Hollandse Hop

Lectoraat
Green Biotechnology
Duur
april 2018 t/m juni 2021
Locatie
Amsterdam
Contact
Nelleke Kreike

Het doel van 'Hollandse Hop'

Samen met bierbrouwers en hoptelers werkt Inholland aan de ontwikkeling van een nieuwe hollandse hop variëteit met een authentieke smaak. We onderzoeken daarom het DNA van hopplanten, de smaakstoffen in hopbellen en naar nieuwe teeltmethoden voor hopplanten in Nederland.

Dankzij de analyse van smaakstoffen willen we proberen om een nieuwe hollandse hopvartieteit  te ontwikkelen en lokaal te telen met een authentieke smaak voor de productie van lokaal speciaalbier.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Docent onderzoeker Maaike Boersma (Green Biotechnology) vergelijkt het DNA van hopplanten uit het herbarium van Naturalis met wilde hopplanten die in Nederland verzameld zijn en met bekende hopcultivars die in het bierbrouwproces gebruikt worden. Daarnaast helpt junior onderzoeker Niek van Leeuwen (Chemie) mee aan de analyse van smaakstoffen van de hopplanten en docent onderzoeker Frank van der Helm (Teelt en Agribussiness) werkt met zijn studenten aan de optimalisatie van nieuwe teeltmethoden van hoplanten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Tweede- en derdejaarsstudenten Biotechnologie gaan het DNA van hopplanten analyseren op het laboratorium (merkeranalyse) en achter de computer (bio-informatica).

Studenten van Teelt en Agribussiness gaan tijdens hun module teelt werken aan de optimalisatie van nieuwe teeltmethoden van hoplanten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Bierbrouwers en hoptelers werken in dit multidisciplinaire onderzoek samen met onderzoekers van Inholland, WUR, Naturalis en Hogeschool Leiden en diverse bedrijven aan dit onderzoek. Elk half jaar is er een bijeenkomst van dit consortium om ideeën en resultaten uit te wisselen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Dit onderzoek geeft inzicht in de verspreidingsgeschiedenis en de genetische en chemische variatie van hopplanten in Nederland met in de toekomst een verbeterde teelt van hop en een nieuwe hopvariëteit voor lokaal speciaalbier.

"Hoop op Hollandse Hop via moleculaire veredeling"

Carel Krol, hopteler en consortiumpartner (Het Parool, mei 2018)

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Hollandse Hop

Werk samen met Nelleke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+ (31) 621 115 471