Veiligheidsbeleving Tarwewijk

Onderzoekslijn
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
juni 2022 t/m februari 2023
Locatie
Inholland Rotterdam
Contact
Koen Lankhaar

Over het project Veiligheidsbeleving Tarwewijk

Uit het wijkprofiel van Gemeente Rotterdam blijkt dat de gemeten veiligheidsbeleving in de Tarwewijk opvallend laag is ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente. Een verdiepende analyse vanuit Gemeente Rotterdam heeft daarbij de kernpunten blootgelegd. De ervaren overlast wordt als een belangrijk onderdeel gezien in de Tarwewijk. Steeds meer bewoners geven aan dat zij specifieke plekken in de wijk vermijden en/of ’s avonds de deur niet meer open doen. Ook zijn er aanwijzingen voor een verminderde sociale cohesie door hoge in- en uitstroom van bewoners.

Voor een gerichte aanpak is het van belang de achterliggende oorzaken van onveiligheidsbeleving beter te begrijpen. Dat betekent dat naast de kwantitatieve gegevens in het Wijkprofiel kwalitatief onderzoek nodig is. De gemeente heeft het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid daarom gevraagd een verdiepend, kwalitatief onderzoek te doen naar (on)veiligheidsbeleving in de Tarwewijk en inzichtelijk te maken waarom de veiligheidsbeleving er slecht is.

Hoe pakte Inholland dit onderzoek aan?

We pasten verschillende methoden toe voor een eerste verkennende fase:

  • Observatie bij hotspots van beleefde onveiligheid;
  • Interviews met professionals;
  • 101 straatgesprekken met bewoners. 

Uit deze verkenning bleek onder andere dat de onveiligheidsgevoelens bij veel bewoners te maken hadden met het Mijnsherenplein en de Bas Jungeriusstraat. Om die reden zoomden we in de verdiepende fase met dezelfde methodieken verder in op deze twee locaties. Tot slot hielden we – onvoorzien – nog een derde ronde straatgesprekken, vanwege heftige incidenten die zich in de zomer voltrokken, bijvoorbeeld een schietincident en een fatale val uit raam.

Het onderzoek is uitgevoerd met de hulp van meerdere studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde die bij ons stage liepen en die met name bij de vele straatgesprekken een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Werk samen met Koen

Kom in contact en stel je vragen