving veerkrachtig kunnen houden.

"Samen met studenten en het werkveld leveren we een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo werken we samen aan een veerkrachtige samenleving en een krachtig BV-Nederland, waarbij de banken een cruciale rol spelen."

- dr. Nahied Rezwani, Pop-up researcher en domeindirecteur Business Finance & Law  

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek zal verder inzicht geven in de (macro-)economische effecten van de regeldruk vanuit de praktijk. Daaruit zullen voorbeelden en cases voortkomen die binnen de opleiding Business Studies - en de afstudeerrichting Banking & Insurance in het bijzonder - kunnen worden ingezet. De samenwerking met banken geeft een verdere impuls aan de opleiding. Voor docenten kan het van belang zijn om onderzoekservaring op te doen, wat zij weer kunnen inzetten bij (afstudeer)begeleiding van studenten. Studenten kunnen hier afstudeeronderzoeken doen die een directe link met de praktijk hebben.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoek gaat meer duidelijkheid geven over de effecten van regeldruk op veerkracht van de samenleving. Bijvoorbeeld: welk effect heeft het op de vele transities (energie, klimaat) waar economische activiteit noodzakelijk is om die transities te kunnen betalen? Dit is voor zowel het bankwezen als het bedrijfsleven van belang.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Doelstelling is om de resultaten van het onderzoek in een of twee publicaties weer te geven. Hierin wordt een probleemanalyse geschetst, inzichten gegeven en eventuele oplossingen aangedragen.

Nieuws over Pop-up research

Werk samen met Marjolijn

Kom in contact en stel al je vragen