Ben jij rolmodel
voor onze
innovatieve makers
van de toekomst?

Ons domein Techniek, Ontwerpen & Informatica

Jij wilt jouw passie en kennis graag delen met de volgende generatie technische professionals: studenten die we opleiden tot innovatieve makers van de toekomst. Want de wereld draait meer en meer om techniek. Om innovaties die de wereld duurzamer en ons leven gezonder kunnen maken. Bij Techniek, Ontwerpen & Informatica willen we dat onze studenten dit al vanaf jaar 1 ervaren. Door ze co-creërend, multidisciplinair te laten werken aan echte, actuele vraagstukken van onze partners in het werkveld. Ga mee in dit essentiële uitgangspunt van ons onderwijs en onderzoek. Ontdek jouw rol als coach in het leerproces van je studenten. Signaleer nieuwe kansen om onze kwaliteit nog verder te verbeteren, pak ze met beide handen aan en zoek de samenwerking op om ze te verzilveren. We geven je hiervoor alle vrijheid en verantwoordelijkheid. Ben je naast het verzorgen van kwalitatief onderwijs voor onze studenten en team- en persoonlijke taken op zoek naar avontuur? Durf je je nek uit te steken en zet je graag een extra stap om extra kwaliteit te leveren? Neem bij ons de regie over jouw carrièremogelijkheden. Jouw werk is wat jij ervan maakt.

Dit ben ik: Jos van Dam

Jos van Dam is docent Bouwkunde en Vastgoedmanagement bij ons domein Techniek, Onderwijs & Informatica. Daarnaast is Jos een ervaren bouwmanager. De wisselwerking tussen praktijk en docentschap omschrijft Jos als “twee niveaus van geluk”. Hij geniet er dan ook van om zijn kennis uit het werkveld te delen met studenten. Bekijk de video voor het verhaal van Jos. 

'ICT is juist ook een vrouwending!'

Luister naar de podcast 'Rondje om' met Marion Veenstra, docent Business, IT & Management bij Inholland Alkmaar.

Waarom is zij docent geworden? Wat zijn haar drijfveren? Welke dingen leert zij van studenten? Hoe staat zij haar mannetje bij de opleiding? Wat kan er beter in het onderwijs? En wat is de gemene deler in alles wat zij doet?

Beluister op Spotify

‘Een enerverende wisselwerking tussen mijn werk als docent en als bedrijfsopleider’

Bob Montijn houdt niet van stilzitten. Hij heeft inmiddels een indrukwekkende cv opgebouwd in biologie en technologie, in onderzoek en ondernemen. En als professioneel IT-opleider pakt hij er nu ook het onderwijs bij: hij is hybride (parttime) docent Business IT & Management bij Hogeschool Inholland Alkmaar. “Wat ik leer in het onderwijs kan ik inbrengen in mijn eigen bedrijf en andersom.”

Lees zijn verhaal

Wie zijn wij?

Ons domein Techniek, Ontwerpen & Informatica biedt twintig opleidingen in IT, bouw, civiele techniek, elektrotechniek en luchtvaarttechnologie. Binnen een keten van kleinschalige locaties in Alkmaar, Haarlem, Diemen en Delft leiden we studenten op tot innovatieve makers van de toekomst. Professionals die vakoverstijgend denken, multidisciplinair werken en verrassende oplossingen ontwerpen. Want in elke sector speelt technologie een steeds belangrijkere rol om vraagstukken op te lossen. Zo kunnen zij de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vormgeven. 

Met ons Research and Innovation Centre werken we aan maatschappelijke uitdagingen voor een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Onze studenten doen daar vanaf het eerste jaar ervaring mee op samen met onze partners in het werkveld aan de hand van maatschappelijk relevante, technische vraagstukken. Door te werken aan prangende vragen uit de wereld om ons heen, maken wij ons onderwijs en onderzoek relevant en actueel. In inspirerende en uitdagende leergemeenschappen gaan onze studenten aan de slag en kunnen ze persoonlijk en professioneel uitgroeien tot innovatieve makers van de toekomst. Wij zijn daarin hun rolmodel en streven continu naar de hoogst mogelijk kwaliteit. Dit betekent elke dag hard werken, kansen signaleren en opvolgen. 

Ook jij krijgt alle ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om je eigen initiatieven te ontplooien, regionaal, nationaal en internationaal, en altijd in collegiale samenwerking. Jij wordt vanuit een oprechte betrokkenheid herkend en erkend om wie je bent, om de talenten die je hebt en de vele rollen die je kunt vervullen. Zo heb je de regie over je werk dat jaar na jaar gevarieerd blijft. Merk hoe je in onze veilige, vertrouwde omgeving geïnspireerd raakt om van elkaar te leren, met elkaar het best mogelijke onderwijs te geven en zelf een leven lang te blijven leren. Dat maakt ook jou een innovatieve maker van de toekomst. 

