Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Inschrijven Pabo zij-instroom

Kies jouw locatie

Haarlem en Rotterdam

Haarlem en Rotterdam | Vaste startmomenten

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

  • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
  • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
  • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in september en in februari. Deadline voor het aanmelden voor de volgende assessmentprocedure voor de start in september 2022: uiterlijk 1 april om 17.00 uur.

Proces

  1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan.

  2. Het schoolbestuur van jouw school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via dit aanmeldformulier.

  3. De Pabo nodigt je hierna uit voor een informatiebijeenkomst waarin we de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding uitleggen.

  4. Je maakt de WisCAT-toets. De uitslag van de WisCAT is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. Bij Inholland hanteren we de landelijke norm van 103 punten.

  5. De Pabo voert daarna met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek geeft de Pabo advies of het zij-instroom het meest geschikte traject voor jou is.

  6. Bij een positief advies vervolg je de assessmentprocedure. Het assessment bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel vindt plaats op de Pabo. Je maakt dan een aantal schriftelijke simulatie-opdrachten en je hebt een criteriumgericht interview met twee assessoren. Een week later geef je een proefles op jouw basisschool, die door de twee assessoren wordt bijgewoond.

  7. Als je na het geschiktheidsassessment geschikt bent bevonden, dan krijg je de geschiktheidsverklaring en kan jouw werkgever/school jou in dienst nemen.

WisCAT halen

De uitslag van de WisCAT is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. Inholland hanteert het landelijke gemiddelde van 103 punten. De WisCAT moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen.

Wanneer je bij de eerste kans een score tussen 70 en 102 punten behaalt, krijg je binnen de assessmentprocedure een herkansing. Bij een score onder de 70 wordt de procedure stopgezet en kun je de WisCAT niet herkansen.

Den Haag

Den Haag | Enkel maatwerktrajecten

Op de Pabo-locatie Den Haag voeren we enkel nog maatwerktrajecten uit in samenwerking met één tot maximaal drie besturen.

Ben je een zij-instromer van een schoolbestuur dat geen maatwerktraject met de Pabo-locatie Den Haag heeft? Dan ben je van harte welkom op de Pabo-locaties Haarlem of Rotterdam. Hier werken we wel met open inschrijvingen. De inschrijvingsprocedure lees bij deze locaties.

Je kunt gewoon in de regio Den Haag bij jouw schoolbestuur werken. Alleen voor de opleidingsdagen moet je dan naar de Pabo-locatie Haarlem of Rotterdam gaan. De begeleiding van de leercoach is ook vanuit deze locaties geregeld.

Je kunt ook via zij-instroom.pabo@inholland.nl navragen welke schoolbesturen in de regio Den Haag meedoen in een maatwerktraject.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!