Door het verenigen van de krachten binnen de domeinen en diensten van Inholland samen met die van de educatieve markt, werken we aan het onderwijs van de toekomst.

Onderwijsinnovatie met EdTech

Technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op onze samenleving. Vooral de vergaande digitalisering heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leren, werken en leven. We zitten midden in een digitale transitie waarvan niemand weet waar die ons brengt. Wel weten we dat deze transitie tal van kansen biedt voor het hoger onderwijs om het flexibeler, interactiever, effectiever en toegankelijker te maken. Bij onderwijsinnovatie met EdTech kijkt Inholland naar wat nieuwe educatieve technologie kan bijdragen aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs. Dit doet Inholland in samenwerking met andere onderwijsinstellingen en met ontwikkelaars en leveranciers van educatieve technologie.

Wil je samenwerken met Inholland aan technologische ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie?

Neem contact op

 

Bezoek de Immersive Room van Inholland

Vrijdag 10 november | 13:00-15:00 
Amsterdam, OZW-gebouw | Boelelaan 1109

Wil jij ervaren hoe de gloednieuwe Immersive Room van Inholland kan bijdragen aan jouw onderwijs?
Eerste hulp verlenen op een IC of een reanimatie in een openbare ruimte. Deze ervaringen zijn in het echt toch wat anders dan in de klas. Met een immersive room kunnen studenten via simulaties toegang krijgen tot omgevingen die in het echte leven moeilijk of niet toegankelijk zijn. Deze simulaties bieden studenten praktische trainings- en oefenmogelijkheden in levensechte omstandigheden zonder druk, risico of gevaar.

Wat ga je zien?
Een Immersive room waar studenten zich kunnen wanen op een andere plek. Deze immersive room is fonkelnieuw, zomer 2023 geïnstalleerd. Ze gaat als start ingezet worden binnen het domein Zorg en Welzijn, maar is voor elke domein interessant! Waarschijnlijk zullen de collega’s van het Horizon college ook aanwezig zijn en hun ervaringen delen.

Meer informatie

Meld je aan

 

Wat is EdTech?

EdTech staat voor educatieve technologie ofwel; digitale tools die docenten en/of studenten kunnen inzetten om de kwaliteit, effectiviteit of efficiëntie van het leren te verhogen. Voorbeelden daarvan zijn simulatie, respons, feedback en gesprekstrainingstools. Ook wordt de term EdTech gebruikt om entrepreneurs en leveranciers aan te duiden die zich met het ontwikkelen, promoten en implementeren van educatieve technologie bezighouden.

Belang van EdTech

Het aanbod van educatieve toepassingen groeit in razend tempo. Grote spelers zoals Microsoft en Google, en talrijke startups ontwikkelen nieuwe technologie die stimuleren tot actiever, adaptiever, flexibeler, diepgaander en efficiënter leren. Dat klinkt allemaal zeer beloftevol, is dit ook werkelijk zo? Uiteindelijk bepaalt niet de technologie maar de wijze waarop deze in het onderwijsproces wordt ingezet de impact op het leren. Daarom onderzoekt Inholland de toepassing van educatieve technologie in de onderwijspraktijk. Dit doet Inholland in samenwerking met andere onderwijsinstellingen en met ontwikkelaars en leveranciers van educatieve technologie. Ook worden nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd die onderwijsinnovaties in gang zetten.

Hoe doen we dat?

De activiteiten van Inholland rondom EdTech zijn in een stroomversnelling gekomen door het nationale Versnellingsplan, een samenwerkingsverband tussen Vereniging Hogeschool, Universiteiten van Nederland,  SURF en OCW. Het Versnellingsplan wil een impuls geven aan de inzet van digitale technologie in het hoger onderwijs. Vanuit SURF is er een werkgroep opgezet en daaromheen een LinkedIn-community met deelnemers uit een bredere groep hogescholen en universiteiten. Inholland neemt actief deel aan de community en heeft een eigen actieplan waarin per aandachtsgebied samenwerking met EdTech en andere onderwijsinstellingen wordt vormgegeven. Het actieplan wordt onder regie van het Inholland kernteam EdTech tot uitvoering gebracht.

"Door het verenigen van de krachten binnen de domeinen en diensten van Inholland samen met die van de educatieve markt werken we aan het onderwijs van de toekomst."

Ton Gloudemans, Informatiemanager Onderwijs en Onderzoek Inholland

Contact

Voor vragen en suggesties over onderwijsinnovatie kun je contact opnemen met EdTech.

Neem contact op

Wie is wie

Bij de uitvoering van het EdTech actieplan zijn een groot aantal collega’s betrokken. Hieronder de leden van het EdTech kernteam.