Design Veiligheidsbeleving Rotterdam

Onderzoekslijn
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
december 2021 t/m februari 2023
Locatie
Inholland Rotterdam
Contact
Krista Schram

Over het project Design Veiligheidsbeleving Rotterdam

Eind 2021 heeft de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam een projectleider ‘Subjectieve veiligheid’ aangesteld. Zij heeft de opdracht gekregen een methodiek te ontwikkelen waarmee systematisch gewerkt kan worden aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de stad. 

Hoe voeren we dit onderzoek uit?

Het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid heeft 45 studenten en medewerkers van woningcorporaties, politie, gemeente, welzijnsinstelling en wijkraden getraind en begeleid bij het afnemen van straatinterviews met bewoners rond het thema veiligheidsbeleving. De achterliggende gedachte is dat op deze manier het onderwerp onder organisaties en professionals gaat leven en er draagvlak ontstaat om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

In november 2022 worden de analyses afgerond. Vanaf dat moment blijft het lectoraat als expert betrokken om doorlopend feedback te geven op de aanpak die de gemeentelijke projectleider met bewoners en organisaties in de wijken ontwikkelt.

Hoe werkt Inholland mee aan dit onderzoek?

Gekozen is te starten in twee wijken op Rotterdam-Zuid: Pendrecht en Beverwaard. De gemeentelijke projectleider heeft het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid gevraagd een eerste analyse te maken van de wijken die concrete aanknopingspunten oplevert voor de te ontwikkelen aanpak. Al tijdens de opzet en uitvoering van het onderzoek werken de onderzoekers van het lectoraat nauw samen met de gemeentelijke projectleider, de opleiding Integrale Veiligheidskunde en stakeholders in de wijken.

Werk samen met Krista

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0611760372