CRISPR/cas

Lectoraat
Green Biotechnology
Duur
september 2015 t/m september 2019
Locatie
Amsterdam
Contact
Nelleke Kreike

Het doel van het project 'CRISPR/cas'

Optimalisatie en toepassing van nieuwe moleculaire technieken is een speerpunt in het onderzoek van Green Biotechnology. CRISPR/Cas is de nieuwste moleculaire technologie waarmee gerichte veranderingen in een gen aangebracht kunnen worden, waardoor genen gemuteerd raken. CRISPR/Cas staat ook bekend als ‘site specific of targeted genome editing’. Wij onderzoeken of deze techniek toegepast kan worden in planten en ontwikkelen protocollen voor de CRISPR/Cas mutagenese van Petunia via protoplast transformaties.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland kijkt in dit onderzoek specifiek naar petunia's, tomaten, aardappelen en paprika's. De opleiding Groene Biotechnologie doorloopt twee fasen:

  1. De techniek wordt getest en geoptimaliseerd in het modelgewas petunia en aanverwante soorten zoals tomaat en aardappel.
  2. Het onderzoeksteam past de techniek toe in gewassen die voor de bedrijven commercieel interessant zijn, zoals gewassen uit de familie van de Solanaceae, Brassicaceae en Cucurbitaceae.

Het onderzoek is gestart op 1 september 2015 en wordt gefinancierd door SIA: RAAK-PRO. Het project loopt tot september 2019. Lector Green Biotechnology Nelleke Kreike is penvoerder van dit project.

"Een betrouwbare biotoets vormt de basis voor een succesvolle resistentieveredeling."

Nelleke Kreike, lector Green Biotechnology

Wat is het belang voor het onderwijs?

Tweedejaarsstudenten van de opleiding Biotechnologie werken mee aan de optimalisatie van de protoplast isolatie, regeneratie van protoplasten en het maken van DNA constructen. In de vernieuwde onderwijseenheid in het derde jaar gaan de studenten dieper in op de mogelijkheden van de nieuwe CRISPR/Cas technologie en gaan de studenten theoretisch een nieuwe gewas ontwikkelen met moleculaire veredelingstechnieken zoals CRISPR/Cas. Verder kunnen de studenten ook hun vijf maanden durende onderzoeksstage binnen Green Biotechnology uitvoeren.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoek is een samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Univeristy and Research-Plant Breeding, en enkele veredelingsbedrijven. Wageningen UR werkt aan de toepassing van CRISRP/Cas in tomaat en aardappel. Er zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten met het hele consortium.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Op dit moment hebben we verschillende protocollen voor het maken van protoplasten, snelle clonering van vectoren en een betrouwbare detectie van mutanten ontwikkeld. We hebben aangetoond dat het mogelijk is om in petunia, tomaat en aardappel op een vooraf bepaalde plek (targeted) in een gen een mutatie  te kunnen maken, en zo de plant kunnen voorzien van nieuwe eigenschappen.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit CRISPR/cas:

Werk samen met Nelleke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+ (31) 621 115 471