Zorgrobots

Het doel van het project 'Zorgrobots'

De bevolking van Nederland blijft de komende jaren groeien. Verwacht wordt dat de totale Nederlandse bevolking in 2030 ruim achttien miljoen mensen telt, waarvan het aantal 65-plussers en het aantal 80-plussers nog sterker toeneemt. Dat betekent dat de vraag om gepaste zorg de komende jaren alsmaar belangrijker wordt. Aan de andere kant is de krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector op dit moment al een urgente kwestie. Vacatures zijn lastig te vervullen en zorgprofessionals geven aan dat er, mede door de tekorten, sprake is van een te hoge werkdruk.

Kan de zorgrobot de werkdruk van verpleegkundigen verlagen? Kan de zorgrobot ondersteuning bieden aan ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen of aan revaliderende thuispatiënten? De opzet van het project Zorgrobots probeert antwoord te geven op deze vragen en is gericht op de ontwikkeling van de inzetbaarheid van zorgrobot Rose. Deze service robot wordt voor onderzoeksdoeleinden gesponsord door het bedrijf HIT

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Tijdens de eerste onderzoeken hebben studenten zich vooral bezig gehouden met de autonome aansturing van de robot en het optimaliseren van de grijpfunctie.

'Stel je voor dat je na een operatie eerder naar huis kunt omdat zorgrobot Rose je komt ondersteunen...'

 

Cock Heemskerk, lector Robotica

Nieuws vanuit Zorgrobots:

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

We staan je graag te woord.

Je kunt contact opnemen met Petra Arntzen.
Telefoon
0615279989