Werk verandert: Beroepen in Transitie

Het doel van 'Werk verandert: beroepen in transitie'

Een voorbeeld ter illustratie: Een wijkverpleegkundige komt soms wel vier keer per dag bij sommige cliënten langs, om een zakje met medicijnen aan ze te geven. Maar waarom zou je dit niet door een machine kunnen laten doen? Je voert de tijd in dat de medicatie gegeven moet worden. Op de aangegeven tijd draait het apparaat zo’n zakje uit, geeft een waarschuwing en de cliënt kan zelf het zakje medicatie pakken. "Als cliënten weer zelfstandig kunnen worden, de eigen regie kunnen nemen door zo’n apparaat, dan is dat eigenlijk alleen maar mooi", aldus de wijkverpleegkundige. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In diverse onderzoeken zijn de onderzoekers van het lectoraat HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bezig met de thematiek hoe het werk verandert op de werkvloer in Nederland. De invloed van met name digitalisering is groot. Met het onderzoeksproject Werk verandert: Beroepen in Transitie wil het lectoraat inzicht krijgen in hoe werk verandert en wat dat betekent voor organisaties, medewerkers en onderwijs. Met als resultaat dat men hier proactief op kan anticiperen. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Om meer inzicht te krijgen op wat er precies in de praktijk gebeurt, wat dat betekent voor de kennis en kunde die nodig is en hoe je mensen (organisaties, onderwijs én beroepsbeoefenaars) hierop kunt voorbereiden, wordt samengewerkt met diverse partners uit het werkveld. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Naast de samenwerking met het werkveld wordt bij dit project nauw samengewerkt met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool. Tevens wordt er in dit kader ook een KIEM-subsidietraject naar de verandering in de zorg uitgevoerd.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Van drie beroepen die gelieerd zijn aan de Topsectoren (kapitein van een baggerboot, een wijkverpleegkundige en een ICT'er die gelieerd is aan de sector Energie) is een film gemaakt. Dankzij het voorbereidend onderzoek komt in de film de verschuiving in de beroepen expliciet naar voren: minder direct uitvoerend (het klassieke beroepsbeeld) en meer communicerend en coördinerend. De film is op 18 juni 2018 gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Techniekpact.

 

"Als cliënten weer zelfstandig kunnen worden, de eigen regie kunnen nemen door inzet van een apparaat, dan is dat eigenlijk alleen maar mooi."

Wijkverpleegkundige

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Werk verandert: Beroepen in Transitie:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712