WHEELS en D-ACT Wheel

Lectoraat
Kracht van sport en bewegen
Duur
februari 2017 t/m mei 2021
Locatie
Haarlem
Contact
Jasmijn Holla

Het doel van WHEELS en D-ACT Wheel

Rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie worden tijdens het revalidatieproces ondersteund bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Na het revalidatieproces valt deze ondersteuning weg en hebben mensen problemen met het voortzetten van de gezonde leefstijl. Ze worden fysiek minder actief, letten minder goed op hun voeding en hebben een lage vitaliteit. Daardoor wordt de kans op overgewicht groter.

Het doel van dit onderzoek is om een leefstijlapp te ontwikkelen die helpt om een gezonde leefstijl vol te houden. Deze leefstijlapp besteedt aandacht aan de leefstijldomeinen bewegen, voeding en ontspanning/slaap. Dit onderzoek draagt bij aan 'De Gezonde Samenleving'.

 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In het WHeelchair ExercisE and Lifestyle Study (WHEELS) project is een eerste versie van de leefstijlapp ontwikkeld aan de hand van de Intervention Mapping methode. Met behulp van focusgroepen en een grote stakeholdersanalyse is onderzocht welke criteria belangrijk zijn om een actieve leefstijl, gezond voedingspatroon en goede balans tussen inspanning en ontspanning/herstel te ontwikkelen en behouden. In het gehele ontwikkeltraject zijn zowel cliënten als professionals betrokken. Aan het eind van het project is de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van de app onderzocht in een pilotstudie onder cliënten. Daarnaast is een implementatieplan ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de leefstijlapp door zoveel mogelijk rolstoelgebruikers en professionals gebruikt gaat worden.

In het from Data to ACTion in Wheelchair users (D-ACT Wheel) project wordt de ontwikkelde leefstijlapp verbeterd op basis van de resultaten van het WHEELS-project en op basis van onderzoek naar het energieverbruik van rolstoelgebruikers tijdens rust en inspanning. Er worden nieuwe formules ontwikkeld die in de app gebruikt zullen worden om de rolstoelgebruiker advies te geven over een gezonde dagelijkse calorie-inname. Daarnaast wordt onderzocht of de leefstijlapp gebruikt kan worden in combinatie met een activity tracker om de pols, zoals bijvoorbeeld een Fitbit.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Binnen beide projecten participeren verschillende docent-onderzoekers, dit komt ten goede aan hun professionalisering. Daarnaast zijn er verschillende studenten betrokken bij het project. Zo hebben een aantal studenten Sportkunde (Inholland), Oefentherapie (HvA) en Voeding en Diëtetiek (HvA) hun afstudeerstage binnen het project gelopen en hiermee een bijdrage geleverd aan de ontwikkelde leefstijlapp. Het project wordt inmiddels als praktijkvoorbeeld gebruikt in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering binnen de opleidingen Sportkunde (Inholland) en Oefentherapie (HvA). Kortgezegd draagt het project dus bij aan de professionalisering van docenten en studenten. Het biedt docenten een praktijkvoorbeeld dat te gebruiken is in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting, gedragsverandering, interventie-ontwikkeling en onderzoekend vermogen. Het biedt studenten een interessant project om hun afstudeerstage binnen te lopen en de mogelijkheid om ervaring op te doen in het werken in een multidisciplinair team bestaand uit professionals (sportkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten), rolstoelgebruikers, (docent-)onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

In het WHEELS- en D-ACT Wheel-project werken leefstijl- en revalidatieprofessionals, rolstoelgebruikers, onderzoekers, docenten en studenten samen zodat de resultaten aansluiten bij de wensen en behoeften van het werkveld (revalidatie- en leefstijlprofessionals) en de eindgebruikers (rolstoelgebruikers). Aan het eind van de projecten beschikt het werkveld over een extra tool waarmee rolstoelgebruikers op afstand naar een gezonde leefstijl kunnen begeleiden. Rolstoelgebruikers hebben een tool in handen waarmee zij zelf in de thuissituatie met een gezonde leefstijl aan de slag kunnen.

Wat zijn de resultaten?

  • Leefstijl-app voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie;
  • Inzicht in factoren die het beweeg-, voedings- en ontspangedrag van rolstoelgebruikers beïnvloeden;
  • Inzicht in het energieverbruik van rolstoelgebruikers in rust en tijdens fysieke activiteiten;
  • Acht wetenschappelijke Engelstalige artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften;
  • Nederlandstalig artikel op Allesoversport.nl over de ontwikkeling van de app en resultaten van de pilotstudie; 
  • Nederlandstalige uitwerking van de zes Intervention Mapping stappen die gebruikt kan worden in het onderwijs over gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering;
  • Nederlandse vertaling van de SPINALIS brochure “Voeding, gewicht en gezondheid voor mensen met een dwarslaesie: tips, vragen & antwoorden”;
  • Infographic van de trainingsrichtlijnen voor mensen met een dwarslaesie;
  • 17 bachelor scripties van studenten die met hun afstudeeronderzoek een bijdrage hebben geleverd aan het WHEELS of D-ACT Wheel project;
  • 7 master scripties van studenten die met hun afstudeeronderzoek een bijdrage hebben geleverd aan het D-ACT Wheel project.

"Binnen de projecten WHEELS en D-ACT Wheel ontwikkelen onderzoekers, studenten en professionals een leefstijlapp die rolstoelgebruikers met een dwarslaesie of beenamputatie begeleidt op afstand."

Jasmijn Holla, lector Kracht van sport en bewegen

Hogeschool Inholland werkt samen met

Nieuws vanuit WHEELS- en D-ACT Wheel:

Werk samen met Jasmijn

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
06 21115227