Challenge, Change, Confidence

Een ontwerpgericht onderzoek naar een innovatieve boksinterventie voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Lectoraat
Empowerment en Professionalisering
Duur
November 2023 t/m oktober 2025
Locatie
Haarlem
Contact
Jasmijn Holla

Het doel van Challenge, Change, Confidence

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) ervaren vaak chronische stress, mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. Ook hun financiële situatie, sociale welzijn en studiesucces kunnen worden beïnvloed. De KOPP/KOV-groep is groot. Recente cijfers van het Trimbos-instituut laten zien dat 27,9% van Nederlandse kinderen een ouder heeft met psychische problemen of een verslaving. Vaak zijn zij niet in beeld bij professionals of krijgen zij enkel verbale therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, terwijl lichaamsgerichte activiteiten geschikter lijken voor mensen die niet makkelijk over gevoelens praten.

Sport en bewegen zijn positief geassocieerd met gezondheid en welzijn maar worden weinig ingezet in preventieve en behandelprogramma’s voor KOPP/KOV. Boksen heeft aantrekkingskracht op jongeren in kwetsbare posities, heeft de potentie om het zelfvertrouwen, de persoonlijke groei en mentale gezondheid van KOPP/KOV te bevorderen en victimisatie te voorkomen of beperken.

Het doel van dit project is om in samenwerking met bokstrainers, zorg- en welzijnsprofessionals, buurtsportcoaches en de doelgroep een preventieve boksinterventie te ontwikkelen ter bevordering van de mentale gezondheid van KOPP/KOV in de leeftijd van 16-24 jaar. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan een innovatief aanbod voor bokstrainers, preventieve interventiemogelijkheden voor KOPP/KOV en een verbeterde samenwerking tussen het mkb en het zorg- en welzijnsdomein.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Met een ontwerpgerichte aanpak onderzoeken we aan welke inhoudelijke en organisatorische criteria de boksinterventie moet gaan voldoen. Hiervoor doorlopen we drie fasen:

  • Een diagnostische fase, waarin we data verzamelen om tot een passende interventie te komen. Hiervoor nemen we kwalitatieve interviews af bij bokstrainers en sport- welzijns- en zorgprofessionals. KOPP/KOV krijgen een inspiratieworkshop boksen aangeboden met aansluitend een groepsinterview.
  • Een ontwerpfase, waarin we in co-creatie een prototype van de boksinterventie ontwerpen. Deze zullen we kleinschalig testen met bokstrainers en studenten en daarna evalueren en bijstellen.
  • Een evaluatiefase, waarin we de pilot van de boksinterventie op minimaal drie locaties uitvoeren. Tijdens en na de pilot evalueren we met KOPP/KOV, bokstrainers en zorg- en welzijnsprofessionals op werkzame elementen, bruikbaarheid en haalbaarheid van de interventie.

De Inholland-onderzoekers van het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen en Empowerment & Professionalisering werken in dit project samen met onderzoekers van Hogeschool Rotterdam (lectoraat Transities in de Zorg), Hogeschool Windesheim, (lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn), boksscholen, bokstrainers, GGZ organisaties, een scholingsaanbieder (therapeutisch) boksen, een sportserviceorganisatie, belangenorganisaties, en brancheverenigingen.

Bokstrainer Hannes Schneider met ervaringsdeskundige Amira Yeyha

Amira Yeyha tijdens haar bokstraining

"Hoe mooi dat we in dit project samen met bokstrainers, welzijns- en zorgprofessionals ons kunnen verdiepen in een boksprogramma voor KOPP/KOV wat écht werkt!"

- Willemijn Langkamp, onderzoeker lectoraat Kracht van Sport en Bewegen

Wat is het belang voor het onderwijs?

Om de resultaten te borgen in het onderwijs, zorgen we voor participatie van docent-onderzoekers, studentenprojecten en curriculuminnovatie.

Participatie van docent-onderzoekers
Een interdisciplinair team aan docent-onderzoekers is bij dit project betrokken: docent-onderzoekers verbonden aan de Inholland-opleidingen Sportkunde en Social Work, de gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam en psychomotorische therapie (Hogeschool Windesheim). Het team zal de ontwikkelde kennis en de resultaten laten doorwerken naar het onderwijs.

Studentenprojecten
Door middel van stages, minor- en afstudeeropdrachten betrekken we studenten van de verschillende opleidingen bij dit onderzoek. Zij zullen ondersteunen in het het ontwikkelen, testen en evalueren van de interventiematerialen.

Curriculuminnovatie
De kennis die we opdoen over ontwerpgericht onderzoek, preventieve en lichaamsgerichte interventies en samenwerkingen tussen het mkb en het zorg- en welzijnsdomein, verwerken we in het onderwijs van de betrokken hogescholen.

Hoe betrekken we het werkveld?

Vanaf de start van het project richten we verschillende activiteiten in om het project en de resultaten onder de aandacht te brengen van de beroepspraktijk. Dit doen we onder andere door:

  • Gebruik van (sociale) media en bestaande communicatiekanalen van de consortiumpartners.
  • De interventie op te nemen in het aanbod van de Nederlandse Boksbond, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij, NL Actief en het Trimbosinstituut (via het Landelijke Platform KOPP/KOV).
  • Het verzorgen van presentaties op symposia en congressen in het werkveld van de bokspraktijk en de ggz-praktijk.
  • Het schrijven van twee vakpublicaties in bijvoorbeeld het Fighting Network Magazine, Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, GGZ vaktijdschrift, het tijdschrift Jeugd in ontwikkeling, het Tijdschrift voor vaktherapie en op Allesoversport.nl en Socialevraagstukken.nl.
  • Het organiseren van een slotevenement om de projectresultaten te presenteren.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We verwachten dat dit project een preventieve en innovatieve boksinterventie voor KOPP/KOV jongeren op zal leveren die aangeboden kan worden door boksscholen in samenwerking met welzijns- en zorgprofessionals. De onderzoekers verwachten hierbij dat er inzicht gegeven kan worden in de werkzame elementen, bruikbaarheid en haalbaarheid van deze lichaamsgerichte interventie voor KOPP/KOV, en in een verbeterde samenwerking tussen het mkb en het zorg- en welzijnsdomein.

Carola Koek

Dorine Namen

Hoe zet je jongeren met boksen in hun kracht? 

“Leuk dat jullie er zijn. Ik begrijp dat het spannend kan zijn, maar we gaan één ding doen en dat is plezier maken. Jij geeft aan wat je wilt en alles mag, niets moet.” Zo begint Hannes Schneider van boksschool NSC Boxing Haarlem zijn clinic met jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV). In deze video zie je meer over dit onderzoeksproject. "Boksen voor deze doelgroep draait om jezelf op de eerste plek zetten en je grenzen leren aangeven." stelt Hannes. 

Lees meer

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws over Challenge, Change, Confidence

Werk samen met Jasmijn

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
06 21115227