Dave

Lector
Harmen Bijwaard
Onderzoekslijn
Medische Technologie
Duur
1-1-2018 t/m 1-1-2022
Locatie
Haarlem

Dave is een combinatie van een 3D-visualisatie van een whole body scan en een leervolgsysteem. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met bedrijven Luminis en PS Tech en is bedoeld om studenten en docenten te ondersteunen bij het aanleren van anatomie (en pathologie).

3D-beelden ook 3D interpreteren

In de praktijk krijgen studenten van de opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) veel te maken met 3D-, CT- en MRI-beelden die op 2D-monitoren moeten worden geïnterpreteerd. Dave maakt het mogelijk om de structuren in 3D te bekijken en er via het leervolgsysteem extra informatie over te krijgen. Het leervolgsysteem kan monitoren wat studenten doen in het systeem, opgaven verstrekken en resultaten koppelen aan behaalde toetsresultaten. Dave wordt met ingang van het studiejaar 2018-2019 in het MBRT-onderwijs ingezet.

'3D is de toekomst. Ik verwacht dat in ziekenhuizen ook steeds vaker gebruik gemaakt gaat worden van 3D.'

Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie

5 nieuwsberichten

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

Je kunt contact opnemen met Harmen Bijwaard.