Leer- en Innovatienetwerk Leefstijl in de GGZ

Duur
januari 2021 t/m december 2024
Locatie
Amsterdam, Alkmaar, Haarlem
Contact
Willemijn Langkamp

Het doel van Leer- en Innovatienetwerk Leefstijl in de GGZ

Hoe groot is de kans dat mensen met een psychische aandoening ook chronische lichamelijke problemen te krijgen? Heel groot. Denk aan obesitas, diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.

De kwaliteit van leven neemt bij deze groep af en het vergroot de kans op vroegtijdig overlijden ten opzichte van de algemene bevolking. Erfelijke, biologische, sociale, economische en omgevingsfactoren spelen een rol, maar ook psychofarmaca en een ongezonde leefstijl. Voldoende bewegen, gezonde voeding, goede slaap, niet roken, weinig alcohol, voldoende ontspanning en sociale steun zijn leefstijlaspecten die voor mensen met psychische problemen vaak een extra uitdaging vormen.

Complexe problematiek dus, die de traditionele zorg-, sport en sociale domeinen overstijgen. Dat vraagt erom het sámen met cliënten interprofessioneel te onderzoeken en op te pakken. Met als doel dat organisaties en professionals weten hoe zij de cliënt kunnen ondersteunen bij leefstijlveranderingen die de cliënt zelf wil aangaan.

Met dit project helpen we mensen met een psychische aandoening: 

 • aan een hoger lichamelijk en psychisch welbevinden
 • hun gezondheidsachterstand te verkleinen
 • en dragen wij onze steen bij om de beroepspraktijk te professionaliseren en te innoveren op het gebied van interprofessioneel samenwerken bij leefstijlbegeleiding in de GGZ

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Leefstijlverandering realiseer je niet zomaar. Daarom is samenwerken tussen het zorgdomein en het sociaal domein hard nodig om deze uitdaging integraal te benaderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat zorg op de juiste plek geboden wordt zodat het allemaal betaalbaar blijft.

Ons accent ligt op preventie en zorg dicht bij huis. In de huidige situatie leren we dat die noodzakelijke samenwerking suboptimaal is. Het is voor verpleegkundigen, sociaal werkers, sportkundigen en leefstijlprofessionals lastig om cliënten duurzaam te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Er is behoefte aan een integrale professionalseringsslag waardoor professionals interdisciplinair en cliëntgericht kunnen samenwerken. Zowel binnen het onderwijs als in de beroepspraktijk.

Binnen Inholland werken we in Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's): zogenaamde projectmatige leeromgevingen waarin we leren door te doen. De praktijk verbinden met het onderwijs. Binnen het LIN werken cliënten samen met zorg-, sport- en welzijnsorganisaties aan echte vraagstukken uit de praktijk. Alle kennis die we in een LIN opdoen, vloeit terug naar de GGZ-beroepspraktijk zodat zij nog professioneler en nog innovatiever wordt.

“Sommige jongeren komen door antipsychotica zomaar 30 kilo aan. Hierdoor belanden ze in een vicieuze cirkel. Sporten wordt nóg lastiger, ze komen nóg meer aan en krijgen te maken met stigmatisering.”

  

Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ

Wat is het belang voor het onderwijs?

Interprofessioneel samenwerken leer je in het onderwijs. Het fundament van interprofessioneel samenwerken ligt bij het ontwikkelen van de juiste competenties. In het onderwijs leer je wat het betekent om cliëntgericht samen te werken. Door van elkaar en met elkaar te leren. 

Mogelijke projectopdrachten of –vraagstukken:

 • Ontwikkel een interdisciplinair leefstijlprogramma voor een doelgroep binnen de GGZ.
 • Hoe kunnen we een reeds ontwikkelde leefstijlapp succesvol implementeren en borgen?
 • Aan welke criteria moet een ketenaanpak gezonde leefstijl voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening voldoen?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat GGZ-cliënten zowel tijdens als na de behandeling blijven sporten en bewegen?
 • Hoe kunnen wij wijkteams voor GGZ-patiënten meer aan leefstijlpreventie laten toekomen?
 • Kunnen jullie het effect onderzoeken van het leefstijlprogramma dat wij binnen de instelling aanbieden?

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het LIN werkt nauw samen met en in opdracht van GGZ-organisaties, cliënten en professionals. Door de opdrachten of vraagstukken en de aanpak ervan samen goed vast te stellen, uit te voeren, te evalueren én te vieren!

Wat zijn de verwachte resultaten?

 • Cliënten met een psychische aandoening motiveren gezonde leefstijlactiviteiten uit te voeren
 • Kennis ontwikkelen om mensen met een psychische aandoening te helpen met een gezonde(re) leefstijl
 • Stimuleren van interprofessioneel onderwijs
 • Een leven lang leren voor (onderwijs)professionals in de zorg, welzijn en sport

Werk samen met Willemijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651024003