Delta Dreamers

Lectoraat
Human Capital
Duur
Januari 2023 t/m juni 2024
Locatie
Rotterdam en Den Haag
Contact
Jeany van Beelen

Het doel van Delta Dreamers

Delta Dreamers is een onderzoeksproject in het kader van de Regio Deal, in het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Hierin werken bedrijven, studenten en onderzoekers van Inholland en gemeentes van de Zuid-Hollandse Delta (eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten) samen. Het doel van het onderzoek is om bedrijven in de Zuid-Hollandse Delta te adviseren over hoe zij een toekomstbestendig bedrijf neerzetten als het aankomt op het aantrekken en behouden van jong talent. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan hoe de arbeidsmarkt in de regio op een aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht kan worden bij jongeren, om hen te boeien én te binden.

We hebben verschillende doelen in het onderzoek:

  • We willen meer inzicht krijgen in nieuwe en huidige beroepsbeelden in de regio in relatie tot de arbeidsmarkt en de transities in de arbeidsmarkt.
  • We willen meer zicht krijgen op wat nodig is in de wijze van samenwerken voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt in de regio.
  • We willen factoren identificeren die bijdragen aan toekomstperspectief voor jongeren (mbo en hbo/wo) en deze jongeren binden aan de regio.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De ambitie van het project is om een duurzame samenwerking te realiseren in de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers), door een team in te zetten bestaande uit onderzoekers, studenten en docenten van Hogeschool Inholland en de regionale partners. Het project bestaat uit twee fases: de eerste fase loopt van januari 2023 tot juni 2023, de tweede fase van september 2023 tot mei 2024. De slotconferentie vindt plaats op 18 april.

In dit onderzoek verrichten we participatief onderzoek met elementen uit ontwerpgericht onderzoek en actieonderzoek. Participatief onderzoek is onderzoek waarbij de mensen over wie het gaat of voor wie het wordt gevoerd, actief betrokken zijn. Het is een onderzoeksstrategie om het onderwijs beter met de maatschappij te verbinden. De deelnemende studenten komen van de opleidingen HBO-Rechten en Business Studies en werken samen in een afstudeerlab, omdat er allerlei dwarsverbanden zijn. Zo werken we in het afstudeerlab multidisciplinair samen en onderzoeken we het probleem vanuit zowel Business Studies perspectief als uit juridisch perspectief. De studenten voeren hun onderzoek uit in koppels bij twee bedrijven, waarbij uiteindelijk gekeken wordt naar rode draden in de resultaten. Deze kunnen input geven voor andere manieren van HRM-beleid en werving. Ook krijgen bedrijven een beter zicht op welke aspecten van een baan jongeren interessant en belangrijk vinden en meenemen in hun afweging.

Holistisch beroepsbeeldenonderzoek

Het eerste deel van het onderzoek loopt tot juni 2023. In deze periode werken we aan de voorbereiding en de vraagstelling. Het doel is om de precieze vraagstukken, beroepen en functies van de regio en van de deelnemende organisaties in kaart te brengen. Vervolgens gaan studenten aan de slag met zogenoemd holistisch beroepsbeeldenonderzoek,

Zo’n holistisch beroepsbeeld is breder dan de meeste huidige functieomschrijvingen. Naast kenmerken als kennis, vaardigheden en houding is het ook belangrijk om andere elementen van beroepen in beeld te brengen om te kunnen kiezen. Het gaat ook om buikgevoel, passie. Hoe word je geborgd, hoe prettig en veilig is de werkplek, hoe zijn de collega’s, ben je geaard zin in de bedrijfstak, hoe zijn de ontwikkelmogelijkheden? De studenten gaan straks dat hele plaatje onderzoeken, waardoor zij een completer beroepsbeeld communiceren, wat jongeren meer zal aanspreken.

We doen een vooronderzoek met bedrijven en experts, waarin we met elkaar bepalen wat we uiteindelijk gaan uitwerken. Welke beroepen gaan we identificeren en welke accenten leggen we in de regionale arbeidsmarkt? Het gaat om tekortberoepen en nieuwe beroepen in de regio.

