Expertisenetwerk Systemisch Co-design

"Samen met werkveldpartners, onderzoekers en labs werken aan grote maatschappelijke uitdagingen."

English? Read more here

De grote maatschappelijke uitdagingen van nu kan niemand alleen oplossen. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing, cybercrime en privacy-issues. Deze complexe vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende perspectieven, gericht op de duurzame verandering van een heel systeem.

In het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) slaan Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam de handen ineen. In dit netwerk ontwikkelen we aan de hand van concrete casussen door het hele land een aanpak voor systemisch co-design om de duurzame transitie in gang te kunnen zetten. 

Maatschappelijke vraagstukken oplossen

Het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) slaat een brug tussen verschillende systemen, tussen onderzoek en onderwijs, tussen theorie en praktijk. Zo werken we samen met partners en studenten in verschillende kenniscentra en labs aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelen we werkwijzen van systemisch co-design verder door.

Het Co-design Canvas

Wina Smeenk publiceert praktische tool voor co-design processen

Maatschappelijke uitdagingen zijn urgent en raken iedereen, inclusief politici, burgers, overheidsfunctionarissen, professionals uit het bedrijfsleven, NGO's, ontwerpers en onderzoekers. Het is moeilijk om deze uitdagingen te begrijpen en aan te pakken omdat geen enkele stakeholder of organisatie als enige verantwoordelijk is. Alles is met elkaar verbonden en verandert voortdurend, waardoor uitdagingen over het hoofd gezien worden en belanghebbenden geen belangrijke beslissingen kunnen of willen nemen.

Het Co-Design Canvas is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat de flexibele planning, uitvoering en evaluatie van co-design processen voor multi-stakeholder coalities en facilitators ondersteunt. Dit canvas:

  • Laat je ontdekken hoe je een open en transparante dialoog faciliteert.
  • Is een handig hulpmiddel voor het initiëren, plannen, uitvoeren en evalueren van samenwerkingen.
  • Leert je meer over inclusiviteit en effectieve samenwerking bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Bekijk publicatie

Ga naar praktische Co-Design Canvas

Wat kun jij betekenen voor een duurzame samenleving?

De transitie naar een duurzamere samenleving wordt vaak ervaren als een uitdaging die te complex kan lijken om er zelf iets aan te doen. In haar interview met Kees Klomp en circulair platform CIRCL vertelt Wina Smeenk, lector Societal Impact Design, waarom dit niet zo hoeft te zijn als we principes uit de ontwerpwereld toepassen. Dan kunnen we een maatschappij creëren die voor iedereen werkt.  Bekijk de video-opname van het interview of lees verder op CIRCL.

Lees het interview

Geïnspireerd en wil je meer informatie? 

Wij staan open voor netwerkpartners met nieuwe passende vraagstukken en onderzoeksprojecten.

Neem contact op

Expertisenetwerk Systemisch Co-design

In ESC doen Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam samen ontwerpgericht onderzoek naar methodes om maatschappelijke transities te versnellen. Zeven lectoren van onze samenwerkende hogescholen startten dit netwerk, gesteund door een SPRONG-subsidie vanuit Regieorgaan SIA, om zo’n gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Aan de hand van concrete cases verkennen we samen acht jaar lang welke aanpak houvast biedt bij onzekere veranderprocessen.

Brug tussen disciplines

Met ons nieuwe netwerk slaan we een brug tussen verschillende disciplines. Dat is nodig, omdat systemisch co-design de kennis en expertise combineert van veranderkunde, innovatiewetenschap, organisatiepsychologie, groepsdynamica, empathisch design, co-design en design thinking. Hierbij kijken we specifiek naar innovaties op het gebied van de circulaire maatschappij, de verantwoordelijke digitale maatschappij en de gezonde, sociale en veilige maatschappij.

Cases uit de praktijk

We willen de huidige toepassingen van het systemisch perspectief en co-design in nieuwe combinaties en op andere terreinen inzetten en zo valideren en verdiepen. We pakken cases uit de praktijk op om daar al doende samen van te leren. Met welke modellen, methodieken en werkvormen kunnen prangende maatschappelijke opgaven op een nieuwe creatieve manier worden aangepakt? Zo willen we praktische handvatten ontwikkelen voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgerinitiatieven.

 

Groeiend netwerk

De eerste vier jaar werken we aan een Systemisch Co-Design Framework en Toolbox. Die kennis delen we in de tweede fase van ons project breder en zetten we in met nieuwe nationale en internationale partners. We staan open voor nieuwe partners. Want samen met zo veel mogelijk belanghebbenden, dwars door alle systeemgrenzen heen, kunnen we een beweging op gang brengen voor versnelde maatschappelijke impact.

Doe mee

Wil je werken aan oplossingen voor een breed maatschappelijk vraagstuk? Of zet je jouw expertise en creativiteit graag in om nieuwe methodieken, processen en werkvormen te beproeven in lab-omgevingen? Sluit je dan vandaag nog aan.

Ik wil graag meer informatie

"Hoe kunnen we de stad sociaal en veilig maken?"

Onderzoekers van Expertisenetwerk Systemisch Co-design

Nieuws vanuit Expertisenetwerk Systemisch Co-design

Wina  Smeenk
Wina  Smeenk
Wina Smeenk
lector
Lectoraat
E-mail

Wil je meedoen?

Neem dan contact op met Wina Smeenk. 

Stuur een mail