Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Als zij-instromer sta je direct betaald voor de klas!

De Inholland pabo zij-instroom

Voor wie

Jij:

wilt van onderwijzen je werk maken;

hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond;

stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding;

wilt direct betaald voor de klas staan.

Studieprogramma de Inholland pabo zij-instroom

De tweejarige opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) zij-instroom combineert de praktijk met theorie. Selecteer hieronder jouw regio en lees wat je in twee jaar doet. Wil je meer weten? Bekijk dan onze Studiewijzer (wijzigingen voorbehouden).

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

Via het geschiktheidsassessment toon je aan direct als zij-instromer voor de klas te kunnen staan. Daarna start de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege eerder verworven competenties, niet langer hoeft te duren dan maximaal twee jaar.

De uitkomst van het geschiktheidsassessment is de basis van een opleidingsplan en begeleidingsplan. Deze stellen we op tijdens een tripartitegesprek. Door gezamenlijk de tripartiteovereenkomst te ondertekenen laten alle partijen zien dat ze verantwoordelijk zijn voor de succesvolle afronding van scholing én begeleiding. Bij de start van de scholing ga je aan de slag met jouw persoonlijk leerplan, waarin je steeds voor een half jaar jouw leerdoelen bepaalt.

Rotterdam / Dordrecht

Programma regio Rotterdam en Dordrecht

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsassessment krijg je bij de Inholland pabo Inholland een speciaal voor zij-instromers ontwikkeld scholingsprogramma. Het programma legt een stevige pedagogische en didactische basis, gecombineerd met een kennisbasis van de verschillende vakken.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

Vakdossiers
Gedurende de twee jaar werk je aan een portfolio dat bestaat uit acht verschillende vakdossiers

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijg je de volgende onderwijseenheden:

 • Bewegingonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Afrondende praktijk

Hoe ziet een scholingsdag in de zij-instroom eruit?
Je hebt één vaste lesdag per week, waarin je keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het eerste jaar is er intervisie en leercoaching. Daarnaast krijg je les op vakinhoud. In het tweede jaar krijg je vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier en vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste half jaar gebruik je om de puntjes op de i te zetten en af te studeren.

Lesdagen

 • In Rotterdam is donderdag de vaste lesdag, van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Voor regio Dordrecht is Rotterdam de leslocatie voor de zij-instroom.

Lees meer over de opleiding Leraar Basisonderwijs (zij-instroom)

Haarlem / Alkmaar

Programma regio Haarlem/Alkmaar

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsassessment krijg je bij de Inholland pabo een speciaal voor zij-instromers ontwikkeld scholingsprogramma. Het programma legt een stevige pedagogische en didactische basis, gecombineerd met een kennisbasis van de verschillende vakken.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

Startdriedaagse
Op de locatie Haarlem start het zij-instroomtraject bovendien met een startdriedaagse op de opleiding, die in het teken staat van pedagogische basisvaardigheden, zoals orde houden, een veilig klimaat creëren en omgaan met de groep. Hiermee geven we je een goede basis om te starten in de praktijk.

Vakdossiers
Gedurende de twee jaar werk je aan een portfolio dat bestaat uit acht verschillende vakdossiers

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijg je de volgende onderwijseenheden:

 • Bewegingonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Afrondende praktijk

Hoe ziet een scholingsdag bij de zij-instroom eruit?
Je hebt één vaste lesdag per week, waarin je keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het eerste jaar is er intervisie en leercoaching. Daarnaast krijg je les op vakinhoud. In het tweede jaar krijg je vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier en vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste half jaar gebruik je om de puntjes op de i te zetten en af te studeren.

Lesdagen

 • In Haarlem is donderdag de vaste lesdag van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Voor regio Alkmaar is Haarlem de leslocatie voor de zij-instroom.

Den Haag

Programma regio Den Haag

Startmomenten
In de regio Den Haag werken we voornamelijk met onze vaste partners samen. We starten in september 2024 een zij-instroomgroep met schoolbestuur SCOH. Dit is een schoolbestuur dat verspreid over Den Haag 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs heeft. Mocht je interesse hebben in dit zij-instroomtraject, meld je dan bij dit bestuur.

Andere schoolbesturen in de stad Den Haag met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt in de zij-instroom zijn: de Haagse Scholen en Lucas Onderwijs.

Ook in de brede regio Haaglanden hebben we samenwerkingsverbanden met schoolbesturen zoals: Unicoz (Zoetermeer), Octant (Nootdorp, Pijnacker, Den Haag), PCPO Westland, SCO Delft en de Delftse Schoolvereniging. 

Wil je weten welke schoolbesturen op dit moment een maatwerktraject in de regio Den Haag hebben lopen? Mail dan naar zij-instroom.pabo@inholland.nl.

Opleidingsprogramma
Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsassessment krijg je bij de Inholland pabo een speciaal voor zij-instromers ontwikkeld scholingsprogramma. Het programma legt een stevige pedagogische en didactische basis, gecombineerd met een kennisbasis van de verschillende vakken. Afhankelijk van de afspraken die wij als opleiding met een schoolbestuur maken, kan het scholingsprogramma wat afwijken, maar de onderstaande elementen zullen altijd aanwezig zijn.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

De eerste drie maanden ligt de nadruk vooral op de pedagogische en didactische basisvaardigheden, zodat je zo snel mogelijk geheel zelfstandig voor een groep kan staan.

Vakdossiers
Gedurende de twee jaar werk je aan een portfolio dat bestaat uit acht verschillende vakdossiers:

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijg je de volgende onderwijseenheden:

 • Bewegingsonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Afrondende praktijk

Hoe ziet een scholingsdag bij de zij-instroom eruit?
Je hebt één vaste lesdag per twee weken, waarin je keuzes kan maken uit het lesaanbod. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het eerste jaar is er intervisie en leercoaching. Daarnaast krijg je les op vakinhoud. In het tweede jaar krijg je vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier en vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste half jaar gebruik je om de puntjes op de i te zetten en af te studeren.

Lesdagen
In Den Haag is er eens per twee weken een vaste lesdag op woensdag van 9.00 tot 16.30 uur, tenzij er binnen de samenwerking andere afspraken zijn gemaakt.

Afronding

Afronding met bekwaamheidsassessment

Tijdens het startbekwaamheidsassessment laat je met acht vakdossiers zien wat jouw actuele niveau is. Tijdens het startbekwaamheidsassessment maken we in elk geval gebruik van:

de resultaten van alle onderwijseenheden;

een door jou samengesteld portfolio met relevante bewijsstukken;

een criteriumgericht interview.

Getuigschrift
Is jouw startbekwaamheidsassessment positief? Dan ontvang je het getuigschrift zij-instroom. Dit is een eigenstandig hoger onderwijsdiploma dat vrijwel overeenkomt met een bachelordiploma. Het enige dat verschilt, is jouw titel.

Schoolbesturen waarmee we samenwerken

Kom meer te weten over zij-instroom in Rotterdam

Ontdek met deze informatiebijeenkomst de mogelijkheden en ervaringen van het zij-instroomtraject in Rotterdam. Zij-instromers met verschillende achtergronden vertellen over hun traject en ervaring. Ook geven Rotterdamse schoolbesturen en pabo’s informatie over het zij-instroomtraject

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Meer weten?

Bekijk de FAQ

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228