Ook verzamelen we informatie over de arbeidsmarktsituatie: welke beelden zijn er over de arbeidsmarkt in de regio? En wat is de houding van young professionals ten aanzien van die arbeidsmarkt? Waarom kiezen jongeren er wel of niet voor om in de regio te wonen en werken?

In deze eerste onderzoeksfase richten we ons op werving en selectie van deelnemende studenten en opleidingen.

 

Dataverzameling en onderzoeksoutput

Vanaf september 2023 richten we ons op dataverzameling en de onderzoeksoutput. Studenten onderzoeken onder begeleiding van ervaren onderzoekers een aantal beroepen bij deelnemende bedrijven. Zij verwerken de data tot actuele en realistische beroepsbeelden. Dit gebeurt in de context van de regionale arbeidsmarkt. We werken straks in een living lab op onze locatie Rotterdam.

Het lectoraat Human Capital heeft een sturende rol: het bewaakt de kwaliteit, brengt kennis in, en heeft een sturende rol in het afstudeerlab, waarin studenten afstudeeronderzoek doen bij de verschillende bedrijven, begeleid door de docenten van hun opleiding.

In de uiteindelijke onderzoeksoutput verwerken we de resultaten in een visueel aantrekkelijk en toegankelijk geheel, eventueel in samenwerking met communicatiestudenten. Denk aan een video, animatie of persona. Deze willen we presenteren in bijvoorbeeld een kenniscafé met alle betrokkenen, of tijdens een banenbeurs voor de regio.

 

"We vinden het geweldig om samen met de partners te onderzoeken hoe we jong talent kunnen behouden in de Zuid-Hollandse Delta. Hiermee pakken we als hogeschool onze rol in de regio. Tegelijkertijd geven deze maatschappelijke uitdagingen ons onderwijs vorm. De vraag van de toekomt bepaalt tenslotte ook waar we naartoe willen in al ons onderwijs."

- Nahied Rezwani, directeur van Hogeschool Inholland Rotterdam

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dankzij dit onderzoek krijgen hbo-studenten en onderzoekers meer inzicht in nieuwe en huidige beroepsbeelden in de regio in relatie tot de arbeidsmarkt en de transities in de arbeidsmarkt. Zij krijgen zo ook zicht op wat nodig is voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt in de regio.

Aan de hand van dit onderzoek kunnen we het opleidingsniveau vergroten in de regio rondom nieuwe en bestaande beroepsbeelden, met name gericht op tekortsectoren. We willen een goed vestigingsklimaat organiseren met toekomstperspectief voor de jongeren en het bedrijfsleven. Dit willen we bewerkstelligen door inzicht te krijgen in wat jongeren aan de regio zou binden.

Onze ambitie is om de welvaart in de regio te verbeteren door onderzoek te doen in een living lab-setting, met onderzoekers, studenten van Hogeschool Inholland en regionale partners. Het doel daarvan is om een duurzame samenwerking te realiseren in de triple helix.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit onderzoek levert een aantal meetbare resultaten op:

  • Het aantal studenten dat aan het onderzoek werkt;
  • Het aantal participerende bedrijven dat deelneemt aan het onderzoek;
  • Zicht op opgehaalde beroepen vanuit onderzoek;
  • Netwerkontwikkeling om de regionale arbeidsmarkt op de kaart te zetten.

Daarnaast willen we bijdragen aan de ontwikkeling van expertise en jong talent. Bedrijven in de regio kunnen dankzij dit onderzoek vroegtijdig jong talent scouten en door de onderzoeksopzet krijgen betrokken partners en studenten de kans om nieuwe contacten op te doen. Daarnaast leren de studenten van deze bijzondere praktijksetting, onderzoek en opdrachten.

We maken de opgedane kennis beschikbaar voor betrokken partijen in de regio.

Lees meer in het eindrapport van dit onderzoek 

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws over Delta Dreamers

Werk samen met Jeany

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279017