Dier- en Veehouderij voltijd

| Delft |

Opleiding Dier- en Veehouderij voltijd: iets voor jou?

Heb je interesse in dieren? Heb je een grote passie voor gezondheid en welzijn van dieren? Vind je relaties tussen dieren en mensen belangrijk? Wil je zelf een bedrijf opzetten met dieren? Wil je anderen adviseren over dieren en alles wat daarbij komt kijken? Ben je geïnteresseerd in de rol die dieren in de samenleving spelen? Dan is de opleiding Dier- en Veehouderij in Delft ideaal voor jou. De opleiding leidt je op tot een deskundige op het gebied van dieren. Denk hierbij aan een toekomst als adviseur in de dier- en veehouderij, beleidsmedewerker voor het ministerie van Economische Zaken, voorlichter voor diervoeding of diergeneesmiddelen, onderzoek naar dieren of het management van een dierenartsenpraktijk.

Wat houdt de hbo-opleiding Dier- en Veehouderij voltijd in?

De opleiding Dier- en Veehouderij leidt je op voor een baan in de dier- en veehouderijsector. Deze sector  is volop in beweging door de aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en innovatie. De opleiding richt zich in de volle breedte op deze thema's. Specifiek is aandacht voor:

  • One Health (interdisciplinaire samenwerking tussen alle vormen van zorg rondom (infectie)ziekten. Zorg voor zowel mens, dier als het milieu).
  • Biobased Economy (de overgang van een economie die draait op fossiele brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof).
  • Toepassing (technische) innovatie in de dier- en veehouderij.

De opleiding richt zich op deze thema's waarbij ruime aandacht is voor landbouwhuisdieren. Deze dieren, zoals koeien, geiten of kippen, worden gehouden voor productie. Daarnaast worden steeds meer (huis)dieren gehouden: paarden, honden, katten, maar ook knaagdieren en reptielen. Door de veranderende rol van het dier in de maatschappij gaan dieren voor mensen dan ook steeds meer betekenen, bijvoorbeeld als hulpdier in de gezondheidszorg.

Bedrijven in de Randstad houden zich, naast de productie van melk, vlees of eieren, ook bezig met agrotoerisme, educatie of humane zorg op het veebedrijf. De Randstad en agrarische ondernemingen integreren, hierdoor ontstaan nieuwe initiatieven die 'boer 'en 'burger' met elkaar verbinden. Omdat er zoveel aspecten en uitdagingen zijn op het gebied van dieren, is er vraag naar deskundigen. Deze vraag en de werkgelegenheid is het grootst bij de bedrijven die zich bezig houden met landbouwdieren. De opleiding Dier- en Veehouderij kiest daarom voor meer focus op landbouwdieren.