Haarlem,
08
november
2022
|
12:12
Europe/Amsterdam

Goed toekomstperspectief voor kenniscentrum Onderwijzen en Leren in Diversiteit

Inholland-collegelid Mieke van den Berg in gesprek met (midden) Samir Achbab (onderzoeker Diversiteitsvraagstukken) en student Ayoub Moutahid (Domein TOI)

“Vier krachtige lectoraten met grote maatschappelijke relevantie maken met methodologisch gevarieerd onderzoek impact, zowel binnen als buiten de hogeschool.” Een visitatiepanel vanuit de Vereniging Hogescholen gaf vorige week complimenten aan de lectoraten van het kenniscentrum Onderwijzen en Leren in Diversiteit.

Tijdens de visitatiedag bij Hogeschool Inholland Haarlem lieten de lectoraten De Pedagogische Opdracht, Studiesucces, Diversiteitsvraagstukken en Teaching, Learning & Technology samen met werkveldpartners overtuigend zien hoe ze bijdragen aan het realiseren van inclusieve en effectieve leeromgevingen. 

Maatschappelijk relevant en actueel onderzoek 
De lectoraten droegen bijvoorbeeld bij aan het Manifest tegen Stagediscriminatie en de recent verschenen verkenning van de Onderwijsraad naar de inzet van intelligente technologie. Deze praktijkvoorbeelden illustreren dat de onderzoeksthema’s van het kenniscentrum maatschappelijk relevant zijn. Het belang van de onderzoeksthema’s is in de afgelopen coronajaren alleen maar verder toegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toename in kansenongelijkheid door verschillen in thuissituaties, in digitale geletterdheid en in toegang tot de arbeidsmarkt. 

Het panel was lovend over de kwaliteit van het onderzoek en de methodologische verscheidenheid. Die variatie in methodologie reikt van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van levensverhalen, tot aan kwantitatief onderzoek. De verscheidenheid wordt ook benut in samenwerking tussen de onderzoekers, en uitwisseling over de lectoraten heen die erop is gericht dat onderzoekers van elkaar leren. 

Bij de dag waren veel interne en externe partners aanwezig, waaronder het College van Bestuur van Inholland, vertegenwoordigers van scholen uit het primair onderwijs, het mbo, de Vrije Universiteit en het ministerie van OCW. Zij deelden hun enthousiasme over wat het onderzoek voor hen betekent.  

Ambities voor de toekomst 
“De grote opkomst laat zien dat het kenniscentrum van waarde is en dat onze vier sterke lectoraten een mooi toekomstperspectief hebben”, zegt Ria de Gooijer, programmaleider onderzoek van het kenniscentrum. “Het panel daagt ons uit om de positie van het kenniscentrum duidelijker neer te zetten. Wil je het kenniscentrum als totaal positioneren als dé plek voor vraagstukken rondom inclusieve en effectieve leeromgevingen of positioneer je de individuele lectoraten? We gaan hier de komende jaren mee aan de slag en nodigen daarbij onze partners binnen en buiten de hogeschool uit om het gesprek met ons daarover te voeren.” 

Het onderzoek van het kenniscentrum is een pijler van het nieuwe Strategisch Plan van Inholland, waarin aandachtspunten in het onderzoek als ‘Student als partner’, hybride leeromgevingen en diversiteit en inclusie als belangrijke aandachtspunten voor de hogeschool worden benoemd. 

Om de onderzoeksresultaten in de praktijk te benutten heeft het kenniscentrum een rijke variatie aan publicaties. De films, animaties, factsheets, verhalen, artikelen en nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website van het kenniscentrum

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.