Master Leren en Innoveren

Studieprogramma Master Leren en Innoveren

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

In je hele studietraject sluiten theorie en praktijk op elkaar aan. Vandaar dat het leren op de werkplek (‘rolontwikkeling in de praktijk’) een belangrijk onderdeel van de opleiding is.

De master bestaat uit vier semesters (twee studiejaren). Elke course bevat meerdere onderwijsactiviteiten en toetsen. In de eerste twee semesters krijg je een brede basis met betrekking tot de onderwerpen 'leren' en 'innoveren'. In het derde semester kies je voor een persoonlijke verdieping. De opdrachten voer je uit op je eigen werkplek. In het laatste jaar werk je aan de voorbereiding en uitvoering van je afstudeeronderzoek (masterthesis).

Ben je benieuwd wat je precies doet per semester? Kijk dan even in het menu links.

Lesdagen
De vaste lesdag is op vrijdag, van 09.30 tot 17.00 uur in Diemen, Den Haag of online.

Beroepsrollen

Beroepsrollen

Met de Master Leren en Innoveren verdiep je je verder in de rollen en competenties die je al hebt verworven. We richten ons op vijf professionele beroepsrollen:

 • Expert in de uitvoering
  Vanuit je eigen expertise werk je aan betekenisvolle leeromgevingen en draag je bij aan de verbetering van het pedagogisch klimaat. 

 • Innovatief ontwerper
  Je ontwerpt innovatieve leerpraktijken. En je denkt na over verbeteringen in materialen, werkvormen, toetsen en leeromgevingen.

 • Praktijkgericht onderzoeker
  Je evalueert onderwijsvernieuwingen op kwaliteit en effectiviteit en doet aanvullend praktijkgericht onderzoek. Daarbij richt je je op het effectief communiceren van de onderzoeksresultaten.

 • Teamlid en educatief leider
  Je neemt het initiatief voor veranderingsprocessen en helpt collega’s bij het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. En je adviseert het management.

 • Lerende professional
  Hoe kijk jij aan tegen onderwijs(vernieuwingen)? Je legt uit waarom je bepaalde keuzes maakt. Maar je begint er ook een open gesprek over. Je richt je op het organiseren van een professionele leercultuur.

Voor het behalen van het masterniveau toon je aan dat alle rollen inhoudelijk verdiept of verbreed zijn en geïntegreerd in de beroepspraktijk worden ingezet.

Jaar 1 - Course Betekenisvol Leren

Jaar 1 - Course Betekenisvol leren

In deze course begin jij je ontwikkeling tot praktijkgericht onderzoeker: je krijgt inzicht in moderne leertheorieën met het oog op de vormgeving en effecten van betekenisvol leren in het onderwijs en in de rollen die de leraar daarbij kan vervullen. Dat laatste is niet onbelangrijk, want de verschillende kenmerken van recente onderwijsvernieuwingen hebben gevolgen voor zowel de wijze waarop vakkennis wordt ingezet als het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar. 

Leeronderzoek
Je werkt aan een leeronderzoek, waarbij het accent ligt op het formuleren van goede onderzoeksvragen, het uitvoeren van een theoretische verkenning en het ontwerpen van een volwaardig onderzoeksplan. Indien mogelijk voer je de onderdelen van dat onderzoeksplan uit.

Het leren op de werkplek ('rolontwikkeling in de praktijk') wordt vanuit de opleiding via coaching en intervisie ondersteund.

Jaar 1 - Course Effectief Innoveren

Jaar 1 - Course Effectief Innoveren

Deze course gaat over het leren en veranderen in het team, vanuit de gedachte dat veranderen en leren sterk gekoppeld zijn. De course is gericht op de rol van de professional als educatief leider die zelf het goede voorbeeld geeft in zijn dagelijkse werkwijze en die hierin teamgenoten kan meenemen. Patronen in communicatie en de onderlinge verhoudingen spelen een grote rol hierin. Dit betekent aandacht voor onder andere groepsdynamica, belangen, perceptie, communicatie, teamleren en de vorming van leergemeenschappen.

Jaar 2 - Profilering en masterthesis

Jaar 2 - Profilering en masterthesis

In het derde semester werk je aan het theoretisch kader en onderzoeksplan voor je uiteindelijke masterthesis, gebaseerd op een daadwerkelijke vraag en behoefte vanuit je eigen professionele onderwijspraktijk.

In het vierde semester werk je zelfstandig (en begeleid via afstudeerkringen) aan de masterthesis (je afstudeeronderzoek). Je hebt daarbij contact met betrokken collega’s, die waar mogelijk meewerken in het ontwerpgerichte onderzoekstraject. Je gebruikt en verdiept je opgedane praktische expertise en theoretische kennis en inzichten, door ze productief te verbinden met de onderwijsinnovatie in je eigen (school)organisatie.

Online Open Avond 9 februari

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Hoe schrijf je je in?

Bekijk de stappen

Studiebelasting

De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 60 credits/studiepunten (1680 uur). Het programma is thematisch opgebouwd in 4 blokken ('courses'). Een blok neemt een half jaar in beslag (15 credits).

Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week; dit is inclusief het 'leren op de werkplek'.

Leerprocessen

We onderscheiden drie soorten leerprocessen:

 • individuele (zelf)studie;
 • leren in interactie met anderen (reflectie);
 • samenwerkend leren gericht op kennisconstructie en productontwikkeling (discussie/feedback).

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!