Vooruit met E-health

Duur
maart 2023 – februari 2025
Locatie
Haarlem, Alkmaar, Amsterdam
Contact
Katja Braam

Het doel van Vooruit met E-health

E-health staat voor het toepassen van digitale informatie en communicatie om de gezondheid en zorg te ondersteunen en verbeteren. Veel zorg die voorheen in een instelling of op papier werd uitgevoerd, bevat nu een vorm van technologie. Binnen het domein Gezondheid Sport en Welzijn (GSW) van Hogeschool Inholland bestaat ook steeds meer aandacht voor e-health en technologie. Maar het onderwijs kan en moet nog beter aansluiten bij de huidige praktijk. Onze studenten willen die nieuwe manier van handelen eigen maken. Zij moeten de werknemers van de toekomst zijn: vertrouwd en bekend met nieuwe technieken.

Voor GSW-studenten die (gaan) werken met mensen die gezondheidsgerichte ondersteuning behoeven, kan technologie een grote toegevoegde waarde hebben. Dit project helpt bij het samenbrengen, creëren, implementeren en evalueren van e-health onderwijs. Het doel daarvan is om studenten handelingsbekwaam te maken met betrekking tot de inzet van e-health binnen een GSW-opleidingsgerichte of een opleidingsoverstijgende setting.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de opleidingen Sportkunde, Social Work, Verpleegkunde en de Master Advanced Health Informatics Practice en de lectoraten Kracht van sport en bewegen, Empowerment en Professionalisering, Medische Technologie en het Centre of expertise GSW. In dit samenwerkingsverband bestuderen onderzoekers, onderwijskundigen en docenten welke items rondom e-health veel gebruikt worden in de praktijk, maar die nog (te) weinig in het onderwijs zijn opgenomen en hoe dit daar alsnog een plek kan krijgen.

Aandachtspunt hierbij is het vinden van de gemene deler binnen verschillende onderwerpen binnen e-health, zoals inzet van technologie en dataveiligheid, en handelingen van studenten in de praktijk. Daarbij valt te denken aan online communiceren en beeldbellen, of noteren van informatie in een elektronisch dossier.

We monitoren het onderwijs op het gebruik van technologie of e-health in de lessen over de vier studiejaren van de participerende opleidingen. De nog missende onderdelen worden ontwikkeld en/of aangevuld met beschikbare project- of onderzoeksproducten. We schaffen technologische hulpmiddelen aan en werken samen aan onderwijs waarbij de inzet van e-health centraal staat.
In het tweede jaar van het project testen we het ontwikkelde onderwijs in de onderwijspraktijk. De onderzoeksgroep zal zich inzetten om het nieuwe onderwijs binnen GSW te implementeren.

"Het onderwijs moet gaan over de inzet van e-health, om de gezondheid van mensen te ondersteunen."

- Katja Braam, docent-onderzoeker Kracht van sport en bewegen

Wat is het belang voor het onderwijs?

De kern van dit project is onderwijsinnovatie. Door samen met docent-onderzoekers van verschillende Gezondheid Sport en Welzijn opleidingen te werken aan verbinding op technologie en zorgvernieuwing, sluit het onderwijs beter aan bij de wensen van de studenten en de (werk)praktijk. E-health wordt steeds meer ingezet in de sociale of medische zorg, zowel in de preventie van ziekten als het voorkómen van achteruitgang. De zorgpraktijk is ook de plek waar studenten uit het domein Gezondheid Sport en Welzijn praktijkstage lopen. Het is belangrijk dat deze studenten kunnen werken met ondersteunende technologie en de voor- en nadelen van eHealth kunnen bepalen. Een opzet voor onderwijs hiervoor wordt in dit project vormgegeven. Binnen dit project wordt intensief samengewerkt in een interdisciplinair team aan docent-onderzoekers van de opleidingen Sportkunde, Social Work en Verpleegkunde.

Interdisciplinaire studentenprojecten

We testen en evalueren dit onderwijs zowel in reguliere lessen als tijdens modules waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken. Studenten leren in de lessen over technologie als hulpmiddel binnen Gezondheid, Sport en Welzijn en de specifieke beroepsrollen en verantwoordelijkheden die daarbij belangrijk zijn.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Via connecties uit het werkveld en tijdens studentenprojecten onderzoeken we in het werkveld hoe zij technologie inzetten. Ook vragen we hen wat zij van een stagiaire of een afgestudeerde nieuwe medewerker aan (e-health en technologische) vaardigheden verwachten.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

In dit project verwachten we innovatie van onderwijs in de opleidingen Sportkunde, Social Work, en Verpleegkunde. Dit betreft onderwijs over e-health en technologie in de hulpverlening, zoals:

  • E-health leerdoelen met informatie en onderwijsopdrachten: we formuleren leeruitkomsten waarbij achtergrondinformatie en onderwijsopdrachten beschikbaar worden gemaakt. Docenten kunnen deze zelf invoegen in het onderwijs.
  • Casussen in een didactisch Elektronisch Patiënten/cliënten Dossier (EPD): we zullen een didactisch EPD aanschaffen waarin verschillende casussen worden opgenomen met opdrachten. Met die opdrachten kunnen studenten hun kennis, communicatie- en handelingsvaardigheden oefenen.
  • Video’s met situatieschetsen die aanzetten tot discussies of anders handelen: we zullen drie video’s opnemen over kritische e-health onderwerpen vanuit een praktijksetting. De video’s helpen na te denken over het eigen handelen tijdens de inzet van technologie.
  • Beschikbare informatie, onderwijsvormen en oefeningen op leerniveau: per leeruitkomst bieden we achtergrondinformatie aan en maken we verdiepende opdrachten beschikbaar die passen bij het denkniveau en het leerjaar van de student.

Werk samen met Katja

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0884660623