Leraar Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Je hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien. 

De Pabo-opleiding

Voor wie is de Pabo-opleiding?

Jij:

 • bent enthousiast en je wilt met kinderen werken;
 • wilt hen inspireren om te leren én zelf van hen leren;
 • hebt oog voor individuele kwaliteiten van kinderen en wilt elk talent laten groeien.

Daar zou je wel je beroep van willen maken! Zodat je elke dag met jouw kennis en levenservaring kunt werken aan de ontwikkeling van jouw eigen groep leerlingen. Herken jij dit? Dan ben je gemaakt voor de Pabo-opleiding.

Waar staat Pabo voor?

De opleiding Leraar Basisonderwijs noemen we ook wel de Pabo. Maar waar staat Pabo eigenlijk voor? Pabo is de afkorting voor: pedagogische academie voor het basisonderwijs. Het woord pedagogiek is afgeleid uit het Grieks, en betekent eigenlijk ‘opvoedkunde’.

De Pabo is dus eigenlijk een school (academie) waar jij alles leert over de opvoeding van een kind tijdens de basisschoolleeftijd. Tijdens onze opleiding Leraar Basisonderwijs komt dan ook van alles aan bod: van taal en rekenen tot leren omgaan met culturele verschillen in de klas.

Wat leer je op de Pabo

De vierjarige opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) combineert de praktijk met theorie. Maar wat leer je nou precies op de Pabo? Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. Ook lees je meer over de Pabo-vakken. Wil je meer weten? Bekijk dan onze Studiewijzer voor het eerste jaar (wijzigingen voorbehouden).

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Je herinnert je vast dat jouw leerkracht op de basisschool van alles iets afwist. Van taal, rekenen, lezen en schrijven. En ook van wereldoriëntatie, muziek en geschiedenis. Op de Pabo komen al deze vakken voorbij. Jouw basiskennis is snel weer up-to-date, zodat je de stof goed aan kinderen kunt overbrengen, hoe verschillend hun achtergrond ook is.

Daarnaast staat jouw ontwikkeling als persoon centraal. Want je moet stevig in je schoenen staan voor de klas. Hoe ga je om met onverwachte situaties? Dat leer je niet uit een boekje, dat leer je door te doen. Vandaar dat je veel stage loopt; elk halfjaar geef je les aan een andere groep. En al in het eerste jaar is dat een dag per week.

Voor de klas staan
In vier jaar word jij klaargestoomd om voor de klas te staan in het (speciaal) basisonderwijs. Je mag dan lesgeven aan kinderen in de groepen één tot en met acht (kinderen van vier tot en met ongeveer twaalf jaar). En aan leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs (vmbo).

Studievormen

 • Theorie
  Je doet kennis op met colleges, weblectures en zelfstudie. De collegestof sluit je af met een tentamen, opdracht, verslag of presentatie.
 • Praktijk
  Voor de klas gebeurt het. Daar leer je je leerlingen en jezelf goed kennen. Je loopt elk halfjaar stage, steeds in andere groepen. Ook verander je geregeld van praktijkschool, zodat je je voorkeuren voor typen onderwijs en scholen leert kennen.
 • Projectmatig werken
  Je werkt veel samen met studiegenoten, ondersteund door een begeleider van Inholland. Zo leer je elkaar feedback geven en kritisch te kijken naar je eigen handelen: een onmisbare vaardigheid als leerkracht.
 • Onderzoek
  Je leert onderzoek doen. Je vaardigheden pas je toe tijdens je afstudeeronderzoek. Waar dit over gaat, bepaal je met je praktijkschool. 

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar van de Pabo kun je het volgende vakkenpakket verwachten:

 • Je werkt aan de basisvaardigheden die je nodig hebt als leerkracht. Je besteedt daarom veel tijd aan basisvakken als Nederlands, rekenen, aardrijkskunde en beeldende vorming.
 • Je loopt een dag per week stage. Daar ervaar je écht hoe het is om voor de klas te staan en hoe je omgaat met verschillende (leeftijds)groepen. 
 • Ongeveer een dag per week werk aan je aan onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Dit doe je samen met medestudenten, onder begeleiding van een docent.

