Trucking CDM-platform

Onderzoekslijn
Airport & Aviation
Duur
februari 2020 t/m januari 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Giovanni Douven

Het doel van Living lab Trucking CDM:

Het doel voor Hogeschool Inholland is om op korte en lange termijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ‘nieuw’ ecosysteem (lees: living lab) voor de luchtvracht. Dit ecosysteem wordt met elkaar verbonden via een zogenaamd Cross Chain Control Centre, het TruckingCDM. De luchtvrachtpartijen, semi-overheden, de brancheorganisatie (ACN) en kennisinstelling (Hogeschool Inholland) slaan de handen ineen voor betere samenwerking van de luchtvracht community. TruckingCDM is daarbij een digitale oplossing naar meer transparantie en integere communicatie zodat iedere partij in staat wordt gesteld om heldere en betere beslissingen te nemen. Voor alle partijen wordt een win-win-win-win situatie nagestreefd zodat er een efficiënter, meer duurzaam en effectiever ecosysteem tot stand wordt gebracht.

Met het onderzoek en de gekoppelde realisatie van dit Cross Chain Control Centre kan een veel duurzamere operatie van vrachtlogistiek op Schiphol en andere Europese Luchthavens worden gerealiseerd. De onderzoekers van Inholland denken mee en geven advies over de implementatie en uitwerking van het platform.

   

Hoe werkt het Ecosysteem?
Na aankomst op de luchthaven vindt het internationale transport van luchtvracht in veel gevallen plaats over de weg. Kenmerkend voor luchtvracht is de snelheid, en die snelheid willen de partijen ook op de weg handhaven. Maar files en doorlooptijden staan deze snelheid nogal eens in de weg.

Het is essentieel dat er een optimale uitwisseling is van informatie tussen de belangrijkste partijen in de luchtvrachtketen: expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders. Welke informatie hebben partijen van elkaar nodig om het gehele logistieke proces beter op elkaar af te stemmen? En hoe kan dit worden ondergebracht in een IT-platform dat voor de hele luchtvrachtcommunity diensten levert? Dergelijke vragen liggen ten grondslag aan een verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector om uiteindelijk de files en lange doorlooptijden significant te verlagen.

 

"Het tijdig delen van data tussen alle ketenpartners is van groot belang voor onze kwaliteit en service."

 

Ben Radstaak, directeur ACN

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Op lange termijn wordt een living lab georganiseerd waar studenten uit alle jaargangen de ruimte krijgen om aan te sluiten bij dit ecosysteem. Op de korte termijn is dit ingevuld door zes studenten van de opleiding Business Studies (afstudeerrichtingen Logistiek en Ondernemen). Elke student verricht afzonderlijk scriptieonderzoek met als doel de efficiency, effectiviteit en duurzaamheidsvoordelen vanuit de behoefte van elk van de deelnemende partijen in kaart te brengen. Daarnaast doet een groep tweedejaarsstudenten onderzoek naar de commerciële mogelijkheden voor dit Cross Chain Control Center. De resultaten zullen leiden tot nieuwe ideeën en inzichten, die op hun beurt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Trucking CDM-platform. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

De studenten doen multidisciplinair onderzoek in de bestaande praktijk. Hun bevindingen, zeer actueel en relevant voor de algehele logistieke sector, worden in het lesprogramma opgenomen en kunnen leiden tot nieuwe stageplekken en afstudeeropdrachten. Alle studenten hebben een context waarbinnen ze kunnen ‘leren’ en contact maken met de professionele wereld.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het Trucking CDM-platform is ontwikkeld door CargoHub. Alle bij het platform aangesloten partijen (expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders, branche organisatie en overheden) werken samen om individuele oplossingen uiteindelijk een bijdrage te laten zijn voor het gehele aan/-afvoerknooppunt voor vracht.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met de realisatie van het Trucking CDM-platform ontstaat er een IT-platform waar alle partijen bij zijn aangesloten ten behoeve van hun eigen dienstverlening. De verwachting is dat iedereen in het werkveld (luchtvrachtsector) door dit project anders gaat werken, veel meer gericht op communicatie en afstemming van onderlinge dienstverlening. Het trucking CDM-platform voorziet in deze communicatie, waardoor maximale efficiency door de keten heen wordt bereikt. Het verlagen van de operationele kosten, het minimaliseren van de leveranciersrisico’s en het verbeteren van de servicekwaliteit zijn drie van de vele voordelen die dit platform kan bieden.

Nieuws vanuit Trucking CDM-platform:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Giovanni

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279873