Master Leren en Innoveren

Studieprogramma Master Leren en Innoveren

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Tijdens de master combineer je theorie die gedurende de hele opleiding aansluit op je eigen onderwijspraktijk. Leren op de werkplek en jouw ‘professionele persoonlijke ontwikkeling’, zijn de rode draad door de opleiding.

De master bestaat uit zes modules, verdeeld over twee studiejaren. In deze modules krijg je een brede basis in onderwijskunde, veranderkunde, en de rol van de onderzoekende vernieuwer. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek en het realiseren van impact. De master kent twee afstudeertracks: een praktijkgerichte track en wetenschappelijke track. Vanuit jouw context kies je in het tweede studiejaar voor een passende afstudeervariant.

In elke module werken we met onderzoekswerkplaatsen. Zo borgen en verduurzamen we gedurende de hele master de verbinding van het onderzoek met jouw onderwijspraktijk. Deze onderzoekswerkplaatsen worden vormgegeven in samenwerking met lectoraten van Inholland. De opdrachten van de onderzoekswerkplaatsen voer je uit op je eigen werkplek. In iedere module geeft een expert op het gebied van leren en innoveren een masterclass. Gezamenlijk werken we aan jouw innovatievraagstuk.

Ben je benieuwd wat je precies doet per module? Bekijk dan op deze pagina hoe de studie is opgebouwd.

Lesdagen

De vaste lesdag is op vrijdag, van 09.30 tot 17.00 uur in Diemen, Den Haag of online.

Beroepsrollen

Beroepsrollen

Met de Master Leren en Innoveren verdiep je je verder in eerder verworven rollen en competenties. We richten ons op vier professionele beroepsrollen:

 • Educatief leider
  Vanuit je eigen expertise bevorder je de lerende cultuur in de eigen organisatie en draag je productief bij aan het creëren van een lerend netwerk.

 • Ontwerper van leren
  Je ontwerpt innovatieve leerpraktijken. En je denkt na over verbeteringen in materialen, werkvormen, toetsen en leeromgevingen.

 • Onderzoeker van de praktijk
  Je onderzoekt complexe vraagstukken en bekijkt hoe onderzoek in de praktijk doorwerkt. Daarnaast evalueer je onderwijsvernieuwingen op kwaliteit en effectiviteit waarbij je je richt op het effectief communiceren van de onderzoeksresultaten.

 • Lerende professional
  Hoe kijk jij aan tegen onderwijs(vernieuwingen)? Je legt uit waarom je bepaalde keuzes maakt. Maar je begint er ook een open gesprek over. Je richt je op het organiseren van een professionele leercultuur.

Voor het behalen van het masterniveau toon je aan dat alle rollen inhoudelijk verdiept of verbreed zijn en geïntegreerd in de beroepspraktijk worden ingezet.

 

 

Jaar 1: Verkennen en Onderzoeken

Jaar 1: Verkennen en Onderzoeken
Module 1, 2 en 3

Je ontwikkelt je gedurende het eerste jaar tot praktijkgericht onderzoeker en werkt vanuit je onderzoek aan je professionele persoonlijke ontwikkeling.

Je krijgt allereerst inzicht in moderne leerpsychologische en onderwijskundige theorieën (module 1). Je analyseert wat er in jouw schoolpraktijk aan de hand is. De onderzoekswerkplaats is in samenwerking met het lectoraat van de Pedagogische opdracht. Je bouwt een duidelijk theoretisch kader om jouw onderwijsinnovatie.

Veranderen doe je niet alleen. In de module veranderkunde (module 2) bestudeer je verschillende verandermodellen en verander-theorieën die relevant zijn voor het onderwijs. In de onderzoekswerkplaats in samenwerking met het lectoraat Learning and Development maak je een keuze voor een  verandermodel dat aansluit bij jullie onderwijsvisie. Je komt tot een veranderstrategie waarmee duidelijk wordt hoe je samen met je collega’s de innovatie gaat aanpakken.

Hoe weet je of een onderwijsinnovatie effectief is geweest en wat is effectief? Je komt tot een onderwijsinnovatie die je zelf gaat inzetten. Hierbij bestudeer je verschillende methodes van onderzoek. In de onderzoekswerkplaats in samenwerking met het lectoraat Teaching, Learning and Technology komen onderzoekers inzicht geven in hun keuzes in onderzoeksprocessen. Aan het einde van de module heb je een concreet onderzoeksplan dat je kunt uitvoeren.

De verbindende lijn door de modules is jouw  ‘persoonlijke professionele ontwikkeling’. Je ontwikkelt je tot een actieve onderwijskundig innovator die teamgenoten kan meenemen. Patronen in communicatie en de onderlinge verhoudingen spelen een grote rol. Dit betekent aandacht voor onder andere groepsdynamica, belangen, perceptie, communicatie, teamleren en de vorming van leergemeenschappen

Jaar 2: Ontwerpen van impact

Jaar 2: Ontwerpen van impact
Module 4, 5 en 6

In het tweede jaar breng je het onderzoek in actie. Je komt tot een concreet resultaat van je innovatie of veranderkundig traject (module 4). We werken hierbij in de onderzoekswerkplek samen met het lectoraat Studiesucces in de onderzoekswerkplaats.

Gedurende het tweede jaar bekijk je de beoogde impact van je innovatie (module 5). Je hebt je innovatie uitgevoerd, ontworpen of geëvalueerd: hoe zorg je ervoor dat de resultaten niet in een la verdwijnen? Aan de hand van theorieën rondom wetenschapscommunicatie en storytelling kijken we welke manier het meest geschikt is voor jouw doelstellingen en jouw beoogde impact. De onderzoekswerkplaats is in samenwerking met het lectoraat Design Thinking. Je ontwikkelt zo een prototype, passend bij de beoogde impact die je wilt bereiken.

In de laatste module studeer je af. Afhankelijk van je beoogde impact werk je aan het prototype. Dit kan een lessenreeks zijn of een podcastserie maar ook een wetenschappelijke publicatie. Je maakt een einddocument waarin alle stappen uit de vijf voorgaande modules terugkeren. Afhankelijk van de gemaakte keuze voor een track reflecteer je op jouw ontwikkeling op de verschillende beroepsrollen.

Open Dag zaterdag 4 februari

Meld je aan

Hoe schrijf je je in?

Bekijk de stappen

Studiebelasting

De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. De masteropleiding kent een studielast van totaal 60 credits/studiepunten (1680 uur). Het programma is thematisch opgebouwd in zes modules. Een module neemt twaalf weken in beslag (10 credits).

Je dient rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week; dit is inclusief het 'leren op de werkplek'. Deze tijdsinvestering is nodig om de master succesvol af te ronden.

Leerprocessen

We onderscheiden drie soorten leerprocessen:

 • individuele (zelf)studie;
 • leren in interactie met anderen (reflectie);
 • samenwerkend leren gericht op kennisconstructie en productontwikkeling (discussie/feedback).

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!