Master Leren en Innoveren

Theorie en praktijk: jouw onderwijskundige verandervraagstuk staat centraal

Modules Master Leren en Innoveren

Duurzame veranderingen

De master Master Leren en Innoveren bestaat uit zes modules, verdeeld over twee studiejaren. Elke module duurt 12 weken. Met deze modules leg je een brede basis in onderwijskunde, veranderkunde en de rol van de onderzoekende vernieuwer en veranderaar. Je ontwikkelt vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek om je verandering te onderbouwen en realiseert zo duurzame veranderingen.

Module 1: Verkenning innovatievraagstuk

Module 1: Verkenning innovatievraagstuk

In deze module begin je aan een proces van systematische verandering in je eigen praktijkcontext. Dit doen we door je kennis en inzicht in onderwijskundige en leerpsychologische concepten te verdiepen. Je leert om concepten te verbinden aan de ontwikkelingen en innovaties in je eigen praktijk door onderwijsontwerpen te ontwikkelen. Daarnaast leren we je hoe je op een analytische manier je innovatievraagstuk kunt formuleren. Je leert uitdagende vragen te stellen, verschillende perspectieven binnen het vraagstuk te bekijken en je stakeholders hierin mee te nemen.

De eerste weken van de module richten zich op theoretische kennis en onderwijsontwerp. Vervolgens wordt in de onderzoekswerkplaats de verbinding gelegd met je praktijk. In de laatste weken van de module scherp je jouw eigen innovatievraagstuk verder aan. Tijdens de gehele module, en zeker ook in de volgende modules, werk en leer je intensief samen met je mededeelnemers. Het doel is dat je niet alleen de huidige ontwikkelingen beter kunt kaderen (op basis van onderzoek), maar ook toekomstige innovaties en andere ontwikkelingen beter kunt begrijpen, ontwerpen en evalueren.

Gedurende de module werken we samen met Wina Smeek, lector Societal Impact Design. "Verbind mensen en ideeën, maak gebruik van de collectieve kennis en ga samen aan de slag." (Köppchen, Bertrand, & Smeenk, 2020)

Alleen module 1 en/of 2 volgen? Lees verder

Module 2: Veranderkunde

Module 2: Veranderkunde

In de tweede module van de Master Leren en Innoveren gaan we aan de slag met het concrete beeld van het onderwijskundige verandervraagstuk. We beginnen met de aanpak van het vraagstuk. We bestuderen verandermodellen en verandertheorieën die relevant zijn voor het onderwijs.

Welk model past het beste bij jouw onderwijsomgeving en de onderwijsvisie? Aan het einde van module 2 heb je een veranderstrategie opgesteld. Daarin wordt duidelijk hoe je het verandervraagstuk gaat oppakken, samen met je collega’s. Draagvlak en communicatie zijn hierbij erg belangrijk, want veranderen doe je niet alleen!

Alleen module 1 en/of 2 volgen? Lees verder

Module 3: Innovatieanalyse

Module 3: Innovatieanalyse

Je hebt nu een concreet onderwijskundig verandervraagstuk en een veranderstrategie. Tijdens module 3 ga je onderzoeken met wie je de veranderstrategie gaat aanpakken. Daarbij gaat het onder meer om collega’s en hun rollen, instrumenten, data en de rol die jij zelf oppakt in het veranderproces. Daar bestuderen we verschillende onderzoekstechnieken (EDR, Delphi etc.).

Aan het einde van module 3 heb je een concreet ontwerp van je onderzoek. Je weet wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en met wie.

Module 4: Onderzoek in actie

Module 4: Onderzoek in actie

In deze module van de Master Leren en Innoveren ga je het onderzoek echt uitvoeren. Je gaat data verzamelen, analyseren en verwerken. Dat doe je in je eigen onderwijscontext, die tijdens alle modules centraal staat. Je gaat van ‘veldwerk’ naar het analyseren en daarna naar het interpreteren van de data. Met je medestudenten ga je in gesprek over de voorlopige resultaten. Wat valt op in de resultaten? Welke invloed heeft dit op je veranderstrategie? En op jouw rol als veranderaar?

Aan het eind van de module heb je een concreet resultaat van je onderwijsinnovatie of het onderwijskundig verandertraject.

Module 5: Impact van onderwijsinnovaties

Module 5: Impact van onderwijsinnovaties

Module 5 staat in het teken van het realiseren van impact. Welke impact wil je bereiken? Met welk product maak je de meeste impact op je doelgroep? En welke planning stel je hiervoor op?

Aan de hand van theorieën rondom wetenschapscommunicatie en storytelling kijken we welke manier het meest geschikt is voor jouw doelstellingen en jouw beoogde impact. Je bedenkt een prototype (officiële benaming: grensobject) zodat je daadwerkelijk ook deze impact kunt bereiken.

Om jouw rol als impactmaker zo helder en krachtig mogelijk te krijgen, is reflectie een belangrijk onderdeel van deze module.

Module 6: Realiseren van onderwijsinnovaties

Module 6: Realiseren van onderwijsinnovaties

In de laatste module van de Master Leren en Innoveren studeer je af. Afhankelijk van de impact die je wilt maken, ontwikkel je het prototype.

Dit kan een lessenreeks zijn, een beleidsstuk, een infographic of een podcastserie maar ook een wetenschappelijke publicatie/paper. Je schrijft ook een verslag over hoe je tot dit eindproduct gekomen bent. Hierin komen alle stappen uit de voorgaande modules terug.

Onderzoekswerkplaatsen

Onderzoekswerkplaatsen bij alle modules

We werken bij alle modules met onderzoekswerkplaatsen. Deze onderzoekwerkplaatsen kun je zien als een leeromgeving waarin aan onderwijskundige verandervraagstukken wordt gewerkt. Jouw vraagstuk uit de praktijk is hierbij leidend.

In de onderzoekswerkplaatsen werk je aan het vergroten van draagvlak en de impact bij jouw collega’s op de werkvloer. Veranderen en innoveren doe je samen! Daarom heeft iedere module een opdracht die je samen met je collega’s uitvoert.

Nieuws vanuit de Master

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228