Jeany van Beelen-Slijper
Jeany van Beelen-Slijper

Jeany van Beelen-Slijper

associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Jeany

Even voorstellen

Jeany van Beelen-Slijper doet sinds april 2020 onder de vlag van het Business Research Centre als associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap onderzoek voor het domein Business, Finance and Law. Aansluiting is de rode draad die door haar onderzoeken loopt. Van de aansluiting van vo of mbo op de vervolgopleiding, tot en met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit het vakgebied HRM vindt in het kader van een leven lang leren onderzoek plaats naar de rol van beroepsbeelden bij keuzeprocessen. Vanuit de discipline ontwikkelingspsychologie doet ze onderzoek naar de aansluiting mbo-hbo in het Economische domein. De vakgebieden ontwikkelingspsychologie en HRM raken elkaar waar het gaat om keuzeprocessen van jongeren, de rol van exploratie ( zowel van de vervolgopleiding als de arbeidsmarkt) en de rol van beroepsbeelden.

Samenwerken

De onderzoeken waar Jeany van Beelen-Slijper aan werkt, zijn gericht op verbinding. Vanuit het domein Business, Finance and Law maken de onderzoekers van HRM en Persoonlijk Ondernemerschap cross-overs met andere sectoren (o.a. Zorg, Techiek, Agri), en werken ze samen met andere hogescholen, ketenpartners en het beroepenveld.

Wie is Jeany van Beelen-Slijper?

System.ArgumentException: Empty guid.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.PublishedElement..ctor(IPublishedContentType contentType, Guid key, Dictionary`2 values, Boolean previewing, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, IPublishedSnapshotAccessor publishedSnapshotAccessor) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PublishedCache\PublishedElement.cs:line 25
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentValueConverterBase.ConvertToElement(JObject sourceObject, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Boolean preview) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\ValueConverters\NestedContentValueConverterBase.cs:line 59
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentManyValueConverter.ConvertIntermediateToObject(IPublishedElement owner, IPublishedPropertyType propertyType, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PropertyEditors\ValueConverters\NestedContentManyValueConverter.cs:line 74
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertInterToObject(IPublishedElement owner, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\PublishedContent\PublishedPropertyType.cs:line 219
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.GetValue(String culture, String segment)
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PublishedPropertyExtension.cs:line 39
  at Umbraco.Web.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\PublishedElementExtensions.cs:line 144
  at Inholland.WWW.ContentModels.TabContent.get_Tabs() in D:\Agents2018\Build\Agent2\_work\50\s\Inholland.WWW.ContentModels\Generated\TabContent.generated.cs:line 53
  at ASP._Page_Views_Partials_tabContent_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\tabContent.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Inh_Base_cshtml.Execute() in D:\Websites\www.inholland.nl\Views\Partials\grid\editors\Inh-Base.cshtml:line 21

"Het is essentieel dat de schotten tussen kiezende jongeren, opleiders en de arbeidsmarkt worden afgebroken zodat verbinding tussen die drie werelden ontstaat."

Jeany van Beelen-Slijper, associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap 

Alle publicaties van Jeany van Beelen-Slijper:

Werk samen met Jeany

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279017