Digital Rights Research Team

Het doel van Digital Rights Research Team

Ons digitale leven neemt een vlucht. Voor werk of vrije tijd ontmoeten we elkaar nu niet alleen in het fysieke leven, maar ook virtueel. En zowel op fysieke locaties (wijken en straten) als in virtuele ruimten worden we zonder dat we het in de gaten hebben geobserveerd en getraceerd. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ze voor beleidsmakers en strategische besluitvormers niet altijd bij te houden zijn. Dit leidt ertoe dat zij zich in de moderne samenleving reactief opstellen en niet goed op de hoogte zijn van de dreigingen voor burgers. Bovendien kan technologie leiden tot ongelijkheid en uitsluiting, zoals is gebleken in de toeslagenaffaire.

English? Read more here

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Met het Inholland Digital Rights Research Team willen de oprichters, lectoren Wina Smeenk, Ander de Keijzer en Ben Wagner, hun aandacht richten op de maatschappelijke, economische, culturele, communicatieve, ontwerp en technologie elementen die leiden tot een digitaal verantwoorde samenleving. Dit betekent dat wij als onderzoekers willen deelnemen aan de discussie en het onderzoek over wat technologie in ons digitale tijdperk kan betekenen en hoe technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen: hoe mensen kunnen profiteren van de digitale samenleving en hoe ze worden gehinderd bij of, nog erger, uitgesloten van het deelnemen hieraan.

"Digital Rights vormen de kern van de ontwikkeling van duurzamere digitale media-ecosystemen."

- Ben Wagner, lector Media, Technology & Society bij Inholland

Wat is het belang voor het onderwijs?

Tegenwoordig wordt ontzettend veel data geproduceerd. Toch zijn er nog grote uitdagingen om deze data te verzamelen, verwerken en vertalen naar bruikbare informatie voor de beroepspraktijk. De onderzoeksminor Data Driven Smart Society biedt vier actuele onderzoeksvraagstukken aan, waarbij data en beroepspraktijk elkaar nog niet optimaal benutten. Studenten krijgen de uitdaging om data en beroepspraktijk aan elkaar te verbinden, zodat ook daar transdisciplinaire samenwerking en kennisdeling kan ontstaan. In deze minor vormt data dan ook de rode draad.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze transdisciplinaire onderzoeksminor? Download het pdf-bestand via onderstaande button voor meer informatie.

Lees meer over de minor

Betrekking van werkveld in Living Labs 

We leven in een tijd waarin onze samenleving continu aan verandering onderhevig is. Hoe speel je daar met je onderwijs flexibel op in? En hoe vind je aansluiting bij wat er nodig is in de beroepspraktijk? Hoe zet je studenten zélf aan het roer en maak je ze adaptief in onze snel veranderende wereld? Met leergemeenschappen in onze urban living labs zoekt Hogeschool Inholland naar het antwoord.

Wij geven onze studenten de ruimte om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in de stad of regio. Onze living labs bevinden zich dus dáár waar maatschappelijke vraagstukken spelen. Op die manier proberen we van waarde te zijn voor de lokale omgeving. We verbinden onderwijs, onderzoek en een diversiteit van werkveldpartners in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Sustainable Media Lab

Het Digital Rights Research Team werkt hiervoor met het Sustainable Media Lab. Daar wordt onderzoek gedaan naar de rol van onze mediasystemen. Onze snel veranderende samenlevingen vragen tenslotte om een andere manier van denken over media, de technische mogelijkheden en de rol van media in onze maatschappij.

Meer informatie 

Onderzoekspublicatie over Digital Rights

Grote socialmediabedrijven zijn steeds belangrijkere poortwachters voor het waarborgen van digitale rechten. Daar worden ze echter maar zelden verantwoordelijk voor gehouden. Deze publicatie, met auteur Ben Wagner, lector Media, Technology & Society, bespreekt hoe audits ervoor kunnen zorgen dat socialmediabedrijven hier een grotere verantwoordingsplicht in krijgen.

Bekijk publicatie

Rechten in de digitale stad

Waar kun je terecht als burger als de digitale wereld je niet verder kan helpen?

Steeds vaker gaat het contact met overheid of bedrijven digitaal. Dit zorgt voor minder lange rijen voor loketten en aanvragen die sneller behandeld worden. Het zorgt echter ook voor onduidelijkheid. Want waar kun je terecht als burger als de digitale wereld je niet verder kan helpen? Hoe staat het er eigenlijk voor met onze digitale burgerrechten?

Wina Smeenk nam deel aan het gesprek over Rechten in de digitale Stad, een programma van Pakhuis De Zwijger in de serie Tech for Society.

Bekijk hier de opname terug van het event op 12 september.

Wil je samenwerken of heb je vragen? 

Heb je interesse in een samenwerking met het Digital Rights Research Team of wil je iets vragen? Neem dan contact op met Ben Wagner, Ander de Keijzer of Wina Smeenk. We horen graag van je.

Nieuws over media en digital rights