Studentenwelzijnsmonitor

Lectoraat
Studiesucces
Duur
Doorlopend
Locatie
Alle locaties
Contact
Studiesucces

Het doel van Studentenwelzijnsmonitor

Studentenwelzijn is een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat. Zeker tijdens de coronapandemie, die een grote impact heeft gehad op het welzijn van studenten. Het welzijn van de student hangt onder andere samen met studievertraging en -uitval.

De Studentenwelzijnsmonitor (SWM) is een Inhollandbrede, digitale vragenlijst voor studenten, ontwikkeld door het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland. De SWM is in mei 2021 voor het eerst uitgezet en zal jaarlijks doorontwikkeld en herhaald worden. In de SWM zijn verschillende vragen en gevalideerde schalen meegenomen met betrekking tot het welzijn, de engagement en het studiesucces van Inholland-studenten.

De data van de SWM is bedoeld voor zowel praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, als voor input voor interventies en beleid binnen Inholland om het studentenwelzijn te verbeteren. Door jaarlijkse cohorten kunnen we trends over de tijd in de gaten houden. Het onderzoek is onderdeel van- en wordt gefinancierd door het consortium Welzijn & Binding.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In de SWM 2022 hebben we ten opzichte van de SWM 2021 bepaalde onderwerpen (uitgebreider) meegenomen, zoals eenzaamheid, cognitieve engagement en de intentie om te stoppen met de studie. Voor een groot deel zijn de vragen hetzelfde gebleven, zoals voor depressieve symptomen, veerkracht en sense of belonging. Dit maakt het mogelijk om resultaten van de verschillende metingen in de tijd tegen elkaar af te kunnen zetten. De SWM 2022 bestond vanwege de uitbreiding uit een onderdeel A en een onderdeel B met extra vragen. Dit gaf de student de mogelijkheid om eerder te stoppen met de vragenlijst. De deelnemende studenten van de SWM 2022 kregen de optie om een persoonlijk rapport via de mail te ontvangen met scores op ‘Be well’, ‘Be engaged’ en ‘Be succesful’.

Naast deze scores bevatte het rapport infographics met tips en links naar bijpassende e-learnings (New Heroes) en e-modules (Caring Universities). De studenten maakten ook kans op een boek of VVV-bon en konden aangeven of ze vaker benaderd willen worden voor onderzoek. Naast studentrapportages zijn er ook voor de domeinen en opleidingen rapportages gegenereerd. Verder zal de data gebruikt worden voor (cohort-)onderzoek en wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties.

"Inholland is meer dan een plek waar je een goede opleiding kunt volgen. Welzijn van onze studenten heeft topprioriteit."

- Bart Combee, voorzitter CvB Inholland

Wat is het belang voor het onderwijs?

Meer inzicht in het welzijn van de studenten. We doen dit onder andere op domein- en opleidingspecifiek niveau, door de trends te bestuderen over de verschillende cohorten en door verschillende statistische modellen te toetsen. Dit biedt input voor interventies en beleid om het studentenwelzijn te verbeteren.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De domeinen en opleidingen zijn betrokken geweest en zullen betrokken blijven bij de doorontwikkeling van de SWM. We gaan ook met de docenten en studenten in gesprek om ten behoeve van het studentenwelzijn plannen te maken, uit te denken en te implementeren. We staan ook open voor externe samenwerking.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan de SWM 2021 hebben 1847 Inholland-studenten deelgenomen en aan de SWM 2022 hebben 1462 Inholland-studenten deelgenomen. Hier vind je het rapport met de bevindingen van de SWM 2021.

Daarnaast zijn er een aantal wetenschappelijke publicaties verschenen over de SWM 2021:
De analyses voor de SWM 2022 zijn op het moment van schrijven in volle gang.

Nieuws over de Studentenwelzijnsmonitor

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0648277354