Expertise Netwerk Systemisch Co-Design

"Pak met ons netwerk prangende maatschappelijke vraagstukken op. Met de bril van een ontwerper en de blik van een systeemdenker. Be the change!"

De grote maatschappelijke uitdagingen van nu kan niemand alleen oplossen. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing, cybercrime en privacy-issues. Deze complexe vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende perspectieven, gericht op de duurzame verandering van een heel systeem.

In het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD) slaan Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam de handen ineen. In dit nieuwe, groeiende netwerk ontwikkelen we aan de hand van concrete casussen door het hele land een aanpak voor systemisch co-design om de duurzame transitie in gang te kunnen zetten. 

Geïnspireerd en wil je meer informatie? 

Wij staan open voor netwerkpartners met nieuwe passende vraagstukken en onderzoeksprojecten.

Neem contact op

Maatschappelijke vraagstukken oplossen

We slaan een brug tussen verschillende systemen, tussen onderzoek en onderwijs, tussen theorie en praktijk. Zo werken we samen met partners en studenten in verschillende kenniscentra en labs aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelen we werkwijzen van systemisch co-design verder door.

We nodigen ook jou uit om je aan te sluiten bij ons expertisenetwerk. Pak lokale vraagstukken op, werk aan innovatieve resultaten, ervaar de kracht van systemisch co-design, leer door te creëren. Be the change!

Wij nodigen je uit om mee te doen

Kom je een taai en complex maatschappelijk vraagstuk tegen en wil je die met een brede samenwerking helpen oplossen? Of wil je als ontwerper, systeemdeskundige of gedragswetenschapper jouw expertise en creativiteit inzetten om nieuwe methodieken, processen en werkvormen te beproeven in lab-omgevingen? Sluit je aan bij ons expertisenetwerk.

Binnen verschillende regionale labs bundelen we expertises, ervaringen en perspectieven om jouw maatschappelijke vraagstuk op een andere manier aan te pakken. Ontwerpgericht en systemisch. 

Geïnspireerd?

Samen ontdekken we wat werkt

We leren samen grip te krijgen op het concrete lokale of regionale vraagstuk, ontdekken wat werkt, brengen de werkwijze van systemisch co-design verder en geven een boost aan jouw eigen opgave én gave: want jij ontwikkelt een systemisch co-design mindset, wordt vaardig in processen en methoden en gaat hier zelf direct actief mee aan de slag.

Expertise Netwerk Systemisch Co-Design

In het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD) doen Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam samen ontwerpgericht onderzoek naar methodes om maatschappelijke transities te versnellen. Zeven lectoren van onze samenwerkende hogescholen zijn dit netwerk gestart om zo’n gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Acht jaar lang verkennen we samen aan de hand van concrete cases welke aanpak houvast biedt bij onzekere veranderprocessen.

Brug tussen disciplines

Met ons nieuwe netwerk slaan we een brug tussen verschillende disciplines. Dat is nodig, omdat systemisch co-design de kennis en expertise combineert van veranderkunde, innovatiewetenschap, organisatiepsychologie, groepsdynamica, empathisch design, co-design en design thinking. Hierbij kijken we specifiek naar innovaties op het gebied van de circulaire maatschappij, de verantwoordelijke digitale maatschappij en de gezonde, sociale en veilige maatschappij.

Cases uit de praktijk

We willen de huidige toepassingen van het systemisch perspectief en co-design in nieuwe combinaties en op andere terreinen inzetten en zo valideren en verdiepen. We pakken cases uit de praktijk op om daar al doende samen van te leren. Met welke modellen, methodieken en werkvormen kunnen prangende maatschappelijke opgaven op een nieuwe creatieve manier worden aangepakt? Zo willen we praktische handvatten ontwikkelen voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgerinitiatieven.

 

Groeiend netwerk

De eerste vier jaar werken we aan een Systemisch Co-Design Framework en Toolbox. Die kennis delen we in de tweede fase van ons project breder en zetten we in met nieuwe nationale en internationale partners. We staan open voor nieuwe partners. Want samen met zo veel mogelijk belanghebbenden, dwars door alle systeemgrenzen heen, kunnen we een beweging op gang brengen voor versnelde maatschappelijke impact.

Doe mee

Wil je werken aan oplossingen voor een breed maatschappelijk vraagstuk? Of zet je jouw expertise en creativiteit graag in om nieuwe methodieken, processen en werkvormen te beproeven in lab-omgevingen? Sluit je dan vandaag nog aan.

Ik wil graag meer informatie

Nieuws vanuit Expertise Netwerk Systemisch Co-Design:

"Hoe kunnen we de stad sociaal en veilig maken?"

Wina  Smeenk
Wina  Smeenk
Wina Smeenk
lector
Lectoraat
E-mail

Wil je meedoen?

Neem dan contact op met Wina Smeenk. 

Stuur een mail