Sport Empowers Disabled Youth - SEDY 1

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duration
januari 2015 t/m december 2017
Locatie
Amsterdam
Contact
Marije Deutekom

Het doel van het project 'SEDY 1'

Het Sport Empowers Disabled Youth (SEDY 1) project wil kinderen met een beperking ook laten sporten. "Het gaat erom dat we vinden dat kinderen met en zonder beperking even veel recht hebben om aan sport te kunnen doen. Doel is een gelijke sportdeelname en gelijke kansen", aldus Marije van Deutekom, lector Kracht van sport en bewegen. Dit project draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een van de profilerende thema's van Hogeschool Inholland. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het project SEDY 1 is gefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie en uitgevoerd in zeven landen. De bij het project betrokken partners zijn een mix van organisaties die elkaar aanvullen op kennis en ervaring in het veld: vier universiteiten/hogescholen, twee sportfederaties, een pan-Europese organisatie en twee non-profit organisaties. Elke organisatie leverde één of twee projectleden.

Volgens Deutekom wees het project SEDY 1 uit dat een één-op-één benadering het beste werkt. "Zo zijn we met een heel pakket gekomen, van interventies, best practices, een project met sportmaatjes van studenten van Inholland, met intensieve focus-gesprekken over wat kinderen echt willen, zonder dat ouders het voor ze bepalen.”

Wat is het belang voor het onderwijs?

SEDY 1 biedt een mooi project voor het uitstroomprofiel van vierdejaarsstudenten Sportkunde. Ook tweedejaarsstudenten sluiten aan met een korte stage. De verslagen die ze hiervan maken, gebruiken de onderzoekers vervolgens voor hun onderzoeksdoelstellingen om de interventies nog verder te verbeteren.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Deutekom geeft aan te hopen dat grote instanties als het Internationale Paralympische Comité en het Europees Parlement zich aan de aanbevelingen zullen verbinden. "Op dat vlak valt er zeker wat te winnen."

Wat zijn de resultaten?

Met de Focus on Me-methode laten we de stem van de jongeren horen. Waar hebben zij behoefte aan en hoe kan sportaanbod daarop aansluiten? Daarnaast zijn studenten Sportkunde als personal coaches ingezet om kinderen ook echt te laten sporten. De kinderen en hun ouders ervaren barrières om die stap te zetten. Met hun enthousiasme kunnen de studenten dat doorbreken en op zoek gaan naar passend aanbod.

Bekijk hier de resultaten van SEDY 1

Het SEDY-project gaat door!

"We zijn pas klaar als er geen verschil meer is tussen sportdeelname van sporters met en zonder een beperking."

Marije Deutekom, lector Kracht van sport en bewegen

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Sports and Nutrition, Netherlands
Inholland University of Applied Sciences, Netherlands
Youth Sport Trust, Great Britain
WheelChair Dance Sport Association, Great Britain
Finnish Sports Association of Persons with Disabilities (VAU) , Finland
ENGSO Youth, Italy 
Sport & Citizenship, France
Lithuanian Sports University, Lithuania
Sport Science School – Polytechnic Institute of Santarem, Portugal

Nieuws vanuit SEDY: