Master Leren en Innoveren

Studieprogramma Master Leren en Innoveren

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De wisselwerking tussen theorie en praktijk is een rode draad in het hele traject. Vandaar dat het leren op de werkplek (‘rolontwikkeling in de praktijk’) een belangrijk en integraal onderdeel van de opleiding is.

De master beslaat 4 semesters (twee studiejaren). Elke course kent verschillende onderwijsactiviteiten en meerdere toetsen. In de eerste twee semesters wordt een brede basis gelegd met betrekking tot de onderwerpen 'leren' en 'innoveren', waarna je in het derde semester voor een persoonlijke verdieping kiest. Je maakt opdrachten die je uitvoert in je eigen onderwijscontext. In het laatste jaar werk je aan de voorbereiding en uitvoering van je afstudeeronderzoek (masterthesis).

Zie ook de beschrijving per semester in het linkermenu.

Lesdagen
De vaste lesdag is op vrijdag, 09.30-17.00 uur in Diemen of Den Haag.

Bekijk het jaarrooster

Beroepsrollen

Beroepsrollen

De Master Leren en Innoveren biedt een specifieke verdieping en verbreding van de rollen en competenties die je eerder al hebt verworven in je Bachelor of Education. We richten ons op vijf professionele beroepsrollen:

 • Expert in de uitvoering
  Vanuit je eigen expertise geef je betekenisvolle leeromgevingen vorm en draag je bij aan de verbetering van het pedagogisch klimaat.  

 • Innovatief ontwerper
  Je ontwerpt innovatieve leerpraktijken, inclusief de daarin te gebruiken materialen, werkvormen, toetsen en leeromgevingen.

 • Praktijkgericht onderzoeker
  Je evalueert onderwijsvernieuwingen op kwaliteit en effectiviteit en doet aanvullend praktijkgericht onderzoek. Daarbij richt je je op de overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten.

 • Teamlid en educatief leider
  Je initieert veranderingsprocessen en begeleidt collega’s bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Je bent adviseur van het management.

 • Lerende professional
  Je expliciteert en verantwoordt jouw visie over onderwijs(vernieuwingen) en stelt deze ook ter discussie. Je richt je op het organiseren van een professionele leercultuur.

Voor het behalen van het masterniveau toon je aan dat alle rollen inhoudelijk verdiept of verbreed zijn en geïntegreerd in de beroepspraktijk worden ingezet.

Jaar 1 - Course Betekenisvol Leren

Jaar 1 - Course Betekenisvol leren

In deze course wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling als praktijkgericht onderzoeker. Je verkrijgt inzicht in de moderne leertheorieën met het oog op de vormgeving en effecten van betekenisvol leren in het onderwijs en in de rollen die de leraar daarbij kan vervullen. Dat laatste is niet onbelangrijk, want de verschillende kenmerken van recente onderwijsvernieuwingen hebben gevolgen voor zowel de wijze waarop vakkennis wordt ingezet als het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar. 

Leeronderzoek
Je werkt aan een leeronderzoek, waarbij het accent zal liggen op het formuleren van goede onderzoeksvragen, het uitvoeren van een theoretische verkenning en het ontwerpen van een volwaardig onderzoeksplan. Indien mogelijk worden onderdelen van dat onderzoeksplan uitgevoerd.

Het leren op de werkplek ('rolontwikkeling in de praktijk') wordt vanuit de opleiding via coaching en intervisie ondersteund.

Jaar 1 - Course Effectief Innoveren

Jaar 1 - Course Effectief Innoveren

In deze course ligt de focus vooral op het leren en veranderen in het team, vanuit de gedachte dat veranderen en leren sterk gekoppeld zijn. De course is gericht op de rol van de professional als 'change agent' die zelf het goede voorbeeld geeft in zijn dagelijkse werkwijze en die hierin teamgenoten kan meenemen. Patronen in communicatie en de onderlinge verhoudingen spelen een grote rol hierin. Dit betekent aandacht voor onder andere groepsdynamica, belangen, perceptie, communicatie, teamleren en de vorming van leergemeenschappen.

 

 

 

Jaar 2 - Profilering en masterthesis

Jaar 2 - Profilering en masterthesis

In het derde semester werk je aan het theoretisch kader en onderzoeksplan voor de uiteindelijke masterthesis, gebaseerd op een daadwerkelijke vraag en behoefte vanuit je eigen professionele onderwijspraktijk.

In het vierde semester werk je in hoge mate zelfstandig (en begeleid via afstudeerkringen) aan de masterthesis (je afstudeeronderzoek). Je staat daarbij in contact met betrokken collega’s, die waar mogelijk participeren in het ontwerpgerichte onderzoekstraject. Je gebruikt en verdiept je opgedane praktische expertise en theoretische kennis en inzichten, door ze productief te verbinden met de onderwijsinnovatie in je eigen (school)organisatie.

Online Open Dag 4 april

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Hoe schrijf je je in?

Bekijk de stappen

Studiebelasting

De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 60 credits (1680 uur). Het programma is thematisch opgebouwd in 4 blokken ('courses'). Een blok neemt een half jaar in beslag (15 credits).

Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week; dit is inclusief het 'leren op de werkplek'.

Leerprocessen

Er worden drie soorten leerprocessen onderscheiden:

 • individuele (zelf)studie;
 • leren in interactie met anderen (reflectie);
 • samenwerkend leren gericht op kennisconstructie en productontwikkeling (discussie/feedback).
extra_lereneninnoveren (2).jpg

Ontdek of MLI écht iets voor je is

De Master Leren en Innoveren organiseert het hele jaar door diverse evenementen, zoals workshops, voorlichtingsavonden en masterclasses. Omdat de masterclasses en workshops onderdeel zijn van het studieprogramma, ontmoet je meteen onze studenten en docenten. 

 • 22 april - Workshop Digitale Leermiddelen
 • 3 juni - Masterclass Gespreid Leiderschap
 • 5 juni - Masterclass Boundary Crossing

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!