Digital Rights Research Team

Locatie
Inholland-breed
Contact
Wina Smeenk

Het doel van Digital Rights Research Team

Ons digitale leven neemt een vlucht. Voor werk of vrije tijd ontmoeten we elkaar nu niet alleen in het fysieke leven, maar ook virtueel. En zowel op fysieke locaties (wijken en straten) als in virtuele ruimten worden we zonder dat we het in de gaten hebben geobserveerd en getraceerd. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat ze voor beleidsmakers en strategische besluitvormers niet altijd bij te houden zijn. Dit leidt ertoe dat zij zich in de moderne samenleving reactief opstellen en niet goed op de hoogte zijn van de dreigingen voor burgers. Bovendien kan technologie leiden tot ongelijkheid en uitsluiting, zoals is gebleken in de toeslagenaffaire.

English? Read more here

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Met het Inholland Digital Rights Research Team willen de oprichters, lectoren Wina Smeenk, Ander de Keijzer en Ben Wagner, hun aandacht richten op de maatschappelijke, economische, culturele, communicatieve, ontwerp en technologie elementen die leiden tot een digitaal verantwoorde samenleving. Dit betekent dat wij als onderzoekers willen deelnemen aan de discussie en het onderzoek over wat technologie in ons digitale tijdperk kan betekenen en hoe technologie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen: hoe mensen kunnen profiteren van de digitale samenleving en hoe ze worden gehinderd bij of, nog erger, uitgesloten van het deelnemen hieraan.

"Digital Rights vormen de kern van de ontwikkeling van duurzamere digitale media-ecosystemen."

- Ben Wagner, lector Media, Technology & Society bij Inholland

Wat is het belang voor het onderwijs?

Tegenwoordig wordt ontzettend veel data geproduceerd. Toch zijn er nog grote uitdagingen om deze data te verzamelen, verwerken en vertalen naar bruikbare informatie voor de beroepspraktijk. De onderzoeksminor Data Driven Smart Society biedt vier actuele onderzoeksvraagstukken aan, waarbij data en beroepspraktijk elkaar nog niet optimaal benutten. Studenten krijgen de uitdaging om data en beroepspraktijk aan elkaar te verbinden, zodat ook daar transdisciplinaire samenwerking en kennisdeling kan ontstaan. In deze minor vormt data dan ook de rode draad.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze transdisciplinaire onderzoeksminor? Download het pdf-bestand via onderstaande button voor meer informatie.

Lees meer over de minor

Betrekking van werkveld in Living Labs 

We leven in een tijd waarin onze samenleving continu aan verandering onderhevig is. Hoe speel je daar met je onderwijs flexibel op in? En hoe vind je aansluiting bij wat er nodig is in de beroepspraktijk? Hoe zet je studenten zélf aan het roer en maak je ze adaptief in onze snel veranderende wereld? Met leergemeenschappen in onze urban living labs zoekt Hogeschool Inholland naar het antwoord.

Wij geven onze studenten de ruimte om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in de stad of regio. Onze living labs bevinden zich dus dáár waar maatschappelijke vraagstukken spelen. Op die manier proberen we van waarde te zijn voor de lokale omgeving. We verbinden onderwijs, onderzoek en een diversiteit van werkveldpartners in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Sustainable Media Lab

Het Digital Rights Research Team werkt hiervoor met het Sustainable Media Lab. Daar wordt onderzoek gedaan naar de rol van onze mediasystemen. Onze snel veranderende samenlevingen vragen tenslotte om een andere manier van denken over media, de technische mogelijkheden en de rol van media in onze maatschappij.

Meer informatie 

Protecting Digital Rights: een tentoonstelling

In het voorjaar van 2023 maakten studenten samen een speelse interactieve tentoonstelling, genaamd 'Protecting Digital Rights in the Morgenstond'. Deze tentoonstelling toont hoe de inwoners van de Haagse buurt Morgenstond digitale rechten ervaren. Naast de fysieke tentoonstellingen in Amsterdam en Den Haag maakten de studenten ook een online expositie. 

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Digital Rights House, Gemeente Den Haag en Hogeschool Inholland. Bekijk de video over de tentoonstelling of doorloop de virtuele versie van de expositie. 

Bezoek de online tentoonstelling 

Deelnemende lectoraten

Onderzoekspublicatie over Digital Rights

Grote socialmediabedrijven zijn steeds belangrijkere poortwachters voor het waarborgen van digitale rechten. Daar worden ze echter maar zelden verantwoordelijk voor gehouden. Deze publicatie, met auteur Ben Wagner, lector Media, Technology & Society, bespreekt hoe audits ervoor kunnen zorgen dat socialmediabedrijven hier een grotere verantwoordingsplicht in krijgen.

Bekijk publicatie

Luister mee: in gesprek over digitale mensenrechten

Wina Smeenk was te gast bij Digital Rights Talk, waar zij in gesprek ging over digitale rechten en het informeren van burgers. Ze sprak onder andere met vertegenwoordigers vanuit Gemeente Amsterdam en Gemeente Den Haag. Hoe bereik je de gehele samenleving? Hoe kan de overheid burgers op de juiste manier beschermen? Wina geeft aan dat onze digitale wereld tegenwoordig overal is en dat het belangrijk is om vraagstukken te concretiseren. Bekijk hier de opname van het gesprek terug.

Rechten in de digitale stad

Waar kun je terecht als burger als de digitale wereld je niet verder kan helpen?

Steeds vaker gaat het contact met overheid of bedrijven digitaal. Dit zorgt voor minder lange rijen voor loketten en aanvragen die sneller behandeld worden. Het zorgt echter ook voor onduidelijkheid. Want waar kun je terecht als burger als de digitale wereld je niet verder kan helpen? Hoe staat het er eigenlijk voor met onze digitale burgerrechten?

Wina Smeenk nam deel aan het gesprek over Rechten in de digitale Stad, een programma van Pakhuis De Zwijger in de serie Tech for Society.

Bekijk hier de opname terug van het event op 12 september.

Co-designen voor je digitale rechten

“Wat ik me nu realiseer: als een online dienst gratis is, dan ben ik het product.”

TikTok die je persoonlijke gegevens opslaat in China. Websites die cookies op je computer plaatsen om je surfgedrag bij te houden. Weet jij wat producten, diensten en organisaties met je gegevens doen? Is het mogelijk een ‘label’ te ontwerpen dat toont hoe er met je digitale rechten wordt omgegaan? Onderzoekers van het Digital Rights Research Team, studenten van diverse opleidingen van Hogeschool Inholland en van het MBO Media College verkenden in een co-designsessie zo’n label voor digitale rechten. 

Lees het nieuwsartikel

Download onderzoekspublicatie

Partner Digital Rights House

Digital Rights House (DRH) is partner van het Digital Rights Research Team. DRH is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar privacybescherming en digitale rechten van burgers. Ze delen hun kennis en advies met ons. Het doel is om de digitale rechten van Amsterdammers te beschermen in onze snel digitaliserende samenleving. Om dit te realiseren, werkt DRH samen met de gemeente Amsterdam. Lees hier meer over deze samenwerking.

 

Wil je samenwerken of heb je vragen? 

Heb je interesse in een samenwerking met het Digital Rights Research Team of wil je iets vragen? Neem dan contact op met Ben Wagner, Ander de Keijzer of Wina Smeenk. We horen graag van je.

Nieuws over media en digital rights