Exposen binnen het hbo

Het doel van het onderzoek Exposen 

In Nederland heeft een derde van de vrouwen onder de 27 jaar ervaringen met ongewenste seksuele toenaderingen via sociale media. Exposen is een specifieke vorm van online seksuele intimidatie waarvan met name jonge vrouwen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst slachtoffer lijken te worden.  In dit project richten de onderzoekers zich op de impact van ‘exposen’ binnen het hbo. Doel van dit onderzoek is te komen tot ondersteuning van (potentiële) slachtoffers en het vinden van aanknopingspunten voor interventies.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoekers willen zicht krijgen op de impact van ‘exposen’ door interviews en groepsgesprekken te houden onder 45 vrouwelijke hbo-studenten met een Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse achtergrond. Daarnaast worden ook negen mannelijke studenten geïnterviewd over de manier waarop zij aankijken tegen online seksuele intimidatie. Tot slot worden tien professionals geïnterviewd die voor de aanpak van het probleem belangrijk zijn. De bevindingen nemen de onderzoekers mee bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het is belangrijk dat deze groep vrouwen zich gesteund voelt in hun ‘strijd’ voor acceptatie en emancipatie. Door netwerken op te bouwen (fysiek en online), begrip te kweken en gezamenlijk oplossingsrichtingen en interventies te bedenken, ontstaat een veilige ruimte op school. Slachtoffers zullen zich gehoord en gesteund voelen, omdat ze weten dat degenen met wie ze in contact staan inzicht hebben in hun problematiek. De wetenschap dat ze problemen niet alleen hoeven op te lossen, zal hun positie versterken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De onderzoeksresultaten zijn bedoeld om ambtenaren en (veiligheids-)professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en interventies die aansluiten bij de zorgpunten en behoeften van burgers op het gebied van veiligheid. Hiervoor gaan ze in gesprek met vertrouwenspersonen, decanen en andere betrokkenen om te achterhalen in hoeverre hbo-professionals bekend zijn met het fenomeen exposen en hoe ze eventuele slachtoffers kunnen ondersteunen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Volgens Krista is het beleid nog niet toegesneden op online veiligheid, terwijl dit juist zo belangrijk is. Doordat er nog geen beleidsregels zijn, vindt in de praktijk geen of nauwelijks opvolging plaats. Na afronding van dit onderzoek is Krista van plan vervolg te geven aan de uitkomsten. Uiteindelijk doet ze praktijkgerichte aanbevelingen voor het ontwikkelen van beleid.

"Exposen is strafbaar, maar aangifte doen heeft eigenlijk geen zin. Doordat er nog geen beleidsregels zijn, vindt in de praktijk geen of nauwelijks opvolging plaats."

 

Krista Schram, associate lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid

Het taboe op slutshaming doorbreken

Nieuws vanuit Exposen:

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Krista

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611760372