Werk verandert: 21st Century Skills

Het doel van 'Werk verandert: 21st Century Skills'

Internationalisering, digitalisering, robotisering maar ook het feit dat steeds minder problematieken vanuit één discipline worden aangepakt... Werk is de afgelopen jaren zeer sterk veranderd én deze verandering zet de komende jaren onverwijld door.

Er wordt op vrij abstract niveau veel gesproken en geschreven over de veranderingen waarin ons werk zich bevindt. Maar er is nog weinig praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, die de inhoud van het dagelijkse werk van medewerkers in bepaalde functiegroepen in beeld brengen en de veranderingen die zij de afgelopen jaren hebben waargenomen. Bovendien is er weinig praktijkonderzoek beschikbaar naar de competenties die nodig zijn om aan de veranderende werkzaamheden te kunnen blijven voldoen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In kwalitatief onderzoek willen we zicht krijgen op concrete veranderingen in de inhoud van het werk voor enkele functiegroepen en de competenties die daarbij essentieel (geworden) zijn. Hierbij bekijken we samen met De Haagse Hogeschool welke skills de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen versterken. 

In 2017 heeft het onderzoek Werk verandert: 21st Century Skills de Wij Inholland award in de categorie Onderzoek gewonnen.

"In de avond zijn onze klanten online. Hebben zij een vraag, dan moeten wij er zijn om die te beantwoorden. Er wordt ondernemerschap van ons verwacht, dat we commerciële signalen oppakken. Heel anders dan tien jaar geleden!"

Bankadviseur

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuws vanuit Werk verandert: 21st Century Skills

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712