Onderwijzen en Leren in Diversiteit

We willen inclusieve en effectieve leeromgevingen helpen creëren waarin studenten zich uitgedaagd en verbonden voelen.

Het kenniscentrum Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs & Innovatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de kwaliteit van het leren van leerlingen en studenten. We willen inclusieve en effectieve leeromgevingen helpen creëren en ondersteunen waarin studenten zich uitgedaagd en verbonden voelen zodat zij worden gevormd tot kritische, reflecterende en onderzoekende professionals.  

Door in te zetten op duurzame, pedagogische en didactische verbetering en vernieuwing geven we betekenisvol onderwijs vorm en maken we onderwijs krachtiger. Diversiteit, participatie en flexibilisering  zijn hierin belangrijke aspecten. Ons uitgangspunt is een nauwe verbinding tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkelen en professionaliseren.

Onze vier lectoraten werken samen aan onderzoeksprojecten binnen de hogeschool en de beroepspraktijk. De lectoraten De Pedagogische Opdracht en Teaching, Learning & Technology doen daarbij ook onderzoek met scholen in het primair onderwijs.

Ons onderzoek:

  • sluit aan op ervaringen, behoeften en vragen van onze opleidingen en hun werkveld en draagt bij aan verbetering van hun kwaliteit;  
  • creëert en ondersteunt inclusieve en effectieve leeromgevingen die bijdragen aan kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming;
  • draagt bij aan professionalisering in het werkveld door het ontwikkelen van onderzoekend vermogen in organisaties, onderwijsteams en professionals.

Nieuws vanuit Onderwijzen en Leren in Diversiteit

Heb je vragen?

Wij staan je graag te woord!

Neem contact op met Ria de Gooijer