Gerry Kouwenhoven
Gerry Kouwenhoven

Gerry Kouwenhoven

associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Gerry

Even voorstellen

Gerry Kouwenhoven MBA is sinds januari 2022 associate lector bij de onderzoekslijn Investeren in circulaire land- en tuinbouw. Ze is verbonden aan het lectoraat Finance & Accountancy en werkt daarmee binnen het Business Research Centre. Gerry wil met praktijkgericht onderzoek (toekomstige) ondernemers helpen de transitie te maken naar een circulair businessmodel. Wat kunnen we leren van de koplopers en hoe sluiten andere ondernemers aan? Hoe realiseren we de noodzakelijke paradigmashift van winstmaximalisatie naar het toevoegen van waarden: economisch, ecologisch en maatschappelijk? Hoe ziet zo’n op waarden gedreven businessmodel eruit, hoe kan het voedselsysteem fundamenteel veranderen en hoe bereiden nieuwe professionals zich hierop voor, vooral in het onderwijs?

Gerry richt het onderzoek op metropoolregio’s en het samenspel tussen stad en ommeland als drijvende kracht voor de veranderingen richting een duurzame land- en tuinbouw. Binnen de Randstad zien we een voedselketen waar agrarische ondernemers en voedselpioniers actief zijn binnen een netwerk waarbinnen de private, publieke en plurale sector elkaar ontmoeten. Als de opgave in de overvolle Randstad slaagt, dan is de kans op succes elders ook groot.

Samenwerken

De vraagstukken rond een circulaire transitie zijn te complex om vanuit één enkel perspectief te benaderen. Vandaar dat Gerry transdisciplinaire samenwerking zoekt waarin ze de vijf O’s betrekt: onderzoek, onderwijs, overheden, organisaties en ondernemers. Zoals vooruitstrevende ondernemers en de groep van bedrijven daarachter, de Greenports en brancheorganisaties, bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening en waterschappen, gemeenten en provincies als Noord- en Zuid-Holland, natuurorganisaties en grote spelers als Rabobank, Flynth en Dutch Fresh Port. Hen roept ze op om in living labs samen te werken aan een circulaire metropoolregio waarin deelnemers op basis van co-creatie proberen nieuwe kringlopen te sluiten en verdienmodellen te ontwikkelen.

Gerry in de media

"Bekijk agri & food niet vanuit lineaire keten maar vind nieuwe strategie"

Gerry over het belang van nieuwe verdienmodellen

Studenten van Hogeschool Inholland verdiepten zich in nieuwe verdienmodellen in de agri- en foodsector waarin meervoudige waardecreatie belangrijk is. Ze vonden duurzaamheidsoplossingen met behulp van artificial intelligence (AI) en precision farming. Het levert een verfrissende kijk op kansen om kringlopen te sluiten.

Lees verder op Boerderij

"Er liggen veel vraagstukken voor de land- en tuinbouw die raken aan de duurzame leefomgeving"

Onderzoek naar verduurzaming in agrarische sector

Gerry doet in het Living Lab Duurzame Bedrijfsovername onderzoek naar de rol van bedrijfsadviseurs in overnames in de agrarische sector. Zo'n overname is namelijk hét moment voor verduurzaming en innovatie. En die innovaties zijn essentieel, want de sector staat voor grote uitdagingen. Denk aan vraagstukken zoals biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening. 

Lees hier het interview

Bekijk de onderzoekspagina

Podcast over het ondernemen van de toekomst

Luister mee over de nieuwe ondernemersmindset

Hoe verschuif je als ondernemer de focus op winst en groei naar het toevoegen van waarde op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied? Welke mindset is er nodig? En wat zijn de eerste stappen die je kunt nemen?  Daarover gaat Gerry in gesprek met lector Wina Smeenk in deze aflevering van Onderzoekers over de Toekomst.

Luister de aflevering

Meer over Gerry Kouwenhoven

Expertise

Gerry Kouwenhoven is naast associate lector ook onderzoeker en coördinator onderzoekskwaliteit en -cultuur bij het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences. Ze weet daarmee de verbinding te leggen tussen de domeinen Business, Finance & Law en Agri, Food & Life Sciences van Hogeschool Inholland en daarmee tussen onderwijs, onderzoek en het thema een Leven Lang Ontwikkelen.

Ervaring

Gerry behaalde haar MBA bij Business School Nederland. Zij vervulde verschillende commerciële functies bij lokale Rabobank-vestigingen en voor 22 samenwerkende Rabobanken was zij hoofd opleidingen. In 2000 maakte ze de overstap naar het hoger beroepsonderwijs en werd ze bij Hogeschool Delft (een van de voorgangers van Hogeschool Inholland) docent van de duale opleiding Agrarische Bedrijfskunde, waar ze doorgroeide naar de rol van opleidingsmanager. In 2007 besloot zij zich te richten op onderzoek binnen het domein Agri, Food & Life Sciences. Internationaal is Gerry actief binnen de International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA). Sinds januari 2022 combineert ze dit met onderzoek vanuit het domein Business, Finance & Law. Daarnaast is Gerry bestuursvoorzitter van de stichting Voedsel Verbindt.

Over Gerry

Gerry is getrouwd, heeft twee kinderen en woont samen met haar echtgenoot precies in het gebied waar haar onderzoek zich op richt, in Pijnacker, daar waar stad en ommeland elkaar raken en vechten om elk stukje grond. Mensen noemen Gerry enthousiast, prijzen haar stroom van nieuwe ideeën; ingevingen die, zo zegt ze zelf schertsend, voor anderen ook wel eens lastig kunnen zijn.

Alle publicaties van Gerry

Werk samen met Gerry

Kom in contact en stel vragen

Gerry Kouwenhoven
Telefoon
0621841110