De mens centraal, geen probleem?

Auteurs
Thomas Kampen, Afke Kerkstra, Heleen Jumelet, Laurence Alpay, Harmen Bijwaard, Bodo Bombosch, Marije Baart de la Faille-Deutekom, Femke Kaulingfreks, Lilian Linders, Marte Wiersma, Roel Goor, Joost Weling, R.J.J. Gobbens, Guido Walraven, B.K.G. (Berno) van Meijel, Nienke Koenders, Rob Doms en David ter Avest
Onderzoekslijnen
Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
Empowerment & Professionalisering Sociaal Domein
Stimulering Gezonde Samenleving
Soort object
Boek
Datum
2019
Samenvatting
‘De mens centraal’, wat betekent dat daadwerkelijk voor studeren en voor werken in de zorg-, sport- en welzijnssector? Je kunt er immers niet op tegen zijn. Is het vooral een nieuwe beleidskreet? Betekent het ‘ieder voor zich’? De opleidingen en onderzoekslijnen van Inholland werken vanuit een holistische mensvisie. Dat biedt een kader, maar blijkt ook behoorlijk veel interpretaties te hebben. De bundel ‘De mens centraal, geen probleem?’ gaat daarover.