Exposen in de straatcultuur

Onderzoekslijn
Publiek Vertrouwen in Veiligheid
Duur
januari 2021 t/m december 2021
Locatie
Inholland Rotterdam
Contact
Tineke Hendrikse

Over het project Exposen in de straatcultuur

Wijkagenten en jongerenwerkers in een wijk in Rotterdam-West krijgen in toenemende mate te maken met meiden die slachtoffer (dreigen te) worden van ‘exposen’: het online verspreiden van seksueel getint (beeld)materiaal met het doel iemand reputatieschade toe te brengen (Schram, De Jong, & Eysink Smeets, 2020). Zij hebben ook de indruk dat meiden in hun wijk hiervan niet alleen slachtoffer zijn, maar ook zelf bijdragen aan het exposen van anderen. Om meer zicht te krijgen op deze ontwikkeling heeft de gemeente Rotterdam het lectoraat een verkennend onderzoek te doen naar de rol van meiden bij exposen in deze wijk in Rotterdam-West. 

Hoe pakt Inholland dit aan?

We hebben een verkennend, kwalitatief onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting Jongerenwerk op Zuid. Het onderzoek vond plaats binnen het kader van een breder onderzoek naar de rol van meiden in straatcultuur in deze wijk. 

Er zijn 19 professionals en 14 meiden (woonachtig in de wijk) geïnterviewd.

"Om dit probleem aan te pakken, kunnen we beginnen met de nadruk leggen op de exposer, in plaats van de persoon die exposed is."

- Natasja Morales, founder Chicks and the City 

De resultaten van het onderzoek

Het verkennende onderzoek levert aanwijzingen op dat het fenomeen van exposen onder de meiden uit deze wijk in Rotterdam-West relatief wijdverbreid is en uiteenlopende gezichten kent. Meiden zijn slachtoffer, maar vervullen ook een rol in het fenomeen als dader en/of omstander.

De impact is aanzienlijk. Niet alleen bij meiden die direct slachtoffer zijn geworden, maar ook bij degenen die bang zijn zelf slachtoffer te worden, doordat zij slachtofferschap om zich heen zien. Opvallend genoeg houden meiden zelf die angst in stand, door zelf andere meiden te (bedreigen met) exposen en slachtoffers te vernederen.

Het eerder verschenen rapport 'exposen, exposed' kun je hier bekijken.

Voor onderwijs en werkveld

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn twee kennissessies georganiseerd voor professionals en studenten. Tijdens deze kennissessies zijn vier presentaties gehouden:

  1. De impact van exposen onderzocht (door Krista Schram)
  2. Juridische normstelling (door Alice Bosma)
  3. Een Islamitisch perspectief op exposen (door Tante Aïsha)
  4. Weerbaarheid?! (door Sara Aloui-Dekker)

De onderzoekers van exposen in de straatcultuur

Samenwerkingspartners van dit project

Nieuws over Exposen in de straatcultuur

Bekijk gerelateerde onderzoeksprojecten