Master Physician Assistant

laden

De afgelopen jaren zijn er door functiedifferentiatie in de Nederlandse gezondheidszorg diverse nieuwe functies ontstaan, met de Physician Assistant (PA) als één van de meest bekende. Uitgangspunt bij de inzet van deze functies is efficiëntere zorg door taakherschikking en een betere kwaliteit van zorg door een betere afstemming van het zorgproces.

De doelstelling bij de ontwikkeling van de functie van PA was om een aantal van de gestandaardiseerde medische handelingen van de arts naar de PA over te dragen om de werkdruk in de zorg te verlichten en de wachtlijsten te helpen verkleinen. Door het overnemen van medische taken krijgen artsen en medisch specialisten meer tijd en dat biedt hen de kans om de patiëntenzorg te optimaliseren en zich te concentreren op de meer complexe taken.

De PA is een gezondheidszorgprofessional met een hbo-masteropleiding. Hij/zij is een medisch professional, die het werk van de arts of medisch specialist ondersteunt door zelfstandig en structureel bepaalde medische taken over te nemen.
In de ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, GGZ en huisartsenpraktijken gaat het om een breed takenpakket. De rol van de PA is die van behandelaar binnen het medisch domein, die zelfstandig hoogwaardige professionele zorg biedt en werkt onder supervisie van een medicus.

Bij het geneeskundig proces kan de PA een anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek uitvoeren, aanvullend onderzoek aanvragen, een (differentiaal) diagnose opstellen, een behandelplan uitvoeren en voorlichting en advies geven. Het assisteren bij een operatie of het verrichten van kleine chirurgische ingrepen behoort ook tot de werkzaamheden. De taken en bevoegdheden variëren sterk en zijn afhankelijk van:

1. de medische discipline waarbij de PA werkzaam is,
2. de mate waarin de superviserend arts of het medisch team taken wil delegeren,
3. de ervaring die de PA heeft opgedaan,
4. de visie van de instelling op het implementeren van deze nieuwe beroepsbeoefenaar.

Sinds 2005 wordt de hbo-masteropleiding Physician Assistant aangeboden bij Hogeschool Inholland te Amsterdam als een duale opleiding (combinatie werken-leren) met een duur van 2,5 jaar. De student volgt onderwijs op de hogeschool gedurende één dag per week en werkt minimaal 32 uur op een leerwerkplek in de gezondheidszorg als PA in opleiding onder supervisie van een leermeester (arts).
Bekijk de brochure van de masteropleiding Physician Assistant (Pdf)

Beroepsvereniging Physican Assistant

Bekijk ook de site van de Beroepsvereniging Physican Assistant

 

Open Dagen masteropleidingen

Extra subsidie voor huisartsen