Algemene vakken

Bewegingsonderwijs LevensbeschouwingPedagogiekOnderwijskundeRekenen Wiskunde

Taal

Nederlands EngelsLogopedieSchrijven

Wereldoriëntatie

AardrijkskundeGeschiedenisNatuur & techniek

Kunstzinnige oriëntatie

Beeldende vormingMuziekDans Drama

Jaar 2 - Specialisatie

Tweede jaar

Vanaf het tweede studiejaar bepaal je je eigen richting. Sta je liever voor een groep jonge leerlingen of trekt de bovenbouw je meer? Je buigt je over crossculturele vraagstukken en selecteert een aantal keuzevakken. Daarmee verstevig je de competenties die het beste bij jou passen. Ondertussen blijf je uren maken tijdens je stage voor de lerarenopleiding in het speciaal (basis)onderwijs of op het vmbo.

In het kort
In het tweede jaar kun je het volgende verwachten:

 • Je werkt aan verbreding en verdieping van de theorie en de praktijk uit het eerste jaar.
 • Je concentreert je op jouw vakdidactische vaardigheden.
 • Je staat gemiddeld een dag per week voor de klas.
 • Je volgt de module Cross Cultural Exchange. Want, hoe ga je om met de vraagstukken die spelen op scholen en in buurten met een grote culturele diversiteit?

Jaar 3 - Specialisatie

Derde jaar

De eerste helft van het jaar staat in het teken van leerlingenzorg. Hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? Hoe kun je kinderen die extra hulp nodig hebben bijstaan?

In het tweede halfjaar is het tijd je te specialiseren. Je maakt zelf de keuze op basis van je persoonlijke wensen, ambities en talenten. Het resulteert in een onderzoeksopdracht, die je meestal op de basisschool van je stage kunt uitvoeren.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Het vierde jaar staat in het teken van de afstudeerstage. Je draait dan een aantal dagen in de week mee als een zelfstandige leerkracht. Je krijgt alle verantwoordelijkheid om je lessen te ontwerpen en uit te voeren.

Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek. In overleg met je praktijkschool bepaal je het onderwerp van dit onderzoek.

Bachelor of Education
Wanneer je de Pabo-opleiding met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Education noemen! Je kan daarmee aan de slag als gediplomeerd leerkracht.

Stel je vraag aan Shandar

Student in Alkmaar

Als je vragen hebt over deze opleiding, of over Inholland, dan kun je ze aan mij stellen.

Stel je vraag 

Open Avond 29 maart

Meld je hier aan!

Alle info op een rij

Download de flyer

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste je Pabo-studie

Studiebegeleiding

Je krijgt een studieloopbaanbegeleider die je helpt om van jouw opleiding een succes te maken. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal, want je moet stevig in je schoenen staan voor de klas. Met jouw begeleider peil je geregeld je ontwikkeling als leerkracht. Werk je in een onderzoeksgroep met andere studenten? Dan is er altijd een onderzoeksbegeleider die de groep begeleidt. En als stagiair kun je terugvallen op de praktijkbegeleider van jouw basisschool en een docent van Inholland.

 

Stage Lerarenopleiding

Lesgeven leer je vooral door voor de klas te staan. Vanaf het begin van de opleiding Pabo loop je stage. Steeds in verschillende groepen, zodat je merkt met welke leeftijdsgroep jij vooral een klik hebt. Belangrijk is ook te ontdekken in welk type onderwijs jij het meest tot je recht komt. Ons praktijkbureau koppelt jou dan aan een school met de levensbeschouwing die het beste bij jou past: protestants-christelijk, katholiek, openbaar of islamitisch. In het derde studiejaar kun je ook stage lopen in het speciaal (basis)onderwijs of op een vmbo-school.

Nieuws vanuit de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Heb je vragen over de Lerarenopleiding Basisonderwijs?

Wij helpen je graag verder!