30
oktober
2023
|
08:04
Europe/Amsterdam

Inholland onderzoekt: Revalideren voor ouderen met behulp van zorgrobots

Een van de manieren om de zorg toekomstbestendig te maken is de inzet van zorgtechnologie. Zo wordt onder leiding van associate lector Robotica, Margo van Kemenade, in samenwerking met bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie onder leiding van Marije Holstege onderzocht hoe een zorgrobot geriatrische revalidatie kan ondersteunen bij ouderen die een beroerte hebben gehad. Werkveldpartner Astrid Preitschopf, geriatrisch fysiotherapeut bij zorginstelling De Omring, vertelt in deze video waarom er behoefte is aan de inzet van een robot in revalidatietrajecten. En hoe de samenwerking met Hogeschool Inholland verloopt en aansluit op hun behoefte. 


 

Geriatrische revalidanten zijn vaak beperkt in hun mobiliteit (bijvoorbeeld na een beroerte), waarbij de fysiotherapeut bij hen thuiskomt en een zelfstandig oefenprogramma voor de revalidanten opstelt. Echter blijkt het voor revalidanten vaak moeilijk om zichzelf te motiveren om te oefenen. Daarnaast wordt een grote toename verwacht van het aantal geriatrische revalidanten dat thuis gaat revalideren terwijl er maar beperkte beschikbaarheid is van therapeuten. Voor herstel is het juist nodig om regelmatig te oefenen. Zorgrobots kunnen hier een rol in vervullen.  

Robots nemen bepaalde taken over van therapeuten
Astrid Preitschopf vertelt hierover: “Revalidanten geven aan dat ze thuis stimulatie missen voor het doen van oefeningen. Men heeft liever een therapeut of iemand die zegt ‘doe nu je oefeningen’. Omdat we een tekort hebben aan therapeuten zeker in relatie tot het groeiende aantal ouderen en daarmee ook revalidanten, kan een robot deze taak overnemen en instructies geven. Hij rijdt voor als autonoom device, geeft instructies voor oefeningen en neemt de hele sessie op, de ogen zijn camera’s. De fysio kan later of realtime meekijken en terugkoppeling geven. Mensen vinden robots vaak eng. Het zou dus mooi zijn als hij zich goed aanpast aan de patiënt.”

Bij deze innovatie spelen studenten en docenten van Hogeschool Inholland een actieve rol. Bij geriatrische revalidatie gaat het om een relatief jong expertisegebied, waarin meer digitaal en blended gewerkt moet worden. Dit vraagt om een andere inrichting van de zorg: meer interdisciplinair in de keten, en multidisciplinair met nieuwe, geïntegreerde technologie in het zorgpad. Belangrijk daarbij is huidige én toekomstige professionals mee te nemen in de te ontwikkelen innovaties.

Daarom wordt het onderwijs nauw betrokken in het onderzoek naar innovaties in de praktijk, zoals de bruikbaarheid en toepasbaarheid van zorgrobots. Door studenten een actieve rol te geven in dit onderzoeksproject kan dat. Daarnaast zal het onderzoek nieuwe kennis opleveren die in curricula kan worden meegenomen en bijdraagt aan de professionalisering van docenten en professionals in de geriatrische revalidatie. Doel is optimalisatie van de geriatrische revalidatie voor toekomstbestendige zorg. 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Marjolein Disma
30
October
2023
Wat een mooie samenwerking tussen verschillende opleidingen, onderzoek en het werkveld! Zou heel mooi zijn als we zo een bijdrage kunnen leveren om de zorg te verlichten en verbeteren.