De kracht van verbinding: loopbaanthematieken

Lectoraat
Human Capital
Duur
Februari 2020 t/m januari 2022
Contact
Petra Biemans

Het doel van De kracht van verbinding

De kennis die we hebben verzameld in het lectoraat 'Beroepen in Transitie' (samen met lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool, sinds 2015) hebben we gebundeld. Dit hebben we verwerkt in een modulaire publicatie, waarin loopbaanthematieken van diverse kanten worden benaderd. Onze doelgroep omvat opleiders, slb'ers, decanen, hrm-wedewerkers en beleidsmedewerkers.

Wij pleiten voor een integrale kijk en hebben daarvoor een conceptueel model ontwikkeld, genaamd 'Ecosysteem van Loopbaanthematieken'. Ons conceptueel model ziet er als volgt uit:

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De kennis die we met ons onderzoeken hebben verzameld, hebben we gebundeld in een modulaire publicatie. Het conceptueel model staat centraal in deze modulaire publicatie. De verschillende onderdelen gaan in op de verschillende aspecten die in het model verwerkt zijn. Onze boodschap is dat álle puzzelstukjes van ons conceptueel model nodig zijn om tot duurzame loopbanen te komen in een complexe veranderende wereld. De publicatie richten we bewust op een breed publiek, zodat velen hiervan kennis kunnen nemen.

We benaderen loopbanen vanuit kiezende jongeren, studenten en docenten, professionals, werkgevers en opleidingsorganisaties, én we kijken naar de veranderingen die plaatsvinden in de omgeving, in het werk zelf en bij specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt in Nederland.

De zes modules zijn:

 • Module 1: van ladder naar klimrek.
  Over keuzeprocessen en beroepsbeelden.
 • Module 2: omgevingskrachten en verandering van werk.
  Over beroepsbeelden die veranderen.
 • Module 3: verschuivingen op de arbeidsmarkt in Nederland.
  Over kansverschillen in duurzame loopbanen.
 • Module 4: toekomstbestending beroepsonderwijs.
  Er is altijd een grens om voorbij te bewegen.
 • Module 5: de rol van hrm bij duurzame loopbanen.
  Over schuivende beroepsbeelden in arbeidsorganisaties.
 • Module 6: en de keuze is reuze!
  Jongerenmodule.

De modules zijn los van elkaar te lezen, maar het interessante is als je een module leest vanuit een ander perspectief. Dus kijk als decaan naar de module over de verandering van werk (module 2) of hoe organisatie met duurzame loopbanen kunnen omgaan (module 5).

"Alleen door loopbaanthematieken integraal te benaderen, komen we tot duurzame oplossingen."

- Petra Biemans, lector Human Capital

Wat is het belang voor het onderwijs?

Deze publicatie is op diverse manieren van belang voor het onderwijs. Allereerst hebben veel studenten bijgedragen aan het onderzoek naar beroepen in transitie dat ten grondslag ligt aan de publicatie. Verder kan de publicatie ingezet worden in het curriculum, bij studenten die kennis vergaren over de veranderingen in de omgeving van arbeidsorganisaties en in arbeidsorganisaties zelf. Ook kan de kennis over studiekeuzeprocessen (module 1) worden gebruikt bij de werving van studenten en bijvoorbeeld bij de SKC’s. Tenslotte kan de jongerenmodule (module 6) gebruikt worden bij werving en instroom, voor decanen en scholen uit het VO en mbo.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De publicatie is gebaseerd op onderzoek naar Beroepen in transitie. In totaal zijn er bijna 40 beroepen en functies in het onderzoek betrokken. Daar zijn tal van werkveldpartners bij betrokken of betrokken geweest. Zoals NPRZ, Topsectoren, Greenport West-Holland, Pameijer en RauwCC. In de publicatie wordt hier waar relevant naar verwezen. In de uitleiding van de modules hebben we een lijst met referenties opgenomen.

Wat zijn de resultaten?

Het resultaat van deze modulaire publicatie is kennisvalorisatie. We willen de inzichten van ons onderzoek delen met een breed publiek. Daarom stellen we deze publicaties digitaal en open acces beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. 

 

Dag van het Onderwijs & Onderzoek: Keynote Petra Biemans

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279712