Talentpool

Het doel van 'Talentpool'

Het platform ‘Talentpool’ biedt drie werkervaringsplekken waar je, onder begeleiding, wetenschappelijke inzichten vertaalt naar de beroepspraktijk. Ook wel valorisatie genoemd. Dit kun je doen door vernieuwende publicaties te maken (ook via sociale media), nieuwe aanpakken te bedenken en uitproberen, onderzoek (exploratief of verdiepend) uit te voeren of netwerken te ontwikkelen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met een ervaren onderzoeker begeef je je op terreinen als veiligheidspercepties rond cyber, nieuwe veiligheid, maatschappelijke effecten van onveiligheidsbeleving of the International Fear of Crime Trend Index (kwantitatief onderzoek). Je kunt kiezen uit een 'menulijst' van activiteiten, maar we dagen je vooral uit om zélf met initiatieven te komen. Heb jij ideeën over bijvoorbeeld vernieuwende - evidence-driven – werkmethoden? Dan krijg je de ruimte om te laten zien dat ze werken. Wij bieden een werkervaringsplek aan voor maximaal twee keer zes maanden. Je wordt daarbij ook gecoacht in je zoektocht naar een baan.

Wat is het belang voor het onderwijs?

 Ons doel is om aankomende professionals te helpen hun draai te vinden op het terrein en tegelijkertijd het denken en doen in het veiligheidswerkveld een vernieuwende boost te geven. Wij mikken op avontuurlijk ingestelde, scherpe en innovatieve aankomende professionals waarbij we in de uitvoering veel ruimte kunnen geven aan creativiteit, ondernemerschap en het aangaan van allerlei uitdagingen. Zolang het werk past binnen de werkagenda en iedereen zich houdt aan het motto ‘afspraak is afspraak’ is veel mogelijk. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De Talentpool is dé plek waar jij je professionele vleugels alvast uit kan slaan, ook al heb je nog geen baan gevonden. We helpen je groeien om op de arbeidsmarkt een betere kans te maken. Met de werkzaamheden in de pool geef je je cv en je LinkedIn-profiel natuurlijk een stevige upgrade. Zo een boost krijg je zelf ook: we zorgen voor regelmatige feedback en periodieke coaching. We fungeren als (eerlijke!) referentie en voorzien je van een getuigschrift, waarin we respectvol maar eerlijk verslag doen van onze ervaringen.

Ben je een jonge, getalenteerde hbo'er of academicus? Ben je op zoek naar een baan, maar heb je die nog niet gevonden? Ben je geïnteresseerd in veiligheidsvraagstukken en denk je dat je aan de aanpak daarvan wat toe te voegen hebt? Wil je alvast ervaring opdoen, ook om je cv, je netwerk én je kennis en ervaring een boost te geven? En heb je iets met Rotterdam of zou je daar wel willen werken? Dan is de Talentpool misschien wat voor jou!

Vrijwel alle dertien aankomende professionals die aan de talentpool deelnamen zijn uitgestroomd naar interessante banen in het veiligheidsveld, sinds de start van de Talentpool vier jaar geleden. Dus er is weer plek voor nieuwe, afgestudeerde hbo’ers en wo'ers, die hun ervaring én cv willen verrijken via een werkervaringsplaats in de Talentpool.

Meer weten? Lees de ervaringen van oud-talenten Anoek, Jessica en Kelvin!

'Durf die stap te zetten naar een werkervaringsplek. Blijf geen muurbloempje, maar doe mee en laat van je horen. Je blik wordt echt breder bij de Talentpool!'

 

Jessica, deelnemer Talentpool 2015

Nieuws vanuit Talentpool:

Werk samen met Goof

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0620418923