Leraar Basisonderwijs (Pabo) zij-instroom

Inschrijven de Inholland pabo zij-instroom

Kies jouw locatie

Haarlem en Rotterdam

Haarlem en Rotterdam | Vaste startmomenten

De school vraagt bij ons een geschiktheidsassessment aan om vast te stellen:

  • of je in staat bent direct als leraar te functioneren;
  • in hoeverre je (mogelijk) al aan de eindkwalificaties voldoet en waar je je in het scholingstraject (verder) in moet bekwamen;
  • of je naar verwachting het traject binnen twee jaar succesvol kunt afronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan hoeft dit niet per se te betekenen dat je ongeschikt bent om les te geven. Een van onze andere opleidingsvarianten past jou dan wellicht beter.

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in september en in februari.

Deadline voor aanmelden voor de volgende assessmentprocedure voor de start in september 2024: uiterlijk vrijdag 26 april 2024 om 17.00 uur.

Proces

  1. Je zoekt zelf een basisschool die bereid is met jou het zij-instroomtraject aan te gaan.

  2. Het schoolbestuur van jouw school meldt jou aan voor de assessmentprocedure via dit aanmeldformulier.

  3. De Inholland pabo nodigt je hierna uit voor een informatiebijeenkomst waarin we de assessmentprocedure en de opzet van de opleiding uitleggen.

  4. Je maakt de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo. De uitslag van de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. Bij Inholland hanteren we de landelijke norm van 103 punten (van de 200).

  5. De Inholland pabo voert daarna met alle kandidaten een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek geeft de pabo advies of het zij-instroom het meest geschikte traject voor jou is.

  6. Bij een positief advies vervolg je de assessmentprocedure. Het assessment bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel vindt plaats op de pabo. Je maakt dan een aantal schriftelijke simulatie-opdrachten en je hebt een criteriumgericht interview met twee assessoren. Een week later geef je een proefles op jouw basisschool, die door de twee assessoren wordt bijgewoond.

  7. Als je na het geschiktheidsassessment geschikt bent bevonden, dan krijg je de geschiktheidsverklaring en kan jouw werkgever/school jou in dienst nemen.

De Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo halen

De uitslag van de Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo is doorslaggevend in onze assessmentprocedure. Inholland hanteert het landelijke gemiddelde van 103 punten (van de 200).

De landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo moet dus met 103 punten of meer worden gehaald om de assessmentprocedure zij-instroom te kunnen vervolgen.

Den Haag

Den Haag | Start enkel in samenwerking met een schoolbestuur

In de regio Den Haag werken we voornamelijk met onze vaste partners samen. We starten in september 2024 een zij-instroomgroep met schoolbestuur SCOH. Dit is een schoolbestuur dat verspreid over Den Haag 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs heeft. Mocht je interesse hebben in dit zij-instroomtraject, meld je dan bij dit bestuur

Er zijn twee startmomenten voor de scholing: in september en in februari.

Deadline voor aanmelden voor de volgende assessmentprocedure voor de start in september 2024: uiterlijk vrijdag 26 april 2024 om 17.00 uur.

Andere schoolbesturen in de stad Den Haag met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt in de zij-instroom zijn: De Haagse Scholen en Lucas Onderwijs.

Ook in de brede regio Haaglanden hebben we samenwerkingsverbanden met schoolbesturen zoals: Unicoz (Zoetermeer), Octant (Nootdorp, Pijnacker, Den Haag), PCPO Westland, SCO Delft en de Delftse Schoolvereniging.

Je kunt ook via zij-instroom.pabo@inholland.nl navragen met welke schoolbesturen Inholland in de regio Den Haag samenwerkt.  

Ben je een zij-instromer van een schoolbestuur dat geen samenwerking met de pabo-locatie Den Haag heeft? Dan ben je van harte welkom op de pabo-locaties Haarlem of Rotterdam. Hier werken we wel met open inschrijvingen. De inschrijvingsprocedure lees je bij deze locaties.

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228