Wie ben jij?

Of je nu 20 jaar werkervaring hebt of starter bent. Of je nu uit het bedrijfsleven komt, uit het onderwijs of de onderzoekswereld. Jij bent enthousiast over jouw vak en blijft nieuwsgierig naar nieuwe technologie en digitalisering. Want je bent ervan overtuigd dat techniek bijdraagt aan een betere wereld, een duurzame samenleving, een gezonder leven en aan de vitaliteit van ons metropolitane gebied. Met hetzelfde enthousiasme wil je studenten begeleiden. Want zo is ons onderwijs, zul je ontdekken: bevlogen kennis delen, gaan voor maximale kwaliteit en actuele kennis toepassen om co-creërend op zoek te gaan naar nieuwe kennis. Altijd met het doel je studenten te motiveren om uit te groeien tot een zelfverzekerde en kritische, technische professional die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven. Jij ziet hen als partner en leert ze vragen stellen in plaats van antwoorden te geven uit het boekje. Wees een coach voor hen, heb oog voor ieders potentie, durf ze los te laten en bereid ze voor op hun wendbare, verbindende rol als innovatieve maker van de toekomst. 

Daarin ben je onvermijdelijk een rolmodel. Want in de onderwijsvernieuwing die we samen met jou willen waarmaken zal jij ook wendbaar zijn en verschillende activiteiten oppakken. Hoe maken we samen met jou flexibilisering van ons onderwijs waar, zodat studenten meer keuzevrijheid hebben, eigenaarschap pakken en een leerroute doorlopen die aansluit op hun behoeften en op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en samenleving. Op alle kansen die langskomen zeg jij het liefste ja. Zo wil jij echt verbindend samenwerken en het bedrijfsleven in onze regio’s betrekken om nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis naar binnen te halen. Zo toon je persoonlijk leiderschap als je nieuwe kansen voor bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing of studiesucces signaleert en volg je dit op, samen met een team van andere enthousiaste collega’s. Uiteraard geven we je de kaders mee. Wees welkom met jouw expertise, jouw wil en vermogen om mensen te verbinden, je assertiviteit, flexibiliteit en je open, nieuwsgierige en kritische blik. 

 

Past Techniek, Ontwerpen & Informatica bij jou?

Je wilt je kennis en expertise delen 

Ons technisch onderwijs is volop in ontwikkeling. We willen het nog activerender, relevanter, aansprekender en praktijkgerichter maken. Zo brengen we onderwijs, onderzoek en praktijk samen in leergemeenschappen, waar we op basis van actuele vraagstukken tastbare oplossingen ontwerpen voor een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. We richten ons op actuele thema’s, zoals data-analyse, nieuwe materialen, duurzame energie en robotisering. Ook jij krijgt alle ruimte om jouw werk vorm te geven. Dit is jouw moment om ons te komen versterken: de lichten staan op groen voor verandering, nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Zie je een vakinhoudelijke cursus over data gedreven innovatie om smart engineering, of zie je een vaardigheidstraining voor coaching skills, teamdynamiek of toepassing van technologie in het onderwijs die jou verder brengt? Wij moedigen je aan deze te volgen. Want als rolmodel voor onze studenten blijf ook jij een leven lang leren. Heb je ideeën voor een hackathon, een studiereis, een nieuwe samenwerking met een bedrijf? Werk je plannen uit, zoek er collega’s bij, maak er een project van en eigen het je toe. 

 

Je wilt jezelf continu blijven ontwikkelen 

Wij slaan aan op jouw enthousiasme en geven je vrijheid, vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid om verschillende rollen te pakken. Wees docent, coach, onderzoeker, relatiebeheerder, aanjager, pionier. Werken bij ons is wat jij ervan maakt. Bij ons onderwijsdomein geef je vorm aan je eigen functie en proef je jaar na jaar wat je in huis hebt. Vind de balans tussen jouw dagelijkse werkzaamheden en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe initiatieven. Zoals dat ook gebeurt bij onze studenten: jonge mensen, die jou jong houden, je blik verfrissen en jou inspireren met de talenten die zij hebben. Ervaar de kracht van de diversiteit van je studenten en je trotse collega’s. We bieden een toegankelijke, inclusieve omgeving waar kansengelijkheid voor alle studenten en medewerkers het uitgangspunt is. Zie de regionale verscheidenheid maar ook ons internationale karakter. Zeker bij onze Engelstalige opleidingen komen studenten uit alle windstreken. En ontwikkel ook zelf een internationaal perspectief tijdens studiereizen naar bijvoorbeeld Duitsland, China of Zuid-Afrika. Vind op basis van onze gezamenlijke doelstellingen binnen en buiten onze hogeschool je eigen weg en pak de ruimte om jouw talenten te ontdekken. 

Dit zijn wij. Wie ben jij?