Trucking CDM-platform

Lectoraat
Logistiek & Complexiteit
Duur
februari 2020 t/m januari 2023
Locatie
Haarlem
Contact
Giovanni Douven

Het doel van Living lab Trucking CDM

Het doel voor Hogeschool Inholland is om op korte en lange termijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een ‘nieuw’ ecosysteem (lees: living lab) voor de luchtvracht. Dit ecosysteem wordt met elkaar verbonden via een zogenaamd Cross Chain Control Centre, het TruckingCDM. De luchtvrachtpartijen, semi-overheden, de brancheorganisatie (ACN) en kennisinstelling (Hogeschool Inholland) slaan de handen ineen voor betere samenwerking van de luchtvracht community. TruckingCDM is daarbij een digitale oplossing naar meer transparantie en integere communicatie zodat iedere partij in staat wordt gesteld om heldere en betere beslissingen te nemen. Voor alle partijen wordt een win-win-win-win situatie nagestreefd zodat er een efficiënter, meer duurzaam en effectiever ecosysteem tot stand wordt gebracht.

Met het onderzoek en de gekoppelde realisatie van dit Cross Chain Control Centre kan een veel duurzamere operatie van vrachtlogistiek op Schiphol en andere Europese Luchthavens worden gerealiseerd. De onderzoekers van Inholland denken mee en geven advies over de implementatie en uitwerking van het platform.

 Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We beogen een living lab waar studenten uit alle jaargangen en vanuit vele studierichtingen de ruimte krijgen om aan te sluiten en onderzoek kunnen doen naar vraagstukken uit de praktijk van dit ecosysteem. Elk jaar bouwen we ons netwerk uit.

In het eerste jaar van het living lab werkten zeven studenten van de opleiding Business Studies (afstudeerrichtingen Logistiek en Ondernemen) afzonderlijk aan scriptieonderzoek met als doel de efficiency, effectiviteit en duurzaamheidsvoordelen vanuit de behoefte van elk van de zeven deelnemende partijen in kaart te brengen. Daarnaast deed een groep tweedejaarsstudenten onderzoek naar de commerciële mogelijkheden voor dit Cross Chain Control Center.

In 2021 werken studenten vanuit meerdere opleidingen (Business Studies, afstudeerrichtingen Logistiek en Ondernemen, en Finance) multidisciplinair samen aan een grote diversiteit aan opdrachten. Daarnaast hebben ruim twintig bedrijven zich aan het living lab verbonden. 

De resultaten uit de verschillende onderzoeken zullen leiden tot nieuwe ideeën en inzichten, die op hun beurt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Trucking CDM-platform. 

Hoe werkt het Ecosysteem?

Na aankomst op de luchthaven vindt het internationale transport van luchtvracht in veel gevallen plaats over de weg. Kenmerkend voor luchtvracht is de snelheid, en die snelheid willen de partijen ook op de weg handhaven. Maar files en doorlooptijden staan deze snelheid nogal eens in de weg.

Het is essentieel dat er een optimale uitwisseling is van informatie tussen de belangrijkste partijen in de luchtvrachtketen: expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders. Welke informatie hebben partijen van elkaar nodig om het gehele logistieke proces beter op elkaar af te stemmen? En hoe kan dit worden ondergebracht in een IT-platform dat voor de hele luchtvrachtcommunity diensten levert? Dergelijke vragen liggen ten grondslag aan een verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector om uiteindelijk de files en lange doorlooptijden significant te verlagen.

   

Wat is het belang voor het onderwijs?

De studenten doen multidisciplinair onderzoek in de bestaande praktijk. Hun bevindingen, zeer actueel en relevant voor de algehele logistieke sector, worden in het lesprogramma opgenomen en kunnen leiden tot nieuwe stageplekken en afstudeeropdrachten. Alle studenten hebben een context waarbinnen ze kunnen ‘leren’ en contact maken met de professionele wereld.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het Trucking CDM-platform is ontwikkeld door CargoHub. Alle bij het platform aangesloten partijen (expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, vrachtafhandelaars en wegvervoerders, branche organisatie en overheden) werken samen om individuele oplossingen uiteindelijk een bijdrage te laten zijn voor het gehele aan/-afvoerknooppunt voor vracht.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met de realisatie van het Trucking CDM-platform ontstaat er een IT-platform waar alle partijen bij zijn aangesloten ten behoeve van hun eigen dienstverlening. De verwachting is dat iedereen in het werkveld (luchtvrachtsector) door dit project anders gaat werken, veel meer gericht op communicatie en afstemming van onderlinge dienstverlening. Het trucking CDM-platform voorziet in deze communicatie, waardoor maximale efficiency door de keten heen wordt bereikt. Het verlagen van de operationele kosten, het minimaliseren van de leveranciersrisico’s en het verbeteren van de servicekwaliteit zijn drie van de vele voordelen die dit platform kan bieden.

"Het tijdig delen van data tussen alle ketenpartners is van groot belang voor onze kwaliteit en service."

 

Ben Radstaak, directeur ACN

Nieuws vanuit Trucking CDM-platform:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Giovanni

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279873