Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Pabo Levensbeschouwing

De Pabo's van Inholland begeleiden je in je eigen identiteit (zingeving), maar stimuleren als vanzelfsprekend diversiteit. Je leert immers met én van elkaar. We besteden in ons onderwijs aandacht aan verschillende vormen van vieren. Er wordt niet vanuit een bepaalde grondslag in de colleges levensbeschouwing gegeven. Levensbeschouwing krijgt bij de Pabo's invulling vanuit jou zelf. We verwachten dat je openstaat voor de ander en dat je in gesprek gaat met andersdenkenden vanuit de houding dat je van de ander wilt leren.

Certificaat levensbeschouwing openbaar onderwijs

Dit certificaat is op alle Pabolocaties te behalen.

Diploma Christelijk Basisonderwijs

Dit certificaat is te behalen op de locaties Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam.

Akte Godsdienst/Levensbeschouwing voor leraar katholiek primair onderwijs

Dit certificaat is te behalen op locatie Alkmaar.

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228