Societal Impact Design

We leven in een tijd waarin onze samenleving continu aan verandering onderhevig is. Hoe speel je daar met je onderwijs flexibel op in en vindt je aansluiting bij wat er nodig is in de beroepspraktijk? Hoe zet je studenten zélf aan het roer en maak je ze adaptief in onze snel veranderende wereld? Met leergemeenschappen in onze urban living labs zoekt Hogeschool Inholland naar het antwoord.

Kwalitatief en relevant onderwijs: dat wil Inholland bieden. Onderwijs dat actueel is, aansluit bij wat de wereld van young professionals vraagt en wat ze zelf ook willen leren. Wij geven onze studenten de ruimte om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in de stad of regio. Onze living labs bevinden zich dus dáár waar maatschappelijke vraagstukken spelen. Op die manier proberen we van waarde te zijn voor de lokale omgeving. 

Door interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan, verbinden we onderwijs, onderzoek en een diversiteit van werkveldpartners. We kiezen bewust voor deze integrale aanpak waarbij studenten en leercoaches van verschillende opleidingen, onderzoekers en werkveldpartners met elkaar samenwerken in een gelijkwaardig partnerschap. Waarin we in verbondenheid mét en ván elkaar leren. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Het onderzoek en ontwerp in het lectoraat Societal Impact Design van Wina Smeenk vindt plaats in een groeiend aantal living labs. Een selectie daarvan zie je hieronder.

Lees ook: Living labs als leergemeenschap

Urban Leisure & Tourism Lab Amsterdam

Meer informatie

Het Urban Leisure & Tourism Lab brengt studenten, docenten en onderzoekers van Inholland samen met iedereen die belang heeft bij een aantrekkelijk Amsterdam-Noord: bewoners, bezoekers, ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en overheden. In het lab vinden studenten ‘werkveldpartners’ voor concrete projecten, stages of afstudeeronderzoeken. Onder begeleiding van leercoaches uit de verschillende opleidingen maken zij hier de stap naar buiten, om samen met lokale stakeholders te werken aan maatschappelijke vraagstukken. De opgave draait vaak om het vergroten van de sociale cohesie; de oplossingsrichtingen komen uit het domein van toerisme, recreatie en de evenementensector. Daarbij staat duurzaamheid centraal. De output kan variëren van een alternatief lichtfestival tot een goed systeem voor de Corona-registratieplicht in de horeca; van een afvalkaravaan tot een project waarbij lokale toeristenbelasting zichtbaar in de wijk geïnvesteerd wordt. We werken met deels zelf ontwikkelde co-design methodologieën en tools, waarbij de route naar het eindpunt nooit helemaal vaststaat; het is altijd een gezamenlijke ontdekkingsreis.

Benieuwd naar het soort projecten en activiteiten waar we ons mee bezig houden? 

Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam

Meer informatie

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam onderzoekt in samenwerking met studenten hoe toerisme en vrijetijdsbesteding een positieve bijdrage kunnen leveren aan de stad. Dit doet het lab niet alleen in samenwerking met studenten maar ook met de overheid, bedrijven, bewoners, ondernemers en onderzoekers. Wij geloven dat toerisme en recreatie niet alleen een economisch doel moeten dienen, maar veel meer sectoren in een stad kunnen versterken. Door slimme samenwerkingen aan te gaan en innovatieve oplossingen te ontdekken. Dit doen we midden in de stad, in de wijken, met zichtbare projecten. Hieruit ontstaan onderzoeksrapporten, maar ook handige tools die ondernemers, gemeentes en bedrijven kunnen gebruiken om zelf aan de slag te gaan. Samen maken we de stad een stukje leuker. En zorgen we ervoor dat toerisme een oplossing is voor opgaves in onderwijs, werk, sport, cultuur en zorg.