RISE (Revalidatie door Interprofessionele Samenwerking met E-health)

Dit onderzoeksproject is afgerond in december 2021.

Lectoraat
Medische Technologie
Lectoraat
E-health
Duur
Januari 2021 t/m december 2021
Locatie
Haarlem
Contact
Laurence Alpay

Het doel: de behoeften van professionals in kaart rondom e-health voor interprofessionele samenwerking

Eerstelijns professionals zoals fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en leefstijlcoaches worden geconfronteerd met een toename van oudere cliënten die na grote operaties thuis dienen te revalideren. E-health biedt grote mogelijkheden voor thuisrevalidatie, maar professionals geven aan lastig grip te krijgen op alle mogelijkheden. Ook is onderlinge afstemming van de zorg tussen professionals een aandachtspunt. En ook daar kan e-health ondersteuning bieden.

Met dit onderzoek wilden we de behoeften en wensen in kaart brengen van professionals rondom e-health voor interprofessionele samenwerking. Daarnaast verkende het bevorderende en belemmerende factoren om e-health toe te passen door middel van een hands-on sessie en een onderwijssessie.

Hoe pakte Inholland dit onderzoek aan?

We hielden een focusgroep met eerstelijnsprofessionals om wensen en behoeften te analyseren op het gebied van de inzet van technologie die de interprofessionele samenwerking kan ondersteunen. Ook organiseerden we een hands-on sessie waarin we de bevorderende en belemmerende factoren van het gebruik van e-health voor interprofessionele samenwerking (IPS) in kaart brachten. Daarnaast hielden we een onderwijssessie met docenten en het zorg- en welzijnsdomein rond IPS met e-health in het onderwijs. 

 

Wat zijn de resultaten?

De eerstelijnszorgprofessionals die deelnamen aan dit exploratieve onderzoek erkennen de urgentie van interprofessioneel samenwerken. Belangrijk vinden zij daarin het beter begrijpen van elkaars professionele taal, het betrekken van de doelgroep (de ouderen) zelf en het gebruik van technologie om dit te ondersteunen. De eerstelijnszorgprofessionals gebruiken ICT-applicaties. Ze zijn echter van mening dat de technologieën erg losstaand zijn, waardoor de interprofessionele samenwerking minder efficiënt is dan dat deze potentieel kan zijn.

De kenmerken van interprofessionele samenwerking moet verder onderzocht worden om deze te kunnen integreren in een technologische oplossing. We nemen de resultaten van RISE ook mee in het vervolgproject TROEF (Thuis Revalidatie bij Ouderen met behulp van e-health bij eerstelijns Fysiotherapeuten), dat is gefinancierd door SIA.

"Hoe zorgen we dat we de informatie die we opdoen, goed delen met elkaar?"

- Pieter Flanton, Fysiotherapeut

Wat is het belang voor het onderwijs?

Uit de onderwijssessie die we hebben gehouden met docenten van verschillende opleidingen (Advanced Health Informatics Practice, Social Work, Sportkunde, en Verpleegkunde) blijkt dat het belang van het geven van aandacht aan de interprofessionele samenwerking in de opleiding door alle aanwezigen werd erkend. Aan de hand van deze sessie zijn docenten geattendeerd op dit thema en randvoorwaarden voor de opname van IPS in het onderwijs.

 

Hoe betrokken we het werkveld?

Dit RISE-onderzoek is uitgevoerd met medewerking van twee fysiotherapiepraktijken uit de Haagse Regio. Zij waren ook de opdrachtgevers van dit onderzoek. De focusgroepen en hands-on sessies zijn uitgevoerd met fysiotherapeuten vanuit de betrokken fysiotherapiepraktijken.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0611449745