Sport Empowers Disabled Youth - SEDY 2

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
januari 2020 t/m december 2022
Locatie
Amsterdam
Contact
Afke Kerkstra

Het doel van het project 'SEDY 2'

Hoewel ieder kind recht heeft om deel te nemen aan sportieve activiteiten, blijft de sportdeelname van kinderen en jongeren met een beperking achter op die van leeftijdsgenoten zonder beperking. Het Europese Sport Empowers Disabled Youth 2 (SEDY 2) project heeft tot doel om inclusie en gelijke kansen in sport te stimuleren voor kinderen en jongeren met een beperking, omdat sportdeelname bijdraagt aan de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Om bij te dragen aan een inclusieve sportomgeving hebben we focusgroep-gesprekken gevoerd met kinderen met een beperking, hun ouders en sportprofessionals. Dit deden we in Finland, Litouwen, Portugal en Nederland. De gesprekken gingen over de betekenis van inclusie in sport en zo verzamelden we best practices van inclusieve sportactiviteiten in de deelnemende landen.

Op basis van de resultaten van het focusgroeponderzoek en de verzamelde best practices ontwikkelden we de Sport Participation and INclusion (SPIN) tool. Deze tool bestaat uit verschillende praktische instrumenten en interventies om sportprofessionals te ondersteunen bij het creëren van inclusieve sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking. Tot slot gaan we een educatieve online module ontwikkelen voor (toekomstige) sportprofessionals en vrijwilligers om inclusie in sport te begrijpen en promoten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Een van de interventies uit de SPIN tool is het Personal Adapted Physical Activity Instructor (PAPAI) programma. Binnen deze interventie koppelen we een student of vrijwilliger aan een kind of jongere met een beperking, om deze te begeleiden in de zoektocht naar een sportieve hobby. De PAPAI interventie is geïmplementeerd in het onderwijs in de vorm van het project ‘Sportconsulent’ voor vierdejaars studenten Sportkunde met het uitstroomprofiel Aangepast Sporten. Daarnaast wordt de opgedane kennis over inclusie in sport voor kinderen en jongeren met een beperking geïntegreerd in het onderwijs binnen de opleiding Sportkunde. De educatieve online module komt vrij beschikbaar voor studenten van de opleiding Sportkunde en Hogeschool Inholland in brede zin.

Hoe betrekken we het werkveld?

Binnen het PAPAI programma, oftewel project ‘Sportconsulent’, lopen Sportkunde studenten stage bij een organisatie in het werkveld. Bij deze organisaties, van scholen voor speciaal onderwijs tot stichtingen, begeleidt de student een kind of jongere met een beperking in de zoektocht naar een sportieve hobby.

Daarnaast worden de tussentijdse resultaten van het project in alle landen met de sportpraktijk gedeeld op de zogeheten Multiplier Events. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we zowel de resultaten van het focusgroeponderzoek over inclusie in sport als de praktische instrumenten en interventies uit de SPIN tool aan de sportpraktijk. We delen de eindresultaten van het project breed: zowel met de deelnemende partijen als met externe stakeholders en belanghebbenden in het werkveld in de deelnemende landen en daarbuiten.

Inclusion in sport

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De resultaten van deze focusgroepen hebben we vertaald naar een visueel inclusie statement, in samenspraak en co-creatie met jongeren met een beperking zelf. Dit statement is vertaald in het Fins, Litouws, Portugees en Nederlands.

Op basis van de focusgroepresultaten over inclusie in sport is de Sport Participation and INclusion (SPIN) tool ontwikkeld. Deze tool bestaat uit verschillende praktische instrumenten en interventies om professionals te ondersteunen om inclusieve sportmogelijkheden te creëren voor kinderen en jongeren met een beperking:

Tot slot ontwikkelen we een educatieve online module voor (toekomstige) sportprofessionals en vrijwilligers om inclusie in sport te begrijpen en promoten.

Alle resultaten zijn terug te vinden op de webpagina van het project. Het Sport Empowers Disabled Youth 2 (SEDY2) project is een vervolg op het SEDY project.

“I think that everyone can participate in sports. Not necessarily in the same ways, but in their own way…”

One of the children participating in the SEDY2 focus group study

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Gehandicaptensport Nederland, the Netherlands
Finnish Paralympic Committee, Finland
Pajulahti Sports Institute, Finland
Lithuanian Paralympic Committee, Lithuania
Lithuanian Sports University, Lithuania
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, Portugal
Sport Science School – Polytechnic Institute of Santarem, Portugal
European Network of Sport Education

Nieuws vanuit SEDY:

Werk samen met Vera

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
+31683202588