Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Informatie voor schoolbesturen

In het kort

Zij-instromers voor de klas

In het basisonderwijs is behoefte aan goede leraren. Hebt u iemand op het oog met wie u een pabo zij-instroom opleidingstraject wil starten? U kunt deze kandidaat dan aanmelden bij Hogeschool Inholland.

De Inholland pabo onderzoekt daarna of diegene geschikt is om direct als zij-instromer voor de klas te staan naast het volgen van de opleiding.

Is de persoon geschikt? Dan kan het opleidingstraject beginnen.

De opleiding

Voor wie

Zij-instromers kunnen niet zonder een (toekomstige) werkgever aan de Inholland pabo zij-instroom beginnen. U kunt als schoolbestuur laten weten op zoek te zijn naar zij-instromers door vacatures voor opleidingsplaatsen open te stellen.

Toelating

Toelatingseisen pabo zij-instroom

Cursisten kunnen met de Inholland pabo zij-instroom starten wanneer ze:

 • Een geaccrediteerde hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, of een gelijkwaardig buitenlands getuigschrift hebben.
 • De afgelopen twee jaar niet ingeschreven stonden bij een lerarenopleiding.
 • Het geschiktheidsassessment hebben doorlopen en een geschiktheidsverklaring hebben voor het zij-instroomtraject.

Scholing en begeleiding

Na een geschiktheidsassessment start de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege eerder verworven competenties, niet langer duurt dan maximaal twee jaar.

De uitkomst van het geschiktheidsassessment is de basis van een opleidingsplan en begeleidingsplan. Deze stellen we op tijdens een tripartitegesprek. 

Door gezamenlijk de tripartiteovereenkomst te ondertekenen laten alle partijen zien dat ze verantwoordelijk zijn voor de succesvolle afronding van scholing én begeleiding. Cursisten gaan aan de slag met hun persoonlijk leerplan, waarin ze steeds voor een halfjaar hun leerdoelen bepalen.

Praktische informatie

Duur opleiding: twee jaar

Titel: getuigschrift zij-instroom

Bekijk de bachelortitels per opleiding (pdf)

Meer weten? Raadpleeg de FAQ of neem contact op met ons assessmentbureau.

Kosten en subsidie: de kosten voor het zij-instroomtraject bedragen € 12.500. Dat is inclusief het geschiktheidsassessment van € 2.200.

Als schoolbestuur kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Alle informatie staat op de website van DUO.

Goed om te weten: tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. De professionele bachelor is pas een 'hbo-bachelor' als de studie 240 studiepunten kent of vier jaar duurt. Programma’s met 180 studiepunten komen eventueel in aanmerking.

Aanmelden

 1. Het schoolbestuur meldt de kandidaat aan bij het assessmentbureau van Hogeschool Inholland via Inholland/zij-instroom pabo.
 2. Na het aanmelden meldt de kandidaat zichzelf aan via Studielink, zodat Hogeschool Inholland de persoonsgegevens en toelatingseisen kan controleren.

Start opleiding

Startmoment: september 2024

Deadline aanmelden

 • Aanmelden: 26 april voor 17.00 uur
 • Assessments opleiding: 18 of 20 juni 2024
 • Lesbezoeken op scholen: 24 of 25 juni 2024

Geschiktheid

Heb je een kandidaat-docent en wil je die aanmelden bij Hogeschool Inholland voor pabo-zij-instroom? Onze pabo onderzoekt of diegene geschikt is om direct als zij-instromer voor de klas te staan naast het volgen van de opleiding.

Studieprogramma de Inholland pabo zij-instroom

De tweejarige opleiding pabo zij-instroom combineert praktijk met theorie.

Selecteer hieronder een locatie en zie wat cursisten in twee jaar doen.

Programma regio Rotterdam/Dordrecht

Programma regio Rotterdam/Dordrecht

In het speciaal door Hogeschool Inholland ontwikkelde scholingsprogramma voor pabo-zij-instromers ligt de nadruk de eerste drie maanden op de pedagogische en didactische basisvaardigheden in combinatie met de kennisbasis van verschillende vakken. Op die manier staan cursisten zo snel mogelijk zelfstandig voor een groep.

Vakdossiers
Gedurende twee jaar bestaat het portfolio uit de vakdossiers:

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijgen cursisten de onderwijseenheden:

 • Bewegingsonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Praktijkfase: Afrondende praktijk

 Hoe ziet een lesdag eruit?
Cursisten hebben één vaste lesdag per week. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische- en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het tweede jaar krijgen cursisten vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier. Ook vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste halfjaar staat in het teken van het afronden van het portfolio en studeren ze af.

 Lesdagen

 • In Rotterdam is de vaste lesdag donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Voor regio Dordrecht is Rotterdam de leslocatie.

Programma regio Haarlem/Alkmaar

Programma regio Haarlem/Alkmaar

In het speciaal door Hogeschool Inholland ontwikkelde scholingsprogramma voor pabo zij-instromers ligt de nadruk de eerste drie maanden op de pedagogische en didactische basisvaardigheden in combinatie met de kennisbasis van verschillende vakken. Op die manier staan cursisten zo snel mogelijk zelfstandig voor een groep.

 Vakdossiers
Gedurende twee jaar bestaat het portfolio uit de vakdossiers:

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijgen cursisten de onderwijseenheden:

 • Bewegingsonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Praktijkfase: Afrondende praktijk

 Hoe ziet een lesdag eruit?
Cursisten hebben één vaste lesdag per week. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische- en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het tweede jaar krijgen cursisten vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier. Ook vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste halfjaar staat in het teken van het afronden van het portfolio en studeren ze af.

 Lesdagen

 • In Haarlem is de vaste lesdag donderdag van 9.00 tot 16.30 uur.
 • Voor regio Alkmaar is Haarlem de leslocatie.

Programma regio Den Haag

Programma regio Den Haag

Startmomenten
Regio Den Haag kent geen vaste startmomenten, maar heeft samenwerkingstrajecten met  schoolbesturen. Deze trajecten starten het hele jaar door en zijn afhankelijk van de afspraken die we met de schoolbesturen maken. Het is niet mogelijk om een open inschrijving/aanmelding te doen voor de leslocatie Den Haag. Schoolbesturen die interesse hebben in een maatwerktraject in de regio Den Haag kunnen een e-mail sturen naar zij-instroom.pabo@inholland.nl. Cursisten die werken bij een schoolbestuur zonder samenwerkingstraject, kunnen worden aangemeld op onze leslocatie in Rotterdam.

 Opleidingsprogramma
In het speciaal door Hogeschool Inholland ontwikkelde scholingsprogramma voor pabo zij-instromers ligt de nadruk de eerste drie maanden op de pedagogische en didactische basisvaardigheden in combinatie met de kennisbasis van verschillende vakken. Op die manier staan cursisten zo snel mogelijk zelfstandig voor een groep.

Vakdossiers
Gedurende twee jaar bestaat het portfolio uit de vakdossiers:

 • Nederlands
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen-Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Levensbeschouwing
 • Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp

Onderwijseenheden
Daarnaast krijgen cursisten de onderwijseenheden:

 • Bewegingsonderwijs
 • MRT/Schrijven
 • Spraak- en Taalproblemen
 • Twee praktijkgerichte onderzoeksopdrachten
 • Zes kennistoetsen (inclusief de landelijke kennisbasistoetsen Nederlands en Rekenen-Wiskunde)
 • Praktijkfase: Actief en Betekenisvol Leren
 • Praktijkfase: Omgaan met verschillen
 • Praktijkfase: Afrondende praktijk

Hoe ziet een lesdag eruit?
Cursisten hebben één vaste lesdag per week. De lesdag start altijd met een leercoachbijeenkomst. Daarna zijn er pedagogische- en praktijktrainingen, is er onderzoeksbegeleiding en een vakdidactisch aanbod. In het tweede jaar krijgen cursisten vooral begeleiding bij het vormgeven van de vakdossiers als onderdeel van het startbekwaamheidsdossier. Ook vindt er leercoaching en intervisie plaats. Het laatste halfjaar staat in het teken van het afronden van het portfolio en studeren ze af.

Lesdagen
In Den Haag is er eens per twee weken een vaste lesdag op woensdag van 9.00 tot 16.30 uur, tenzij er binnen de samenwerking andere afspraken zijn gemaakt.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228